Search results

 1. TitleVálka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost / Miloslav Bednář, Milan Hlavačka a kol.
  Author Bednář, Miloslav, 1948- (Author)
  Another authors Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Historický ústav, 2021
  Scope242 stran : ilustrace (některé barevné) ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationVyhrocená, vypjatě dramatická a mnohdy se s evropským vývojem zcela míjející povaha českých dějin byla určována velmi často válkami a revolucemi. Revoluční a s ní propojené válečné zkušenosti se podílely zcela podstatně na formování a výkladu českých dějin. Cizí války, cizí zrady („o nás bez nás“), zahraniční odboje, zásahy velmocí (včetně okupací) a domácí „nekrvavé“ revoluce pak stvořily interpretační tradici dějinného vývoje sui generis. Především na tyto interpretace klíčových dějinných událostí se zaměřily texty Miloslava Bednáře, Petra Čorneje, Milana Hlavačky, Jiřího Hrbka, Jiřího Chotaše, Dietera Langewiescheho, Magdalény Pokorné, Petra Sommera, Jaroslava Šebka, Radomíra Vlčka a Josefa Zumra. Soustředily se hlavně na rozhodující epochy českých dějin: zrod českého státu, husitství, pobělohorskou dobu, revoluční rok 1848 a opětovné obnovení státní samostatnosti. V této souvislosti je možno konstatovat, že dějinný pohyb českých dějin a české státní ideje se potkával pokaždé s válkou a revolucí a že dovedl z výsledku těchto válek a revolucí významně těžit. Jistě nikoliv náhodou byly reflexe těchto spletitých dějinných situací nazývány současnými i pozdějšími interprety „světovou revolucí“ či „sociální a národní revolucí“. Zasazením fenoménu války a revoluce do širšího dějinného, historiografického a teoretického rámce pak většinou napomůže k objasnění těchto zásadních dějinotvorných obratů.
  Výrazy tezauru válka * politické násilí * historie * dějiny * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7286-372-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 89834PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.11.2021)
  Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost
 2. TitleSymboly doby : historické eseje / Milan Hlavačka, Jakub Raška a kol.
  Author Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  Another authors Raška, Jakub, 1990- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Historický ústav, 2019
  Scope439 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 89
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationSymbol není protikladem rozumu, natož racionálního uvažování. Symbol a symbolika jsou jeho doplňkem. Symbol je zde míněn jako koncentrát, jako krystal, v němž se skrývá historicky ukotvené vědění a často i vysvětlení historických i současných jevů. Symbol je zde v pozici kulturního pojmu, který spojuje i osvětluje mnohé zapomenuté prožitky a zkušenosti společnosti. V symbolu dřímá vzpomínka na minulé časy a bývalé významy. Analyzování symbolu je také návratem ke staré paměti, která byla mezitím zasunuta do pozadí a byla překryta jinými poznatky a událostmi. Odhalit paměť ukrytou v symbolu znamená porozumět minulosti. Zamyšlení nabízíme nad samotným pojmem symbol, jeho přenášením do jiného kulturně nacionálního prostředí, nad symbolickými artefakty (Kostel, Synagoga, Tělocvična, Pomník, Beton, Fanziny, Uniforma), nad symbolickými pojmy modernizačního procesu (Svoboda, Revoluce, Cenzura, Sport, Spořivost, Občanská společnost, Kontrolovaný čas, Chudoba, respektive Žebráci, Katastr, Kodifikace, Dělnické hnutí) a také nad symbolickými jevy české politické kultury (Státní svátek, Český Honza, Zbytkový statek, Normalizace).
  Výrazy tezauru společenský život * politický život * kulturní dědictví * historie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-335-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Symboly doby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89029PSS - Poslanecká sněmovna
  Symboly doby
 3. TitleS bohem za císaře a vlasť! : čeští důstojníci ve válkách let 1848-1849 / Milan Hlavačka, Zdeněk Munzar, Zdeněk Vašek ; autoři fotografií: Martin Kovář, Tomáš Kykal, Petr Packan
  Author Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  Another authors Munzar, Zdeněk, 1976- (Author)
  Vašek, Zdeněk (Author)
  Kovář, Martin (Photographer)
  Kykal, Tomáš, 1982- (Photographer)
  Packan, Petr, 1950- (Photographer)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Academia, : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha, 2018
  Scope491, 57 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; 29 cm + 8 map
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleČeští důstojníci ve válkách let 1848-1849
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace uvádí čtenáře do problematiky revolučních válek let 1848–1849. V první části kniha popisuje průběh revolucí, které zachvátily Evropu, přičemž se zaměřuje primárně na středoevropský region bývalé habsburské monarchie. V druhé části líčí průběh revolučních válek na italském a na uherském bojišti, kde primárně působili vojáci a důstojníci z českých zemí. Ve třetí části pak přináší biografie nejvýznamnějších důstojníků pocházejících ze zemí Koruny české.
