Search results

 1. TitleZákon o rodině : s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími / Milan Holub ... [et al.]
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Issue9. aktualiz. a přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope456 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NoteDalší autoři: Hana Nová, Lubomír Ptáček, Jana Sladká Hyklová
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografie a rejstřík
  AudienceUrčeno pro soudce, advokáty, sociální pracovníky a další odborníky, kteří přicházejí s rodinněprávní problematikou do styku, též pro širokou veřejnost.
  AnnotationPublikace představuje zevrubný, praxí prověřený komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině, doplněný použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury. Deváté vydání komentáře přináší aktualizované úplné znění zákona o rodině, které reaguje na legislativní změny včetně nálezu Ústavního soudu ČR č. 244/2011 Sb., o lhůtě k popření otcovství otcem dítěte. Autoři ke komentáři zařadili též aktuální znění návrhu rekodifikovaného občanského zákoníku, konkrétně partií, které upravují rodinněprávní materii. Na závěr publikace jsou připojeny výňatky z nařízení Rady (ES) 2201/2003 (nařízení Brusel II bis) a z instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 59/2010-MOC-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních.
  Výrazy tezauru rodinné právo * rodina * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87212-96-7
  Copy count4, currently available 4
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o rodině

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81305externí sklad Měšice
  F 81305externí sklad Měšice
  F 81305externí sklad Měšice
  F 81305externí sklad Měšice
  Zákon o rodině
 2. TitleSpolečné jmění manželů / Jaroslav Bičovský, Milan Holub, Milan Pokorný
  Author Bičovský, Jaroslav, 1910-1966 (Author)
  Another authors Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Pokorný, Milan (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope200 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.3.2009. Na zpracování se podílel také Jindřich Psutka--Údaj v tiráži
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationPublikace spojuje teoretický výklad platné právní úpravy společného jmění manželů (včetně jejího historického vývoje v uplynulých šedesáti letech) s praktickým komentářem pro aplikaci právní úpravy v životě manželů i při řešení sporných otázek, k nimž tu může docházet ve vztahu mezi manžely, bývalými manžely a dalšími osobami. Předností je široké a účelné využití soudní judikatury k otázkám vysvětlení majetkových vztahů v manželství a k otázkám řešení kolizí a konfliktů, k nimž může docházet zejména při hospodaření se společným jměním manželů, ale i při jeho zániku a vypořádání, a to především z hlediska rozsahu a jednotlivých předmětů tohoto společného majetku. Publikace tak dává vyčerpávající odpověď na to, jak by případné spory byly řešeny i v praxi soudů.
  Výrazy tezauru manželé * soukromý majetek * spoluvlastnictví
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7201-747-8
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Společné jmění manželů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78324externí sklad Měšice
  F 78324externí sklad Měšice
  Společné jmění manželů
 3. TitleVzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního finančního a evropského a v řízení: občanském soudním (včetně konkursu), trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně : novinka: vzory podle insolvenčního zákon / Milan Holub, Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Another authors Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Vaněk, Josef, 1946- (Author)
  Issue12. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope1239 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.12.2008
  Obsahuje rejstřík
  ContentsCD, kde jsou texty uloženy ve formátu PDF a DOC, vyžadující minimální konfiguraci PC + Windows 95 nebo vyšší.
  AnnotationDvanácté vydání Vzorů smluv a podání odráží změny, k nimž došlo v našem právu od poloviny roku 2007, kdy bylo datováno předchozí, 11. vyd., do listopadu 2008. Zejména se to týká nového insolvenčního zákona, ale též obchodního zákoníku, zákoníku práce, správního práva, předpisů týkajících se katastru nemovitostí apod. Základem je samozřejmě právo občanské, včetně procesních vzorů, a právo rodinné a pracovní.
  Výrazy tezauru žaloba * obchodní smlouva * smlouva * soudní řízení * odvolání * příručka
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7201-742-3
  Copy count4, currently available 4
  Document kindPříručky
  Vzory smluv a podání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78031externí sklad Měšice
  F 78031externí sklad Měšice
  F 78031externí sklad Měšice
  F 78031externí sklad Měšice
 4. TitleVzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně : novinka: vzory podle nového Zákoníku práce / Milan Holub ... [et al.]
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Issue11. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope1247 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.6.2007
  Obsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru žaloba * obchodní smlouva * smlouva * soudní řízení * odvolání * příručka
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7201-673-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Vzory smluv a podání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76456externí sklad Měšice
  F 76456externí sklad Měšice
 5. TitleZákon o rodině : komentář a předpisy souvisící / Milan Holub, Hana Nová, Jana Sladká Hyklová
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Another authors Nová, Hana, 1949- (Author)
  Sladká Hyklová, Jana (Author)
  Issue8. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope751 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.9.2007
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související zákony a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * rodinné právo * ochrana dítěte * sociální pomoc
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-668-6
  Copy count4, currently available 4
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o rodině

