Search results

 1. TitleRozdíly v odměňování žen a mužů v ČR : pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů / Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová, Hana Maříková, Romana Marková Volejníčková
  Author Křížková, Alena, 1975- (Author)
  Another authors Pospíšilová, Kristýna (Author)
  Maříková, Hana, 1960- (Author)
  Marková Volejníčková, Romana (Author)
  PublicationPraha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018
  Scope151 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie se zaměřuje na analýzu nerovností v odměňování žen a mužů od roku 2002 do roku 2016, tj. na zjištění faktorů, které přispívají k těmto nerovnostem. K analýze jsou využívána data z Informačního systému o průměrném výdělku, kde ale chybí informace o rodičovství. ČR je zemí s jednou z nejvyšších úrovní nerovností v odměňování žen a mužů na stejné pracovní pozici u stejného zaměstnavatele (tzn. tento rozdíl je 11 % v neprospěch žen na rozdíl od zemí západní Evropy, kde je to nejvýše v průměru okolo 5 %). Trh práce v ČR se stále více rozděluje na pracoviště s vysokými mzdami, kde převládají muži, a na pracoviště s nízkými mzdami, kdy dominují ženy. „Dobré zaměstnání“ (se mzdou vyšší než dvě třetiny mediánu mezd v ČR, na plný úvazek, a se smlouvou na dobu neurčitou) má jen 57 % žen, ale 65 % mužů. Segregace do jednotlivých kategorií zaměstnání má na svědomí pouze asi čtvrtinu mzdového rozdílu mezi muži a ženami. Také čtvrtinu mzdového rozdílu způsobuje segregace žen a mužů do různých pracovišť. Kohortní analýza poukazuje na silnou penalizaci žen z důvodu mateřství. Největší rozdíl v odměňování podle vzdělání nacházíme mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými muži a ženami, týká se i rozdílu mezd za stejnou práci na stejném pracovišti (10 %).
  Výrazy tezauru rovnost mezi muži a ženami * rovnocenné odměňování * diskriminace na základě pohlaví * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  4421 - Práce a mzdy
  ISBN978-80-7421-162-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17215PSS - Poslanecká sněmovna
  Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR
 2. TitleAktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR : hloubková analýza statistik a mezinárodního srovnání / Alena Křížková, Marta Vohlídalová, Kristýna Pospíšilová, Hana Maříková
  Author Křížková, Alena, 1975- (Author)
  Another authors Vohlídalová, Marta, 1981- (Author)
  Pospíšilová, Kristýna (Author)
  Maříková, Hana, 1960- (Author)
  PublicationPraha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017
  Scope148 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNázvové informace z obálky. Pod názvem: studie k projektu "Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů" Ministerstva práce a sociálních věcí
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru rovnost mezi muži a ženami * rovnocenné odměňování * diskriminace na základě pohlaví * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  4421 - Práce a mzdy
  ISBN978-80-7421-147-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR (plný text)
  Document kindStudie
  Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16986PSS - Poslanecká sněmovna
  Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR
 3. TitleSólo pro soprán: o ženách v české politice / Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková
  Author Vohlídalová, Marta, 1981- (Author)
  Another authors Maříková, Hana, 1960- (Author)
  Čermáková, Marie, 1946- (Author)
  Volejníčková, Romana (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Fórem 50%, o.p.s., 2015
  Scope239 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace vychází z aktuálních dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Představuje teoretické přístupy k uchopení problematiky žen v politice, zaměřuje se na zastoupení žen v politice v českém kontextu a na jeho vývoj, na názory a postoje české veřejnosti na ženy v politice a nástroje jejich podpory a věnuje se také životním a pracovním drahám vrcholových političek. Analytickou část knihy doplňuje třináct vybraných rozhovorů s českými političkami (Lenka Teska Arnoštová, Pavla Brady, Ivana Cabrnochová, Martina Dlabajová, Jana Fischerová, Miluše Horská, Soňa Marková, Michaela Marksová, Jana Pastuchová, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Kateřina Valachová, Helena Válková).
  Výrazy tezauru žena * politický život * rovnost mezi muži a ženami * diskriminace na základě pohlaví * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7330-293-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Sólo pro soprán: o ženách v české politice (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Sólo pro soprán: o ženách v české politice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86182PSS - Poslanecká sněmovna
  Sólo pro soprán: o ženách v české politice
 4. TitleGender a rovnováha moci : podpora rovného přístupu žen a mužů do řídicích pozic v sociálním a konvenčním podniku v České republice / autorský tým: Lenka Formánková, Hana Maříková, Alena Křížková, Romana Volejníčková
  Author Formánková, Lenka (Author)
  Another authors Maříková, Hana, 1960- (Author)
  Křížková, Alena, 1975- (Author)
  Volejníčková, Romana (Author)
  PublicationPraha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., [2015]
  ©2015
  Scope56 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationŽeny mají v rozhodovacích pozicích v České republice ve srovnání zemí Evropské unie (dále EU) velmi podprůměrné zastoupení. Mezi zákonodárci a zákonodárkyněmi je pouze 26 procent žen, na úrovni vyšších úředníků/úřednic a manažerů/manažerek jsou jich pouhá 3 procenta. Tento podíl se v průběhu času příliš nemění. Infrastruktura v České republice v oblasti genderové rovnosti je téměř výhradně omezena na centrální úroveň.
  Výrazy tezauru diskriminace na základě pohlaví * rovnost mezi muži a ženami * řídící pracovník * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7330-273-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Gender a rovnováha moci