  Výrazy tezauru armáda * politické násilí * Rakousko-Uhersko * rok 1848
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-200-2815-0
  978-80-7278-742-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  S bohem za císaře a vlasť!

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87702PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitleRodinné podnikání v moderní době / Milan Hlavačka, Pavel Bek a kolektiv
  Author Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  Another authors Bek, Pavel, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Historický ústav, 2018
  Scope607 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Prague
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationVýzkum moderního rodinného podnikání má jednoznačné chronologické vymezení: začíná v první polovině 19. století a končí v případě německožidovských firem (například Petschkové) nacistickou okupací českých zemí, u německojazyčných firem (například Ringhofferové) s koncem druhé světové války, a v případě nacionálně českých a slovenských firem po únoru 1948. Předkládaná kolektivní monografie nabízí kromě definice a konceptualizace takto pojatého výzkumu o rodinném podnikání i na dvacet originálních podnikatelských biogramů.
  Výrazy tezauru rodinný podnik * podnikatel * Rakousko-Uhersko * Československo * Česká republika * 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7286-318-1
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 87946PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.11.2021)
  Rodinné podnikání v moderní době
 5. TitleFrantišek Josef I. : sto let od smrti / Jindřich Dejmek, Jan Galandauer, Milan Hlavačka, Václav Junek, Robert Kvaček, Jan Opočenský, Josef Pekař, Jiří Pernes, Aleš Valenta, Jiří Weigl
  Author Dejmek, Jindřich, 1965- (Author)
  Another authors Galandauer, Jan, 1936- (Author)
  Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  Junek, Václav, 1950- (Author)
  Kvaček, Robert, 1932- (Author)
  Opočenský, Jan, 1885-1961 (Author)
  Pekař, Josef, 1870-1937 (Author)
  Pernes, Jiří, 1948- (Author)
  Valenta, Aleš, 1964- (Author)
  Weigl, Jiří, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Institut Václava Klause, 2017
  Scope132 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Publikace ; č. 35/2017
  Spine TitleFrantišek Josef I. - sto let od smrti
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationKonferenční sborník k výročí sta let od smrti rakouského císaře Františka Josefa I.
  Výrazy tezauru František Josef I. (1830-1916) * hlava státu * Rakousko-Uhersko * Čechy (země) * životopis * dějiny * 19. století * 20. století * konferenční sborník
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7542-027-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  František Josef I

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86662PSS - Poslanecká sněmovna
  František Josef I
 6. TitleMarie Terezie : 300 let od narození / Jiří Weigl, Jan Sechter, Ferdinand Trauttmansdorff, Jaroslav Čechura, Jindřich Forejt, Karl Vocelka, Vladimír Liška, Milan Hlavačka, Eduard Maur, Josef Pekař, Václav Junek, Michal Skořepa
  Author Weigl, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Sechter, Jan, 1968- (Author)
  Trauttmansdorff, Ferdinand, 1950- (Author)
  Čechura, Jaroslav, 1952- (Author)
  Forejt, Jindřich, 1977- (Author)
  Vocelka, Karl, 1947- (Author)
  Liška, Vladimír, 1955- (Author)
  Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  Maur, Eduard, 1937- (Author)
  Pekař, Josef, 1870-1937 (Author)
  Junek, Václav, 1950- (Author)
  Skořepa, Michal, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Institut Václava Klause, 2017
  Scope116 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Publikace ; č. 39/2017
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationSborník vydaný k třísetletému výročí narození Marie Terezie poukazuje na to, že ztělesňovala konzervativní pokrok a chápala potřeby doby, rozebírá její ekonomické reformy či např. hodnotí historické dědictví panovnice. Diskutuje o reflexi Marie Terezie v českém dějepisectví, vysvětluje panovnickou posloupnost v rodu Marie Terezie. Připomíná, že se zasloužila o modernizaci monarchie a že její reformy přispěly k pozdějšímu rozvoji ekonomiky v Evropě. V další části sborník přináší zajímavé historické přílohy, např. originál Pragmatické sankce z 19. dubna 1713, v němž císař Karel VI. ustanovuje nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské. Z patentů Marie Terezie přetiskuje titulní stránku patentu o všeobecném školním řádu z 6. prosince 1774 a robotního patentu.
  Výrazy tezauru Marie Terezie (1717-1780) * hlava státu * Habsburkové (rod) * Rakousko-Uhersko * 18. století * životopis * publikace * dokument
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7542-039-8
  Copy count1, currently available 1
  URLMarie Terezie (obsah)
  Document kindSborníky
  Marie Terezie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86922PSS - Poslanecká sněmovna
  Marie Terezie
 7. TitleČeské země a Bavorsko : konfrontace a paralely / Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv ; německé texty přeložili: Eliška Boková, Ivana Führmann Vízdalová, Vladimíra Květounová, Magdalena Vigent, Ruben Pellar, Jana Pellarová, Miroslava Smíšková, Martina Šimanová
  Author Luft, Robert, 1956- (Author)
  Another authors Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  Pokorná, Magdaléna, 1961- (Author)
  Lunow, Ulrike, 1983- (Author)
  Boková, Eliška, 1978- (Translator)
  Führmann Vízdalová, Ivana, 1953- (Translator)
  Květounová, Vladimíra, 1966- (Translator)
  Vigent, Magdalena (Translator)
  Pellar, Ruben, 1949- (Translator)
  Pellarová, Jana, 1972- (Translator)
  Smíšková, Miroslava, 1976- (Translator)
  Šimanová, Martina (Translator)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Historický ústav, 2017
  Scope403 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. =. Opera Instituti Historici Pragae
  NoteNa hřbetu označení: H
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationČeští a němečtí historikové a politologové se v knize věnují vztahům mezi dvěma významnými mocenskými entitami v rámci střední Evropy. Kontakty mezi nimi nebyly vždy bezkonfliktní, jak ostatně naznačuje i podtitul sborníku. Sledujeme je od středověku až po dnešní časy. Pestrost témat je velká - sahá od politických dějin, přes dějiny náboženství, kultury, židovské menšiny, Romy až po přehled chudinské péče v obou zemích či rivalitu mezi mnichovskými a pražskými fotbalovými kluby.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Bavorsko * dvoustranné vztahy * kulturní vztahy * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-320-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  České země a Bavorsko

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87922PSS - Poslanecká sněmovna
  České země a Bavorsko
 8. TitleČeské země v 19. století : proměny společnosti v moderní době. I / Milan Hlavačka a kolektiv
  Author Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  IssueII. doplněné a rozšířené vydání
  PublicationPraha : Historický ústav, 2016
  Scope491 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia Svazek 72
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSyntetický pohled na dějiny českého 19. století. Podtitul knihy obsahuje dva klíčové pojmy pojmy – proměna a společnost. Právě společnost stojí v centru pozornosti, společnost neredukovaná na národ, třídu či zemi, ale společnost chápaná v mnohosti projevů politických, sociálních, hospodářských i kulturních proměn. Zřejmě v žádném jiném století neprodělala zdejší společnost tak zásadní transformaci jako v devatenáctém století.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * dějiny * 19. století * společensko-hospodářské poměry * společenská změna * politický život
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7286-279-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 84075PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.11.2021)
 9. TitleČeské země v 19. století : proměny společnosti v moderní době. II / Milan Hlavačka a kolektiv
  Author Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2014
  Scope476 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae vol. 48
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii na s. 401-463, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSyntetický pohled na dějiny českého 19. století. Podtitul knihy obsahuje dva klíčové pojmy pojmy – proměna a společnost. Právě společnost stojí v centru pozornosti, společnost neredukovaná na národ, třídu či zemi, ale společnost chápaná v mnohosti projevů politických, sociálních, hospodářských i kulturních proměn. Zřejmě v žádném jiném století neprodělala zdejší společnost tak zásadní transformaci jako v devatenáctém století.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * dějiny * 19. století * společenská změna * vlastenecké hnutí * politický život * společenský život
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-218-4
  Copy count1, currently available 1
  URL České země v 19. století (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  České země v 19. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84075PSS - Poslanecká sněmovna
  České země v 19. století
 10. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Svazek XI.b, 1792-1860 / Milan Hlavačka ... [et al.]
  Author Hlavačka, Milan, 1955- (Author)
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2013
  Scope523 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of title1792-1860
  NoteDalší autoři: Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Daniela Tinková
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationDruhý svazek jedenáctého dílu je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792–1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * průmyslová ekonomika * průmyslová struktura * vzdělávání * školství * věda a technika * kultura * 18. století * 19. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-348-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Velké dějiny zemí Koruny české XI.b (obsah)
  Document kindMonografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Měšice
  Velké dějiny zemí Koruny české