Search results

 1. TitleDobré vládnutí ve veřejném nezájmu : lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? / Karel B. Müller
  Author Müller, Karel B., 1972- (Author)
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
  Scope286 stran : ilustrace ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Sociologické aktuality
  NoteObsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationStudie se zaměřuje na porozumění případům dobrého vládnutí v Česku. Autor zkoumal tři menší města a jejich politické představitele, kteří ve zkoumaném období prosazovali principy dobrého vládnutí. Na pozadí zkoumaných případů dobrého vládnutí se studie zaměřila nejen na výzkum politických elit, ale také na výzkum občanské veřejnosti, participace, demokratické legitimity a sociální integrity. Výzkum si kladl otázku, na jakých předpokladech závisí rozvoj a udržitelnost liberální demokracie a jak si v této souvislosti stojí česká společnost.
  Výrazy tezauru politický život * regionální politika * občanská společnost * tisk * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1606 - Hospodářská politika
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7419-271-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88011PSS - Poslanecká sněmovna
  Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu
 2. TitleBudoucnost státu? / Petr Agha (ed.), Václav Bělohradský, Radek Buben, Pavel Holländer, Jan Kysela, Zdeněk Kühn, Ondřej Lánský, Karel B. Müller, Jiří Přibáň, Michal Šejvl, Kateřina Šimáčková, Martin Škop, Michal Trčka
  Author Agha, Petr, 1977- (Author) (Editor)
  Another authors Bělohradský, Václav, 1944- (Author)
  Buben, Radek, 1979- (Author)
  Holländer, Pavel, 1953- (Author)
  Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Lánský, Ondřej, 1981- (Author)
  Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Přibáň, Jiří, 1967- (Author)
  Šejvl, Michal, 1974- (Author)
  Šimáčková, Kateřina, 1966- (Author)
  Škop, Martin, 1977- (Author)
  Trčka, Michal (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2017
  Scope214 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Společnost ; sv. 20
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru stát * globalizace
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-200-2681-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Budoucnost státu?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86930PSS - Poslanecká sněmovna
  Budoucnost státu?
 3. TitleČeši, občanská společnost a evropské výzvy : mezi nacionalismem a liberarismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici / Karel B. Müller
  Author Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016
  Scope294 stran : ilustrace ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationČesko se potýká s vysokou mírou mezilidské i institucionální nedůvěry, která podrývá jak spolehlivé fungování institucí, tak akceschopnost a sebedůvěru občanské veřejnosti. Jak překonávat krizi důvěry a posilovat občanské kompetence? Moderní demokracie jsou dnes navíc vystaveny četným rizikům, která jsou nad síly historicky zformovaných národních států.
  Výrazy tezauru Česká republika * občanská společnost * občanská práva * demokracie * politický život
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7387-865-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Češi, občanská společnost a evropské výzvy (obsah)
  Document kindMonografie
  Češi, občanská společnost a evropské výzvy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85727PSS - Poslanecká sněmovna
  Češi, občanská společnost a evropské výzvy
 4. TitleKlima a společnost / Nico Stehr, Hans von Storch ; [z anglického originálu ... přeložila Jarmila Hájková ; doslov napsal Karel Müller]
  Author Stehr, Nico, 1942- (Author)
  Another authors Storch, Hans von, 1949- (Author)
  Hájková, Jarmila (Translator)
  Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2014
  Scope157 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie sociologa Nico Stehra a klimatologa Hanse von Storcha se zabývá otázkami přírodního podnebí v politickém, kulturním, ekonomickém a historickém kontextu. Vychází z přesvědčení, že podnebí není pouze přírodní daností, k níž se významným a přiměřeným způsobem vyjadřuje výhradně přírodověda: je rovněž kulturním a sociálním konstruktem.
  Výrazy tezauru sociologie * politická sociologie * podnebí * klimatologie * ekologie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  5211 - Přírodní prostředí
  ISBN978-80-246-2847-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Klima a společnost (obsah)
  Document kindMonografie
  Klima a společnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84632PSS - Poslanecká sněmovna
  Klima a společnost
 5. TitlePolitická sociologie : politika a identita v proměnách modernity / Karel B. Müller
  Author Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Issue2., rozš. vyd., Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope270 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationInterdisciplinární studie zkoumá principy tzv. politické sociologie z hlediska liberální demokracie v rychle se měnících podmínkách modernity. Politická sociologie představuje obor na rozhraní mezi sociologií a politologií, který bývá řazen do širšího pojetí politických věd. Jedná se o reflexi požadavků, že pokud chceme plně porozumět politickým procesům, je třeba vztáhnout tyto procesy k širším společenským souvislostem. Hlavní výzkumná témata představují například funkce a formy občanské společnosti, teorie elit, byrokracie, socioekonomické i kulturní předpoklady demokracie. Müller vztahuje dané principy oboru na analýzu rozvoje moderní společnosti, důsledky rozmachu informačních technologií, transformace veřejné sféry a politických procesů následkem globalizace. V závěru vztahuje teorii občanské společnosti ke specificky historickému kontextu a přibližuje emancipační vývoj české společnosti, problémy občanské společnosti i demokracie v České republice po roce 1989.
  Výrazy tezauru politická sociologie * demokracie * občanská společnost * hromadné sdělovací prostředky * Internet * globalizace
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7380-394-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Politická sociologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82662EXH - externí sklad Měšice
  Politická sociologie
 6. TitleLobbing v moderních demokraciích / Karel B. Müller (ed.) ; Šárka Laboutková, Petr Vymětal
  Author Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Another authors Laboutková, Šárka, 1971- (Author)
  Vymětal, Petr (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada, 2010
  Scope256 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodnázvy na obálce: regulace lobbingu, typologie, formy a funkce zájmových skupin, pluralismus a neokorporativismus
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AudiencePub. je určena zejména studentům humanitních a sociálně vědních oborů, odborným pracovníkům, pracovníkům veřejné správy, lidem zaměstnaným ve veřejném, firemním i neziskovém sektoru
  AnnotationAčkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním občanské společnosti. Kniha osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech.
  Výrazy tezauru zájmová skupina * demokracie * občanská společnost
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-247-3165-0
  Copy count3, currently available 3
  URL Lobbing v moderních demokraciích (obsah)
  Lobbing v moderních demokraciích (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Lobbing v moderních demokraciích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80101EXH - externí sklad Měšice
  F 80101EXH - externí sklad Měšice
  F 80101EXH - externí sklad Měšice
  Lobbing v moderních demokraciích
 7. TitlePolitická sociologie : [politika a identita v proměnách modernity] / Karel Müller
  Author Müller, Karel B., 1972- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Portál, 2008
  Scope215 s. : il. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodnázev z obálky
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha otevírá základní témata politické sociologie způsobem, který je poučený a přístupný i laickému čtenáři. Hlavní myšlenkou knihy je problém udržitelnosti a rozvoje liberální demokracie s ohledem na proměny politiky a identity v měnících se podmínkách modernity. Kromě stručného nahlédnutí do historie a metodologických sporů sociálních věd nabízí kniha vhled do problémů současných společností, jakými jsou otázky politické legitimity a demokratického vládnutí, význam a podoby občanské společnosti, otázky sociálních a politických důsledků rozvoje masových médií i povaha a důsledky globalizačních procesů. Čtenář se seznámí i s historickým vývojem české občanské společnosti i jejím současným stavem.
  Výrazy tezauru sociologie * politická sociologie * politologie * demokracie * občanská společnost * hromadné sdělovací prostředky
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7367-380-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Politická sociologie