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16736PSS - Poslanecká sněmovna
  Gender a rovnováha moci
 5. TitleŽivitelé a živitelky : reflexe (a) praxe / Hana Maříková (ed.) ; Alena Křížková a Marta Vohlídalová
  Author Křížková, Alena, 1975- (Author)
  Another authors Vohlídalová, Marta, 1981- (Author)
  Maříková, Hana, 1960- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
  Scope303 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Gender sondy 9. svazek
  NoteAnglické resumé. Vydáno ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationŽivitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního či převážně mužského anebo ženského živitelství či spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její vymezení z perspektivy rodičů. Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění rodičů v rodině i mimo ni. Věnují proto pozornost objasnění vzniku, reprodukce a legitimizace sociálních a genderových nerovností v rodinách s různými modely živitelství a pečovatelství. Analyzují rovněž způsob, jakým se různé modely živitelství promítají a jak zpětně ovlivňují významy přikládané placené a neplacené práci, životním šancím a možnostem uplatnění, volnému času či životní spokojenosti apod.
  Výrazy tezauru živitel rodiny * rovnost mezi muži a ženami * domácnost * rodinný rozpočet * příjem domácnosti
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-7419-100-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Živitelé a živitelky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Živitelé a živitelky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84975PSS - Poslanecká sněmovna
  Živitelé a živitelky
 6. TitleKapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku Die Kapitel in den Ländern der böhmischen Krone und in Ungarn im Mittelalter Chapters in the lands of the Bohemian Crown and in Hungary in the middle ages / sestavili Jan Hrdina a Martina Maříková
  Another authors Hrdina, Jan, 1970- (Reviewer)
  Maříková, Hana, 1960- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Archiv hlavního města Prahy : Scriptorium, 2011
  Scope300 s. : il., faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Polština ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Documenta Pragensia supplementa 2 (2011)
  Par.titleDie Kapitel in den Ländern der böhmischen Krone und in Ungarn im Mittelalter
  Chapters in the lands of the Bohemian Crown and in Hungary in the middle ages
  NoteČást. německý, polský a slovenský text, anglická a německá resumé. Pub. z pracovního semináře, který proběhl 7. listopadu 2008. Část. tištěno napříč. 450 výt.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru duchovenstvo * církev * křesťanství * vztah mezi církví a státem * státy střední a východní Evropy * dějiny * středověk
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-86852-44-7
  978-80-87271-51-3
  Copy count1, currently available 1
  URLKapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku (obsah)
  Document kindSborníky
  Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku <Die> Kapitel in den Ländern der böhmischen Krone und in Ungarn im Mittelalter Chapters in the lands of the Bohemian Crown and in Hungary in the middle ages

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81943EXH - externí sklad Měšice
  Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku <Die> Kapitel in den Ländern der böhmischen Krone und in Ungarn im Mittelalter Chapters in the lands of the Bohemian Crown and in Hungary in the middle ages
 7. TitleJaká je naše společnost? : otázky, které si často klademe-- / Hana Maříková ... [et al.] (eds.)
  Another authors Maříková, Hana, 1960- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
  Scope446 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteCílem této knihy je představit laické veřejnosti přístupným způsobem práci sociologů, demografů, ekonomů, politologů a geografů, kteří působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Autorům a autorkám nejde o předložení ucelené zprávy o české společnosti, ale spíše o odpovědi na některé často kladené otázky, ověření/ neověření platnosti různých předsudků a představ, které sami o sobě máme. Sociální vědci poukazují i na jevy, které sama společnost příliš nevnímá, ale odborníci je za povšimnutí hodné považují
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru společenský život * spotřební společnost * sociální nerovnost * Česká republika
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7419-025-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Jaká je naše společnost? (obsah)
  Document kindMonografie
  Jaká je naše společnost?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79792EXH - externí sklad Měšice
  Jaká je naše společnost?
 8. TitleSpolečnost žen a mužů z aspektu gender / Eva Věšínová-Kalivodová / Ved.red. Hana Maříková ; Ilustr. Eva Knilli
  Another authors Věšínová, Eva, 1957- (Editor)
  Maříková, Hana, 1960- (Editor)
  Knilli, Eva (Editor)
  PublicationPraha : Open Society Fund Praha, 1999
  Scope167 s. : il.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteBibliogr.
  Výrazy tezauru rovnost mezi muži a ženami * žena * ženské hnutí
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69031EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleMuž v rodině : demokratizace sféry soukromé / Hana Maříková
  Author Maříková, Hana, 1960- (Author)
  PublicationPraha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999
  Scope108 s. : tabulky ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice "Working Papers"
  NoteTato práce vznikla za podpory Research Support Scheme of Higher Education Support Programme no. 129/1996 a grantu "Pozice žen s vysokoškolským vzděláním v české společnosti 90. let", GA ČR č. 403/97/0586. České, německé, anglické resumé. Bibl.
  Výrazy tezauru domácí hospodaření * domácnost * muž * rodina * rovnost mezi muži a ženami * sociální průzkum * živitel rodiny
  Klasifikační znaky2806
  ISBN80-85950-69-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Muž v rodině

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14129EXH - externí sklad Měšice
  Muž v rodině
 10. TitleVelký sociologický slovník. 1, A/O / Hana Maříková, Miloslav Petrusek, Alena Vodáková ... [et al.]
  Author Maříková, Hana, 1960- (Author)
  Another authors Petrusek, Miloslav, 1936-2012 (Author)
  Vodáková, Alena, 1938- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Karolinum : Univerzita Karlova, 1996
  Scope747 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleA/O
  Výrazy tezauru slovník * sociologie
  Klasifikační znaky3221.3 - Encyklopedie a slovníky
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-7184-164-1
  Copy count5, currently available 4, at library only 1
  Document kindSlovníky naučné speciální
  Velký sociologický slovník

  book

  Call numberLocationInfo
  E 13706VSFSP - všeob.stud. Filozofie a společ. vědyIn-Library Use Only
  E 13706EXH - externí sklad Měšice
  E 13706EXH - externí sklad Měšice
  E 13706EXH - externí sklad Měšice
  E 13706EXH - externí sklad Měšice
  Velký sociologický slovník