Search results

 1. TitleSoukromé právo po rekodifikaci / Martin Janků, Karel Marek
  Author Janků, Martin, 1955- (Author)
  Another authors Marek, Karel, 1949- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Vysoká škola finanční a správní, 2018
  Scope141 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition EUPRESS
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie analyzuje aktuální otázky soukromého práva, které v nedávné době prošly zásadní rekodifikační proměnou v rámci přípravy a schválení nového občanského zákoníku. Autoři zaměřují pozornost na majetková a závazková práva v oblastech práva civilního, rodinného a dědického, která je podložena výkladem obecné části závazkového práva. Publikace podrobně rozebírá nejčastěji používané smluvní typy v podnikatelské sféře, velký prostor je pod tímto aspektem věnován i deliktním závazkovým vztahům. Stejně podrobně jsou rozebrány také majetkové vztahy rodinně a dědicko-právní.
  Výrazy tezauru soukromé právo * smlouva * obchodní smlouva * manželské právo * dědické právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7408-167-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Soukromé právo po rekodifikaci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87520PSS - Poslanecká sněmovna
  Soukromé právo po rekodifikaci
 2. TitleBankovní obchody / Petr Liška, Štefan Elek, Karel Marek
  Author Liška, Petr 1959- (Author)
  Another authors Elek, Štefan (Author)
  Marek, Karel, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope214 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.5.2014"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskutečňovaných obchodů. Sleduje právní úpravu bankovního sektoru z hlediska práva soukromého, zejména s ohledem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ale i regulaci činnosti bank a bankovních obchodů v české i zahraniční právní úpravě včetně práva Evropské unie. Stěžejními tématy jsou zejména ochrana slabší smluvní strany, ochrana spotřebitele nebo úprava adhezních smluv. Kniha obsahuje popis jednotlivých druhů bankovních obchodů podle občanského zákoníku, samostatná kapitola je věnovaná také závazkům v investičním bankovnictví a finančním a komoditním derivátům.
  Výrazy tezauru banka * bankovnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky2416 - Úvěrové a finanční instituce
  ISBN978-80-7478-510-8
  Copy count2, currently available 2
  URLBankovní obchody (obsah)
  Document kindUčebnice
  Bankovní obchody

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84240PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84240PSS - Poslanecká sněmovna
  Bankovní obchody
 3. TitleStavební právo veřejné a soukromé : podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku / Karel Marek, Petr Průcha
  Author Marek, Karel, 1949- (Author)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope332 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena především správním orgánům, zájemcům o výstavbu, stavebníkům, stavebním podnikatelům, i čtenářům z řad širší veřejnosti.
  AnnotationKniha se tedy zabývá řízeními podle stavebního zákona, zadáváním veřejných zakázek, uzavíráním smluv ve vztahu ke stavbám - obchodněprávních a dle úpravy v novém občanském zákoníku (smlouva o dílo, koupě věci movité a nemovité). Součástí je i pojednání o rozhodčím řízení a Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
  Výrazy tezauru stavební právo * veřejné stavitelství * územní plánování * veřejná zakázka * soukromé právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2846 - Urbanismus a výstavba
  6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  ISBN978-80-87576-79-3
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindPříručky
  Stavební právo veřejné a soukromé