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25505PSS - Poslanecká sněmovna
  Politická sociologie
 8. TitleEvropa a občanská společnost : projekt evropské identity / Karel B. Müller ; [spoluautor Karel Müller ; předmluva Petr Pithart]
  Author Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Another authors Müller, Karel (Author)
  Pithart, Petr, 1941- (Author of introduction)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství, 2008
  Scope238 s. : il. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Sociologické aktuality sv. 15
  NoteObsah: Teze "Chtějí-li Evropané úspěšně zvládat své problémy, potřebují vytvořit evropskou občanskou společnost". -- Občanská společnost a stát. -- Problém politických institucí. -- Evropská identita. -- Evropská veřejná sféra. -- Závěrečná shrnutí a východiska.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Evropská unie * občanská společnost * evropská identita
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-86429-84-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Evropa a občanská společnost

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25564PSS - Poslanecká sněmovna
  Evropa a občanská společnost
 9. TitleČeši a občanská společnost : pojem, problémy, východiska / Karel Müller
  Author Müller, Karel, 1972- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationTriton Praha, 2002
  Scope251 s. ; 17 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Filosofická setkávání 2
  NoteObsahuje poznámky, bibliografii a anglické resumé
  Výrazy tezauru občanská společnost * občanská práva * demokracie * Česká republika * politický život
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN80-7254-232-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Češi a občanská společnost

  book

  Call numberLocationInfo
  G 24369EXH - externí sklad Měšice
  Češi a občanská společnost
 10. TitleIndustriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna / Karel Müller
  Author Müller, Karel, 1972- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationSociologické nakladatelství Praha, 2002
  Scope225 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Ediční řada Studie 34. sv.
  NoteObsahuje bibliografii v textu a rejstřík
  Výrazy tezauru věda a technika * Evropa * sociologie * ekonomie * rozvoj průmyslu
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-86429-07-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71776EXH - externí sklad Měšice
  Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna