Search results

 1. TitleČas změny : moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku / Pavel Cibulka, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Milan Řepa
  Author Cibulka, Pavel, 1964- (Author)
  Another authors Kladiwa, Pavel, 1973- (Author)
  Pokludová, Andrea, 1975- (Author)
  Popelka, Petr, 1979- (Author)
  Řepa, Milan, 1970- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. ; [Ostrava] : Ostravská univerzita ; Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2021
  Scope421 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleMoravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace zachycuje fenomén společenské transformace i konflikty, které jej provázely, z pohledu venkova. Vše započalo zrušením poddanství a celého patrimoniálního systému a zavedením obecní samosprávy. Státní moc prostřednictvím nově zřízených okresních hejtmanství přinášela do rurálního prostředí důležité impulzy. Příslušníci sociálních skupin inteligence a úřednictva přicházející z města si s sebou přinášeli návyky iniciativního občanského života i národní aktivismus. Na ně navázali činorodí jedinci vzešlí z místního prostředí. Venkov se tak probouzel z poddanské podřízenosti, letargie a fatalismu. Na venkově vznikly desítky záložen a hospodářských družstev, stovky spolků. Politizace venkova tvořila nedílnou součást zásadní proměny společnosti, již zpravidla označujeme jako modernizaci. Utvářela se nová hierarchie vztahů, do níž se stále snažili promlouvat i „tradiční“ držitelé moci, jako církev nebo velcí pozemkoví vlastníci
  Výrazy tezauru venkovský region * venkovské obyvatelstvo * venkovská aglomerace * společenská změna * Morava (region) * Slezsko (region) * Rakousko-Uhersko * 2. polovina 19. století * 1. desetiletí 20. století * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky1616 - Regiony a regionální politika
  2846 - Urbanismus a výstavba
  2816 - Demografie a populace
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7599-225-3
  978-80-88304-47-0
  978-80-7286-369-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Čas změny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89499Poslanecká sněmovna
  Čas změny
 2. TitleDějiny Moravy. Díl 3/2, Morava na cestě k občanské společnosti / Jiří Malíř, Milan Řepa
  Author Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Another authors Řepa, Milan, 1970- (Author)
  PublicationV Brně : Muzejní a vlastivědná společnost : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2018
  Scope335 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 27 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid ; svazek 8
  Portion of titleMorava na cestě k občanské společnosti
  NoteChybné ISBN uvedeno v čárovém kódu, ISBN koeditora - Historický ústav ČSAV v publikaci není uvedeno
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické a německé resumé
  AnnotationZávěrečný svazek edice Dějiny Moravy zachycuje období let 1740-1918, v němž revoluční rok 1848 člení tuto historickou etapu do dvou částí. První část zpracoval Milan Řepa, který zachytil svět pozdního feudalismu za osvícenství, období od poloviny 19. století napsal Jiří Malíř. Bohatě ilustrovaná monografie zachytila události v době, v níž se prosazovala státní moc na úkor dřívější patrimoniální správy a kdy se otvíral prostor pro svobodné podnikání, působení politických stran a spolkový život.
  Výrazy tezauru Morava (region) * dějiny * společensko-hospodářské poměry * politický život * 18. století * 19. století * rok 1848 * první světová válka * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7275-105-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dějiny Moravy

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14073externí sklad Měšice
  Dějiny Moravy
 3. TitleMoravané, Němci, Rakušané : vlasti moravských Němců v 19. století / Milan Řepa
  Author Řepa, Milan, 1970- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2014
  Scope261 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia vol. 47
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCo považovali moravští Němci v 19. století za svou vlast? Cítili se být více Moravany, Němci nebo Rakušany? Autor sleduje, které společenské procesy události a ideje formovaly kolektivní identitu moravských Němců – počínaje osvícenstvím, přes napoleonské války, revoluční rok 1848, liberalismus šedesátých let, prusko-rakouskou válku v roce 1866 až po projevy radikálního německého nacionalismu na sklonku 19. století.
  Výrazy tezauru Morava (region) * Německo * Rakousko * kulturní identita * nacionalismus * jazyková skupina * národnostní menšina * 19. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2821 - Sociální rámec
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7286-226-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Moravané, Němci, Rakušané (obsah)
  Document kindMonografie
  Moravané, Němci, Rakušané

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84066externí sklad Měšice
  Moravané, Němci, Rakušané
 4. Title19. století v nás : modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly / k vydání připravil Milan Řepa
  Another authors Řepa, Milan, 1970- (Editor)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2008
  Scope589 s. : il., faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Varying form of titleDevatenácté století v nás
  NoteČást. slovenský text, anglická resumé. Monografické č. seriálu: Moderní dějiny. Suplementum ; 1 (2008)
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Čechy (země) * 19. století * historie * vlastenecké hnutí * politický život * kultura * společenská účast * mezinárodní vztahy
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7286-139-2
  Copy count1, currently available 1
  URL 19. století v nás (obsah)
  Document kindSborníky
  19. století v nás

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78066externí sklad Měšice
  19. století v nás
 5. TitlePoetika českého dějepisectví / Milan Řepa
  Author Řepa, Milan, 1970- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Host, 2006
  Scope260 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studium 18
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru historie * literatura * jazykověda
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-7294-189-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Poetika českého dějepisectví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75659externí sklad Měšice
  Poetika českého dějepisectví
 6. TitleKultura jako téma a problém dějepisectví / k vydání připravili Tomáš Borovský, Jiří Hanuš a Milan Řepa
  Another authors Borovský, Tomáš, 1972- (Editor)
  Hanuš, Jiří, 1963- (Editor)
  Řepa, Milan, 1970- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Historický ústav AV ČR a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006
  Scope217 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 2
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSborník je inspirován stejnojmennou statí brněnského profesora Jaroslava Marka z roku 1992, má ovšem též otevřít diskusi mezi českými odborníky o mnoha otázkách kulturních dějin a o této disciplíně, jejích metodách a možnostech. Po obdobích, kdy se pozornosti historiků těšily střídavě politické události, společenské struktury a ekonomické faktory, se v posledních desetiletích jejich zájem stále intenzivněji přesunuje ke kulturním fenoménům. Historiografie začala v kultuře objevovat prostor, jenž má v sobě schopnost obsáhnout totalitu historie.
  Výrazy tezauru kultura * historie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN80-86488-33-0
  80-7286-098-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Kultura jako téma a problém dějepisectví (obsah)
  Document kindSborníky
  Kultura jako téma a problém dějepisectví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80539externí sklad Měšice
  Kultura jako téma a problém dějepisectví
 7. TitleMoravané nebo Češi? : vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století / Milan Řepa
  Author Řepa, Milan, 1970- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Doplněk, 2001
  Scope220 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice Knihy Dokumenty
  NoteBibliografie
  Výrazy tezauru 18. století * 19. století * Čechy (země) * dějiny * národní obrození * sebeurčení
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7239-084-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 70901externí sklad Měšicevypůjčený (until *23.09.2022)
  Moravané nebo Češi?