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76458externí sklad Měšice
  F 76458externí sklad Měšice
  F 76458externí sklad Měšice
  F 76458externí sklad Měšice
 6. TitleVzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního finančního a evropského a v řízení: občanském soudním (včetně konkursu), trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně : novinky: vzory podle nového správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.,) účinného od 1.1.2006, vzory k registrovanému partnerství (zák. č. 115/2006 Sb., který nabývá účinnosti od 1.7.2006) / Milan Holub ... [et al.] a kolektiv autorů
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Issue10., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope1210 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.6.2006
  Obsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru žaloba * obchodní smlouva * smlouva * soudní řízení * odvolání * příručka * občanskoprávní řízení
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN80-7201-607-5
  Copy count3, currently available 3
  Document kindPříručky
  Vzory smluv a podání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75359externí sklad Měšice
  F 75359externí sklad Měšice
  F 75359externí sklad Měšice
 7. TitleObčanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a literaturou (včetně věcného rejstříku) / Josef Fiala, Milan Holub, Jaroslav Bičovský
  Author Fiala, Josef, 1953- (Author)
  Another authors Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Bičovský, Jaroslav, 1910-1966 (Author)
  Issue12. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope871 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle právního stavu k 1.9.2006
  Obsahuje odkazy na související zákony, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * občanský zákoník * zákon * občanské právo * komentář k zákonu * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN80-7201-602-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75586externí sklad Měšice
  F 75586externí sklad Měšice
 8. TitleObčanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a literaturou (včetně věcného rejstříku) / Josef Fiala, Milan Holub, Jaroslav Bičovský
  Author Fiala, Josef, 1953- (Author)
  Another authors Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Bičovský, Jaroslav, 1910-1966 (Author)
  Issue11. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope849 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.2.2006
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * občanský zákoník * zákon * občanské právo * komentář k zákonu * interpretace práva
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7201-588-5
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75009externí sklad Měšice
  F 75009externí sklad Měšice
  F 75009externí sklad Měšice
 9. TitleSousedská práva : praktická příručka : podle současné právní úpravy občanského zákoníku, správního práva a podle Evropské úmluvy o lidských právech / Milan Holub ... [et al.]
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Issue4., aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope305 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.3.2006
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * vlastnictví * nemovitý majetek
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN80-7201-599-0
  Copy count3, currently available 2
  Document kindPříručky
  Sousedská práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75355externí sklad Měšice
  F 75355externí sklad Měšicevypůjčený (until 29.09.2022)
  F 75355externí sklad Měšice
 10. TitleZákon o rodině : komentář a předpisy souvisící / Milan Holub, Hana Nová, Hana Hyklová
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Another authors Nová, Hana, 1949- (Author)
  Hyklová, Jana (Author)
  Issue7., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2005
  Scope748 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.3.2005
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * rodinné právo * ochrana dítěte * sociální pomoc
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2806 - Rodina
  ISBN80-7201-517-6
  Copy count4, currently available 4
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o rodině

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74157externí sklad Měšice
  F 74157externí sklad Měšice
  F 74157externí sklad Měšice
  F 74157externí sklad Měšice
  Zákon o rodině