Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0001841^"
 1. TitleDějiny Skandinávie / Ivo T. Budil
  Author Budil, Ivo T., 1965- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Stanislav Juhaňák - Triton : Metropolitan University Prague Press, 2017
  Scope498 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteChronologické přehledy
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha přibližuje dějiny Skandinávie jako specifické části evropského kontinentu od konce poslední doby ledové až po počátek jednadvacátého století. Zabývá se nejdůležitějšími historickými událostmi a osobnostmi, které sehrály klíčovou úlohu při formování severské společnosti a kultury. Popisuje základní informace o politickém, sociálním, kulturním a ekonomickém vývoji severní Evropy. Zvláštní pozornost je věnována rovněž postavení skandinávských zemí v hierarchii světového systému a jejich interakci s jinými regiony Starého světa. Obsáhlá mezioborově zaměřená publikace se soustřeďuje na dějiny a kulturní, politický, sociální a hospodářský život Dánska, Norska, Švédska a Finska.
  Výrazy tezauru severní Evropa * Norsko * Finsko * Švédsko * Dánsko * dějiny * světová historie * monografie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7553-228-2
  978-80-87956-42-7
  Copy count1, currently available 1
  URLDějiny Skandinávie (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny Skandinávie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87336EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Skandinávie
 2. TitleČesko za sto let : čtyři rozpravy z konference Evropa a Česko 2113 / Miroslav Bárta, Ivo Budil, Václav Cílek, Lukáš Čížek, Václav Drška, Petr Hlaváček, Jeroným Klimeš, Vladimír Kokolia, Stanislav Komárek, Petr Koubský, Martin Kovář, Zdeněk Kudrna, Vojen Ložek, Jan Macháček, Daniel Münich, Jaroslav Petr, Zbyněk Petráček, Tomáš Pospiszyl, Jitka Rychtaříková, Marta Smolíková, Jan Sokol, Michal Stehlík, Jan Zrzavý ; kresby František Skála
  Author Bárta, Miroslav, 1969- (Author)
  Main entry-action Evropa a Česko 2113 (2013 : Praha, Česko)
  Another authors Budil, Ivo T., 1965- (Author)
  Cílek, Václav, 1955- (Author)
  Čížek, Lukáš, 1975- (Author)
  Drška, Václav, 1962- (Author)
  Hlaváček, Petr, 1974- (Author)
  Klimeš, Jeroným, 1967- (Author)
  Kokolia, Vladimír, 1956- (Author)
  Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.- (Author)
  Koubský, Petr, 1961- (Author)
  Kovář, Martin, 1965- (Author)
  Kudrna, Zdeněk (Author)
  Ložek, Vojen, 1925- (Author)
  Macháček, Jan, 1965- (Author)
  Münich, Daniel, 1965- (Author)
  Petr, Jaroslav, 1958- (Author)
  Petráček, Zbyněk, 1959- (Author)
  Pospiszyl, Tomáš, 1967- (Author)
  Rychtaříková, Jitka, 1949- (Author)
  Sokol, Jan, 1936-2021 (Author)
  Stehlík, Michal, 1976- (Author)
  Zrzavý, Jan, 1964- (Author)
  Skála, František, 1956- (Illustrator)
  Spojené státy americké. Embassy (Česko)
  Knihovna Václava Havla (Praha, Česko)
  PublicationPraha : KnVH, 2015
  Scope111 stran : ilustrace ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePublikace s přír. číslem 4120220235 je součástí projektu "Knihovničky Václava Havla". Konferenci "Evropa a Česko 2113" uspořádala 24. května 2013 Knihovna Václava Havla a Ace Academy, ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze a Brit - VAFO Praha
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationZáznam čtveřice rozprav z konference "Evropa a Česko 2113".
  Výrazy tezauru dlouhodobá prognóza * sociální analýza * společenský rozvoj * hospodářský rozvoj * Česká republika * 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87490-53-2
  Copy count2, currently available 2
  URL Česko za sto let (obsah)
  Česko za sto let (recenze)
  Document kindSborníky
  Česko za sto let

