Search results

 1. TitleŠťastné zítřky, úzkostné včerejšky : eseje a jiné texty o kolizích na české cestě ke komunismu / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2020
  Scope263 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Dějin a současnosti ; 69. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha obsahuje eseje, rozhovory a polemiky, které vycházely od roku 2000 příležitostně v časopisech, sbornících a fotografických publikacích. Vznikaly většinou z vnějšího podnětu a obsahují interpretace mezních situací v historii komunistického režimu (únor 1948, srpen 1968, leden 1969, leden 1977, listopad 1989 atd.), které dodnes plně zaměstnávají odbornou historiografii i obecnou paměť. Autor neusiluje o syntetické pojetí a vědecké podání. V biograficky laděném úvodu upozorňuje na souvislost mezi profesním psaním o nedávné minulosti a osobní zkušeností s pamětí jako místem střetávání života a dějin.
  Výrazy tezauru socialismus * komunismus * politický život * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7422-681-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Šťastné zítřky, úzkostné včerejšky

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27060PSS - Poslanecká sněmovna
  Šťastné zítřky, úzkostné včerejšky
 2. TitleŠest kapitol o disentu / Jiří Suk, Michal Kopeček, Kristina Andělová, Tomáš Vilímek, Tomáš Hermann, Tomáš Zahradníček
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  Another authors Kopeček, Michal, 1974- (Author)
  Andělová, Kristina, 1987- (Author)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  Hermann, Tomáš, 1974- (Author)
  Zahradníček, Tomáš, 1971- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017
  Scope304 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 51/2017
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie je věnována československému disentu v časech komunistického režimu, demokratické revoluce a liberální transformace. Její tematický a obsahový rámec ohraničují mezníky „obnovení pořádku“ po srpnu 1968, vzniku Charty 77, pádu komunistického režimu v listopadu 1989 a manifestací občanského neklidu v letech 1999–2000. Jejím cílem je představit disent jako politický, kulturní a duchovní faktor působící až do našich dnů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány disidentskému legalismu a zrodu právního odporu; politickým perspektivám socialistické opozice po sovětské okupaci; vlivu a rezonanci disidentských myšlenek v československé společnosti; svobodnému filosofickému myšlení v podmínkách vnější nesvobody; názorovému a politickému profilování disidentů po pádu komunistického režimu; možnostem a limitům morálního vzdoru vůči politice jako technologii moci v podmínkách komunistické diktatury i liberální demokracie.
  Výrazy tezauru disident * období normalizace v Československu * autoritativní režim * Charta 77 * postkomunismus * Československo * rok 1968 * rok 1989 * 2. polovina 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-870-7285-208-6
  Copy count1, currently available 1
  URLŠest kapitol o disentu (recenze)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87612PSS - Poslanecká sněmovna
 3. TitleVeřejné záchodky ze zlata : konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Prostor, 2016
  Scope325 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Obzor ; 94. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationV centru Sukovy studie stojí myšlení československých revizionistických ekonomů šedesátých let, přičemž zvláštní pozornost je věnována Otovi Šikovi, jeho přerodu ze stalinského dogmatika v přesvědčeného reformistu a posléze jednoho z význačných protagonistů pražského jara 1968. Autor se v úvodní kapitole pokusil o rekonstrukci myšlenkových dějin komunistického experimentu, od teoretických východisek Marxových přes Leninovo „rozvinutí“ a praktickou realizaci v revoluci, válečném komunismu a později v NEPu až po Stalinovo završení v podobě nové „vědy“ – politické ekonomie socialismu – a teorii zostřování třídního boje. Následující pokus, spojovaný s Šikovým jménem, souvisel s důslednějším vymaňováním se socialistické ekonomie z pout stalinského dogmatismu, s jejím pozvolným otvíráním se různým směrům soudobé „buržoazní“ vědy, což vše vyústilo ve druhé polovině šedesátých let v rozsáhlé diskuse o socialistickém trhu, směřování socialismu vůbec, v přípravu skutečně zásadní reformy a nakonec v konfrontaci s oslabenou centrální politickou mocí.
  Výrazy tezauru národní hospodářství * hospodářská politika * socialismus * Československo * tajná služba * marxismus * hospodářská reforma * Šik, Ota (1919-) * ekonomie * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1621 - Hospodářská struktura
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7260-341-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Veřejné záchodky ze zlata : konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu (obsah)
  Document kindMonografie
  Veřejné záchodky ze zlata