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83806LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 83806EXH - externí sklad Měšice
  Stavební právo veřejné a soukromé
 4. TitleStavební právo v teorii a praxi / Karel Marek, Petr Průcha
  Author Marek, Karel, 1949- (Author)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope400 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena především správním orgánům, zájemcům o výstavbu, stavebníkům, stavebním podnikatelům, i čtenářům z řad širší veřejnosti.
  AnnotationPraktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současné právní úpravy, a to z hlediska jak veřejnoprávního, představovaného právem správním, tak soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv.
  Výrazy tezauru stavební právo * územní plánování * veřejná zakázka * stavba * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-87576-00-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Stavební právo v teorii a praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81452EXH - externí sklad Měšice
  F 81452EXH - externí sklad Měšice
  Stavební právo v teorii a praxi
 5. TitleObchodní právo : vybrané otázky pro navazující magisterské studium / Karel Marek
  Author Marek, Karel, 1949- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope127 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 468
  NoteČást. přeloženo. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationUčebnice se věnuje pramenům a pravidlům obchodního práva, uzavírání smluv a zadávání veřejných zakázek. Dále pojednává o kupní smlouvě a smlouvě o kontrolní činnosti. Je zaměřena i na smlouvy peněžních služeb a smlouvu o běžném účtu a smlouvu o vkladovém účtu. Prameny a pravidla obchodního práva dílo zobrazuje graficky a přehledně tak ukazuje, kdy (v jakém pořadí) je v obchodněprávních vztazích použit obchodní zákoník, občanskoprávní předpisy, smlouva, obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, vykládací pravidla a zásady obchodního zákoníku.
  Výrazy tezauru obchodní právo * veřejná zakázka * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-210-5549-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82615EXH - externí sklad Měšice
 6. TitleČeské stavební právo v evropském kontextu / Karel Marek, Petr Průcha
  Author Marek, Karel, 1949- (Author)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Author)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Masarykova univerzita, 2009
  Scope451 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 351
  NoteNad názvem na obálce: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha se věnuje výkonu veřejné správy v oblasti stavebního práva, zaměřuje se též na územní plánování vč. přezkoumání aktů územního plánování, vydaných ve formě opatření obecné povahy. Dále pojednává o územním plánování, režimech územního rozhodování a rozhodování v podmínkách stavebního řádu, o režimech sankcí v podmínkách stavebního zákona. Na část správněprávní navazuje poté část knihy s obsahem obchodněprávním. Zde se pojednává o společném smluvním evropském rámci i o veřejných zakázkách. Dále zde čtenář najde kapitoly o smlouvě o dílo, o smlouvě kupní, smlouvě o kontrolní činnosti a o mandátní smlouvě. V závěru též uvedeny Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby.
  Výrazy tezauru stavební právo * územní plánování
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-210-4958-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  České stavební právo v evropském kontextu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78923EXH - externí sklad Měšice
  České stavební právo v evropském kontextu
 7. TitleObchodní podmínky, obchodní společnosti a vykládací pravidla / Karel Marek, Lenka Žváčková
  Author Marek, Karel, 1949- (Author)
  Another authors Žváčková, Lenka (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2008
  Scopexii, 282 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2008"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * obchodní dohoda
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-333-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Obchodní podmínky, obchodní společnosti a vykládací pravidla

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77200EXH - externí sklad Měšice
  F 77200EXH - externí sklad Měšice
  Obchodní podmínky, obchodní společnosti a vykládací pravidla
 8. TitleZákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon : s komentářem : komentář obsahuje 538 odkazů na aktuální judikaturu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího správního soudu, Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu v Olomouci a Evropského soudního dvora : v komentáři jsou již zapracovány novely zákona o veřejných zakázkách: zákon č. 110/2007 Sb., zákon č. 296/2007 Sb., zákon č. 76/2008 Sb. : v komentáři je již také zapracována novela koncesního zákona: zákon č. 30/2008 Sb. / Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr
  Author Krč, Robert (Author)
  Another authors Marek, Karel, 1949- (Author)
  Petr, Michal, 1977- (Author)
  Issue2. podst. přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope701 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy, internetové odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru legislativa * komentář k zákonu * Česká republika * veřejná zakázka * oprávnění k výkonu služby * partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-711-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77206EXH - externí sklad Měšice
  F 77206EXH - externí sklad Měšice
  F 77206EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleSmluvní obchodní právo : kontrakty / Karel Marek
  Author Marek, Karel, 1949- (Author)
  Issue4., aktualiz. a rozšíř. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2008
  Scope477 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 326
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor je pracovníkem katedry obchodního práva Právnické fakulty MU Brno. V rámci vymezené specializace uvnitř katedry se zabývá Zvláštními ustanoveními obchodních závazkových vztahů ze III. části obchodního zákoníku, tj. smluvními typy, které jsou v této části zákona upraveny. K těmto otázkám také nejčastěji publikuje. Předkládané dílo nevybočuje z tohoto rámce a vychází z děl předchozích. Obsahuje i obecnější pojednání o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávání bude v mnoha případech předcházet uzavření smlouvy.
  Výrazy tezauru obchodní právo * smlouva * obchodní smlouva
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-210-4619-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Smluvní obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77649EXH - externí sklad Měšice
  Smluvní obchodní právo
 10. TitleNové stavební právo / Karel Marek, Petr Průcha
  Author Marek, Karel, 1949- (Author)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Author)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2007
  Scope264 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 400
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru stavební právo * učebnice
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-210-4419-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Nové stavební právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77372EXH - externí sklad Měšice
  Nové stavební právo