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26514EXH - externí sklad Holešovice
  G 26514PSSK - Poslanecká sněmovna - Knihovnička VH
  Česko za sto let
 3. TitleTriumf rasismu : rasová imaginace a zrození moderní doby / Ivo T. Budil
  Author Budil, Ivo T., 1965- (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationV Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015
  Scope991 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Navazuje na: Úsvit rasismu
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha, která představuje druhý svazek rozsáhlého historického pojednání o vývoji západního rasového myšlení, navazuje na Úsvit rasismu (2013), v němž se čtenář seznámil se vznikem a rozvojem germanismu od starověku po reformaci a s formováním rasové ideologie v údobí mezi zámořskými výpravami patnáctého a šestnáctého století a počátkem eurasijské revoluce v osmnáctém století. V důsledku vítězství Západu nad asijskými civilizacemi a triumfu Velké Británie nad Francií se na přelomu osmnáctého a devatenáctého století zrodila specifická mocenská konfigurace, která podnítila šíření nordické a árijské imaginace v západním myšlení. Ta sehrála důležitou úlohu během radikalizace západní politické kultury, vzestupu totalitních a autoritativních hnutí a krize moderního liberalismu.
  Výrazy tezauru rasismus * rasový konflikt * politická ideologie * etnologie * civilizace * 18. století * autoritativní režim * 19. století * 20. století * monografie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  1236 - Práva a svobody
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7387-750-7
  Copy count1, currently available 1
  URLTriumf rasismu (recenze)
  Triumf rasismu (obsah)
  Document kindMonografie
  Triumf rasismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85313EXH - externí sklad Holešovice
  Triumf rasismu
 4. TitleEncyklopedie dějin antisemitismu [elektronický zdroj] / Ivo Budil ... [et al.]
  Author Budil, Ivo T., 1965- (Author)
  Another responsib. Západočeská univerzita. Filozofická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Západočeská univerzita, [2013?]
  Scope1 CD-ROM : barev. ; 13 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Název z titulní obrazovky; označení vyd. z tiráže. Pod názvem: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Další autoři: Věra Tydlitátová, Lena Arava-Novotná a Zbyněk Tarant
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader
  Výrazy tezauru antisemitismus * dějiny
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-261-0206-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindCD-ROM
  Encyklopedie dějin antisemitismu

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26329EXH - externí sklad Holešovice
 5. TitleZrození rasové ideologie [elektronický zdroj] / Ivo T. Budil
  Author Budil, Ivo T., 1965- (Author)
  Another responsib. Západočeská univerzita. Filozofická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Západočeská univerzita, [2013?]
  Scope1 CD-ROM : barev. ; 13 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsah: 1. díl: Čekání na Germány (0–1500)--2. díl: Svět v rovnováze (1500–1750). Anglické resumé. Název z titulní obrazovky; označení vyd. z tiráže. Pod názvem: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader
  Výrazy tezauru rasismus * rasová diskriminace * civilizace * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-261-0161-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Zrození rasové ideologie (plný text)
  Document kindCD-ROM
  Zrození rasové ideologie