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86323PSS - Poslanecká sněmovna
  Veřejné záchodky ze zlata
 4. TitleJednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných / Jiří Suk, Kristina Andělová (eds.)
  Another authors Suk, Jiří, 1966- (Editor)
  Andělová, Kristina, 1987- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2016
  Scope309 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČástečně přeloženo z angličtiny a polštiny
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationMoc bezmocných je jedním z nejznámějších a nejdiskutovanějších disidentských textů. Václav Havel jej napsal v roce 1978 ve zvláštních podmínkách komunistické diktatury, přesto je zjevné, že i po téměř čtyřiceti letech od prvního samizdatového vydání, kdy tyto podmínky již pominuly, neztrácí na své síle a inspirativnosti, o níž svědčí nové překlady, například do arabštiny, perštiny, čínštiny či ukrajinštiny. Čím oslovilo či naopak neoslovilo toto chef-d'ouvre disidentské literatury svoji dobu, a co může nabídnout době současné? Nad těmito rámcovými otázkami se zamyslelo třicet autorů.
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * etika * politická filozofie * disident * Československo * období normalizace v Československu
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7285-200-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86562PSS - Poslanecká sněmovna
  Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří
 5. TitleKonstituční, nebo existenciální revoluce? : Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990 : studie a dokumenty / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014
  Scope181 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR sv. 47
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationStudie, doplněná o třicet dokumentů vybraných z několika archivů, je věnována překotnému emancipačnímu procesu na nejvyšší úrovni československého federativního státu na sklonku převratného roku 1989 a v první polovině roku 1990. Jejím obecným cílem je ukázat rychle se šířící linie politického štěpení – nejen mezi vrcholnými centry státní moci, ale také uvnitř těchto center samotných a současně v českém a slovenském veřejném mínění. Zabývá se vztahy exekutivy a legislativy – konkrétně prezidenta republiky Václava Havla, kterého lze považovat za neformální hlavu postkomunistické vlády, a Federálního shromáždění ČSSR jako nejvyššího zákonodárného sboru společného státu Čechů a Slováků. Hlavní linii interpretace tvoří konfliktní střetávání dvou odlišných představ o uplatňování moci v přechodném období do červnových parlamentních voleb.
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * hlava státu * národní parlament * složení parlamentu * výkonná moc * zákonodárná moc * Československo * rok 1989 * změna politického režimu
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0421 - Parlament
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7285-176-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Konstituční, nebo existenciální revoluce? (obsah)
  Document kindStudie
  Konstituční, nebo existenciální revoluce?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84365PSS - Poslanecká sněmovna
  Konstituční, nebo existenciální revoluce?
 6. TitlePolitika jako absurdní drama : Václav Havel v letech 1975-1989 / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2013
  Scope447 s. : il., portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationOsobní drama Václava Havla, chápané v existenciálním a politickém slova smyslu, je v knize historika Jiřího Suka zarámováno roky 1975 a 1989. Klene se od otevřeného dopisu generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Československa Gustávu Husákovi k nahrazení tohoto politika ve funkci prezidenta republiky na sklonku "roku zázraků". Jádro knihy tvoří rozbor Havlova myšlení a jednání, péče o svobodu slova a nezávislou kulturu v kontextu boje s režimem "obnoveného pořádku" a dobových sporů o opozici. Autor se zamýšlí nad souvislostmi praktické odpovědnosti, která neuhýbá ani před hrozbou vězení, a bytostně rozporného vztahu k politice jako povolání. V obrysech mimořádného života a intelektu odhaluje úskalí projektu politiky jako praktikované morálky a služby pravdě.
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * politik * politický život * disident * Československo * názorové hnutí * Charta 77 * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století * sametová revoluce (1989) * rok 1989 * období normalizace v Československu
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7432-302-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Politika jako absurdní drama