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26330EXH - externí sklad Holešovice
 6. TitleTotalitarismus. 5, Podoby politické ideologie / editoři Ivo T. Budil a Tereza Zíková
  Another authors Budil, Ivo T., 1965- (Editor)
  Zíková, Tereza (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPlzeň : Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2009
  Scope117 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titlePodoby politické ideologie
  NoteInterdisciplinární sympozium pod záštitou katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Vydavatel: nakladatelství a vydavatelství Vlasta Zara Meduna - DRYADA. Na obálce: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Dryada
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru politická moc * politická ideologie * autoritativní režim * konferenční sborník
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87025-24-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Totalitarismus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77358EXH - externí sklad Holešovice
  Totalitarismus
 7. TitleJitro Árijců : život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie / Ivo T. Budil
  Author Budil, Ivo T., 1965- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Triton, 2009
  Scope417 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Francouzština
  NoteČást. anglický a francouzský text. "Studie vznikla v rámci řešení grantového projektu č. 407/06/0080 Rasa a rasová ideologie v západních dějinách"--Preliminária
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationFrancouzský romantický spisovatel a diplomat A. Gobineau získal nelichotivou pověst tvůrce vědecké rasové teorie. Jeho teze o nadřazenosti árijské rasy údajně ovlivnily nacistickou rasistickou ideologii. Autor líčí životní příběh A. Gobineaua v širším kontextu dramatických historických proměn francouzské společnosti v průběhu devatenáctého století. Na základě důkladného rozboru jeho hlavních literárních spisů a postojů autor zpochybňuje mnohé předsudky a stereotypy spjaté s hodnocením Gobineauova díla a předkládá alternativní výklad zrodu moderního rasismu, který tak tragicky poznamenal dějiny západní civilizace.
  Výrazy tezauru Gobineau, Joseph Arthur de (1816-1882) * životopis * rasismus * politická filozofie * etnologie * 19. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3600 - Věda
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7387-274-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Jitro Árijců (obsah)
  Jitro Árijců (recenze)
  Jitro Árijců (ukázka)
  Document kindStudie
  Jitro Árijců

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78660EXH - externí sklad Holešovice
  Jitro Árijců
 8. TitleMetternich a jeho doba : sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009 / editoři Ivo Budil, Miroslav Šedivý
  Another authors Budil, Ivo T., 1965- (Editor)
  Šedivý, Miroslav, 1980- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Plzni : Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2009
  Scope147 s. : il., faksim. ; 27 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Francouzština ; Němčina ; Slovenština
  NoteČást. francouzský, německý a slovenský text. 200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar (1773-1859) * zahraniční politika * politický život * Rakousko-Uhersko * 19. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7043-860-2
  Copy count1, currently available 0
  URL Metternich a jeho doba (obsah)
  Document kindSborníky
  Call numberLocationInfo
  E 16113EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 18.06.2024)
  Metternich a jeho doba
 9. TitleTotalitarismus : interdisciplinární pohled. 4 / editoři Ivo T. Budil a Tereza Zíková
  Another authors Budil, Ivo T., 1965- (Editor)
  Zíková, Tereza (Editor)
  Západočeská univerzita. Filozofická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationMníšek pod Brdy : Vlasta Zara Meduna - Dryada, 2008
  Scope195 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePod názvem: Katedra antropologických a historických věd, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, Plzeň
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationV květnu 2008 se v Plzni konalo interdisciplinární sympozium věnované problematice totalitarismu, jehož se zúčastnili historikové, antropologové, politologové, literární vědci a další zájemci z domácích a zahraničních univerzitních a akademických institucí. Setkání navázalo na tři předchozí úspěšná sympozia zaměřená na otázky totalitních a autoritativních hnutí a režimů, která se uskutečnila v letech 2005 - 2007.
  Výrazy tezauru autoritativní režim * konferenční sborník
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87025-20-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Totalitarismus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77358EXH - externí sklad Holešovice
  Totalitarismus
 10. TitleTotalitarismus. 3, Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru / editoři Ivo T. Budil a Tereza Zíková
  Another authors Budil, Ivo T., 1965- (Editor)
  Zíková, Tereza (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPlzeň : Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007
  Scope187 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Portion of titleTotalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru
  NoteInterdisciplinární sympozium pod záštitou katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Vydavatel: nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové. Na obálce: Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, Dryada
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru autoritativní režim * středověk * 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87025-15-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Totalitarismus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77358EXH - externí sklad Holešovice
  Totalitarismus

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.