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82870EXH - externí sklad Měšice
  Politika jako absurdní drama
 7. TitleVáclav Havel - Vilém Prečan : korespondence 1983-1989 / k vydání připravil Vojtech Čelko ve spolupráci s Vilémem Prečanem ; doslov Jiří Suk
  Author Havel, Václav, 1936-2011 (Author)
  Another authors Prečan, Vilém, 1933- (Author) (Editor)
  Čelko, Vojtech, 1946- (Editor)
  Suk, Jiří, 1966- (Author of introduction)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Československé dokumentační středisko, 2011
  Scope834 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteRozložená tit. s.
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * Prečan, Vilém (1930- ) * korespondence * disident * hlava státu * emigrace * politický život * protikomunistický odboj * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-904228-5-8
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKorespondence
  Václav Havel - Vilém Prečan

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81177EXH - externí sklad Měšice
  F 81177EXH - externí sklad Měšice
  Václav Havel - Vilém Prečan
 8. TitleJan Palach : 16.-25.1.1969 / [text Jiří Suk ; koncepce projektu, výstavy a publikace Dana Kyndrová ; autoři fotografií Bartůšek Jan ... et al.]
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  Another authors Bartůšek, Jan, 1935-1993 (Photographer)
  Kyndrová, Dana, 1955- (Editor)
  PublicationPraha : Kant : Pražský dům fotografie, 2009
  Scope151 s. : il., portréty ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  NoteSouběžný anglický text. "Tato publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě Pražského domu fotografie v ambitu kláštera bratří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné v Praze (16.1.-28.2.2009)"--Rub tit. s.
  AnnotationPublikace obsahuje 150 fotografií 27 předních českých autorů z lednových dnů roku 1969, které následovaly v Praze po sebeupálení Jana Palacha až do jeho mohutného manifestačního pohřbu. Zahrnuty jsou i fotografie z pohřbu Jana Zajíce. Většina fotografií je zveřejněna vůbec poprvé.
  Výrazy tezauru Palach, Jan (1948-1969) * Zajíc, Jan (1950-1969) * student * názorové hnutí * rok 1968 * 60. léta 20. století * Hlavní město Praha
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-86970-90-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindObrazová publikace
  Jan Palach

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16416PSS - Poslanecká sněmovna
 9. TitleLabyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize : (od listopadu 1989 do června 1990) / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  IssueVyd. 2.
  PublicationPraha : Prostor, 2009
  Scope507 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Obzor sv. 76
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationHistorická analýza revolučního dění na sklonku roku 1989 (1. část), na kterou bezprostředně navazuje rozbor přechodného období od ledna do parlamentních voleb v červnu 1990 (2. část). Hlavními fenomény zkoumání jsou mocenská strategie nastupující elity, vyjednávání s představiteli "starého režimu" o změně politického systému, názorová diferenciace uvnitř Občanského fóra a komunikace mezi nově vytvořenými mocenskými ohnisky. Kniha obdržela cenu Litera za nejlepší knihu roku 2003 a na jejím základě vznikl r. 2006 stejnojmenný dokument ČT.
  Výrazy tezauru Československo * rok 1989 * sametová revoluce (1989) * změna politického režimu * politická strana * názorové hnutí * politická situace * Občanské fórum
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  0411 - Politická strana
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7260-219-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Labyrintem revoluce (obsah)
  Document kindMonografie
  Labyrintem revoluce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79017EXH - externí sklad Měšice
  Labyrintem revoluce
 10. TitleDvojí identita Klubu angažovaných nestraníků : před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989 / Jiří Hoppe, Jiří Suk
  Author Hoppe, Jiří, 1968- (Author)
  Another authors Suk, Jiří, 1966- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Euroslavica, 2008
  Scope165 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Podnázev v tiráži: dvě historické studie doplněné edicí vybraných dokumentačních materiálů
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru názorové hnutí * politická opozice * rok 1968 * 90. léta 20. století * Československo
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-85494-82-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77455EXH - externí sklad Měšice
  Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků