Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0001389^"
 1. TitlePro nás dějiny nekončí : politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968-1989) / Kristina Andělová, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček
  Author Andělová, Kristina, 1987- (Author)
  Another authors Suk, Jiří, 1966- (Author)
  Zahradníček, Tomáš, 1971- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2023
  Scope353 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historické myšlení ; svazek 93
  NoteVydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru politická ideologie * komunismus * sociální demokracie * politická levice * politický uprchlík * Československo * 60. léta 20. století * období normalizace v Československu
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0411 - Politická strana 0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-257-4229-7
  978-80-7285-287-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Pro nás dějiny nekončí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91753PSS - Poslanecká sněmovna
  Pro nás dějiny nekončí
 2. TitleDobrodružství historické interpretace = The adventure of historical interpretation / Jiří Hanuš & Jiří Suk (Eds.) ; překlad Graeme Dibble
  Another authors Hanuš, Jiří, 1963- (Editor)
  Suk, Jiří, 1966- (Editor)
  Dibble, Graeme (Translator)
  IssuePrvní vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2021
  Scope291 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Masaryk University contributions to history ; vol. 1
  Par.titleAdventure of historical interpretation
  NotePřeloženo z češtiny. Autoři: Jan Klápště, Václav Bůžek, Tomáš Malý, Daniela Tinková, Radmila Švaříčková Slabáková, Markéta Křížová, Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Tomáš Petráček, Jiří Lach, Petr Husáka, Daniela Kolenovská, Vít Smetana, Matěj Spurný, Jiří Hanuš, Jiří Suk, Patr Fiala, Lubomír Kopeček, Vít Hloušek
  Souběžný anglický text
  Content noteObsahuje rejstřík
  AnnotationEseje devatenácti českých historiků dokládají rozmanitost vědeckých přístupů. Jejich práce s historickými prameny, základními kameny bádání, je kombinována s etickým i estetickým rozhodováním, které tvoří nezpochybnitelnou součást jejich tvorby. Ta je často překvapující – nejen pro čtenáře, ale pro ně samotné. Představuje totiž velké intelektuální dobrodružství. Nemohou si vymýšlet prameny, nemohou si stanovit svévolná pravidla, zápletky a rozuzlení, jako to může udělat romanopisec. Mohou však napsat vědecké dílo, které je výsledkem tvůrčího přístupu.
  Výrazy tezauru historie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-210-9864-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Dobrodružství historické interpretace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90012PSS - Poslanecká sněmovna
  Dobrodružství historické interpretace
 3. TitleŠťastné zítřky, úzkostné včerejšky : eseje a jiné texty o kolizích na české cestě ke komunismu / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2020
  Scope263 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Dějin a současnosti ; 69. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha obsahuje eseje, rozhovory a polemiky, které vycházely od roku 2000 příležitostně v časopisech, sbornících a fotografických publikacích. Vznikaly většinou z vnějšího podnětu a obsahují interpretace mezních situací v historii komunistického režimu (únor 1948, srpen 1968, leden 1969, leden 1977, listopad 1989 atd.), které dodnes plně zaměstnávají odbornou historiografii i obecnou paměť. Autor neusiluje o syntetické pojetí a vědecké podání. V biograficky laděném úvodu upozorňuje na souvislost mezi profesním psaním o nedávné minulosti a osobní zkušeností s pamětí jako místem střetávání života a dějin.
  Výrazy tezauru socialismus * komunismus * politický život * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7422-681-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Šťastné zítřky, úzkostné včerejšky

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27060PSS - Poslanecká sněmovna
  Šťastné zítřky, úzkostné včerejšky
 4. TitleŠest kapitol o disentu / Jiří Suk, Michal Kopeček, Kristina Andělová, Tomáš Vilímek, Tomáš Hermann, Tomáš Zahradníček
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  Another authors Kopeček, Michal, 1974- (Author)
  Andělová, Kristina, 1987- (Author)
  Vilímek, Tomáš, 1976- (Author)
  Hermann, Tomáš, 1974- (Author)
  Zahradníček, Tomáš, 1971- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017
  Scope304 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 51/2017
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie je věnována československému disentu v časech komunistického režimu, demokratické revoluce a liberální transformace. Její tematický a obsahový rámec ohraničují mezníky „obnovení pořádku“ po srpnu 1968, vzniku Charty 77, pádu komunistického režimu v listopadu 1989 a manifestací občanského neklidu v letech 1999–2000. Jejím cílem je představit disent jako politický, kulturní a duchovní faktor působící až do našich dnů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány disidentskému legalismu a zrodu právního odporu; politickým perspektivám socialistické opozice po sovětské okupaci; vlivu a rezonanci disidentských myšlenek v československé společnosti; svobodnému filosofickému myšlení v podmínkách vnější nesvobody; názorovému a politickému profilování disidentů po pádu komunistického režimu; možnostem a limitům morálního vzdoru vůči politice jako technologii moci v podmínkách komunistické diktatury i liberální demokracie.
  Výrazy tezauru disident * období normalizace v Československu * autoritativní režim * Charta 77 * postkomunismus * Československo * rok 1968 * rok 1989 * 2. polovina 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-870-7285-208-6
  Copy count1, currently available 1
  URLŠest kapitol o disentu (recenze)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87612EXH - externí sklad Holešovice
 5. TitleVeřejné záchodky ze zlata : konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Prostor, 2016
  Scope325 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Obzor ; 94. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationV centru Sukovy studie stojí myšlení československých revizionistických ekonomů šedesátých let, přičemž zvláštní pozornost je věnována Otovi Šikovi, jeho přerodu ze stalinského dogmatika v přesvědčeného reformistu a posléze jednoho z význačných protagonistů pražského jara 1968. Autor se v úvodní kapitole pokusil o rekonstrukci myšlenkových dějin komunistického experimentu, od teoretických východisek Marxových přes Leninovo „rozvinutí“ a praktickou realizaci v revoluci, válečném komunismu a později v NEPu až po Stalinovo završení v podobě nové „vědy“ – politické ekonomie socialismu – a teorii zostřování třídního boje. Následující pokus, spojovaný s Šikovým jménem, souvisel s důslednějším vymaňováním se socialistické ekonomie z pout stalinského dogmatismu, s jejím pozvolným otvíráním se různým směrům soudobé „buržoazní“ vědy, což vše vyústilo ve druhé polovině šedesátých let v rozsáhlé diskuse o socialistickém trhu, směřování socialismu vůbec, v přípravu skutečně zásadní reformy a nakonec v konfrontaci s oslabenou centrální politickou mocí.
  Výrazy tezauru národní hospodářství * hospodářská politika * socialismus * Československo * tajná služba * marxismus * hospodářská reforma * Šik, Ota (1919-) * ekonomie * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1621 - Hospodářská struktura
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7260-341-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Veřejné záchodky ze zlata : konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu (obsah)
  Document kindMonografie
  Veřejné záchodky ze zlata

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86323EXH - externí sklad Holešovice
  Veřejné záchodky ze zlata
 6. TitleJednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných / Jiří Suk, Kristina Andělová (eds.)
  Another authors Suk, Jiří, 1966- (Editor)
  Andělová, Kristina, 1987- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2016
  Scope309 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČástečně přeloženo z angličtiny a polštiny
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationMoc bezmocných je jedním z nejznámějších a nejdiskutovanějších disidentských textů. Václav Havel jej napsal v roce 1978 ve zvláštních podmínkách komunistické diktatury, přesto je zjevné, že i po téměř čtyřiceti letech od prvního samizdatového vydání, kdy tyto podmínky již pominuly, neztrácí na své síle a inspirativnosti, o níž svědčí nové překlady, například do arabštiny, perštiny, čínštiny či ukrajinštiny. Čím oslovilo či naopak neoslovilo toto chef-d'ouvre disidentské literatury svoji dobu, a co může nabídnout době současné? Nad těmito rámcovými otázkami se zamyslelo třicet autorů.
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * etika * politická filozofie * disident * Československo * období normalizace v Československu
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7285-200-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86562EXH - externí sklad Holešovice
  Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří
 7. TitleKonstituční, nebo existenciální revoluce? : Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990 : studie a dokumenty / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014
  Scope181 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR sv. 47
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationStudie, doplněná o třicet dokumentů vybraných z několika archivů, je věnována překotnému emancipačnímu procesu na nejvyšší úrovni československého federativního státu na sklonku převratného roku 1989 a v první polovině roku 1990. Jejím obecným cílem je ukázat rychle se šířící linie politického štěpení – nejen mezi vrcholnými centry státní moci, ale také uvnitř těchto center samotných a současně v českém a slovenském veřejném mínění. Zabývá se vztahy exekutivy a legislativy – konkrétně prezidenta republiky Václava Havla, kterého lze považovat za neformální hlavu postkomunistické vlády, a Federálního shromáždění ČSSR jako nejvyššího zákonodárného sboru společného státu Čechů a Slováků. Hlavní linii interpretace tvoří konfliktní střetávání dvou odlišných představ o uplatňování moci v přechodném období do červnových parlamentních voleb.
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * hlava státu * národní parlament * složení parlamentu * výkonná moc * zákonodárná moc * Československo * rok 1989 * změna politického režimu
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0421 - Parlament
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7285-176-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Konstituční, nebo existenciální revoluce? (obsah)
  Document kindStudie
  Konstituční, nebo existenciální revoluce?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84365EXH - externí sklad Holešovice
  Konstituční, nebo existenciální revoluce?
 8. TitlePolitika jako absurdní drama : Václav Havel v letech 1975-1989 / Jiří Suk
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2013
  Scope447 s. : il., portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationOsobní drama Václava Havla, chápané v existenciálním a politickém slova smyslu, je v knize historika Jiřího Suka zarámováno roky 1975 a 1989. Klene se od otevřeného dopisu generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Československa Gustávu Husákovi k nahrazení tohoto politika ve funkci prezidenta republiky na sklonku "roku zázraků". Jádro knihy tvoří rozbor Havlova myšlení a jednání, péče o svobodu slova a nezávislou kulturu v kontextu boje s režimem "obnoveného pořádku" a dobových sporů o opozici. Autor se zamýšlí nad souvislostmi praktické odpovědnosti, která neuhýbá ani před hrozbou vězení, a bytostně rozporného vztahu k politice jako povolání. V obrysech mimořádného života a intelektu odhaluje úskalí projektu politiky jako praktikované morálky a služby pravdě.
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * politik * politický život * disident * Československo * názorové hnutí * Charta 77 * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století * sametová revoluce (1989) * rok 1989 * období normalizace v Československu
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7432-302-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Politika jako absurdní drama

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82870EXH - externí sklad Holešovice
  Politika jako absurdní drama
 9. TitleVáclav Havel - Vilém Prečan : korespondence 1983-1989 / k vydání připravil Vojtech Čelko ve spolupráci s Vilémem Prečanem ; doslov Jiří Suk
  Author Havel, Václav, 1936-2011 (Author)
  Another authors Prečan, Vilém, 1933- (Author) (Editor)
  Čelko, Vojtech, 1946- (Editor)
  Suk, Jiří, 1966- (Author of introduction)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Československé dokumentační středisko, 2011
  Scope834 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePublikace s přír. číslem 4120220232 je součástí projektu "Knihovničky Václava Havla". Rozložená tit. s.
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Havel, Václav (1936-2011) * Prečan, Vilém (1930- ) * korespondence * disident * hlava státu * emigrace * politický život * protikomunistický odboj * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-904228-5-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKorespondence
  Václav Havel - Vilém Prečan

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81177EXH - externí sklad Holešovice
  F 81177EXH - externí sklad Holešovice
  F 81177PSSK - Poslanecká sněmovna - Knihovnička VH
  Václav Havel - Vilém Prečan
 10. TitleJan Palach : 16.-25.1.1969 / [text Jiří Suk ; koncepce projektu, výstavy a publikace Dana Kyndrová ; autoři fotografií Bartůšek Jan ... et al.]
  Author Suk, Jiří, 1966- (Author)
  Another authors Bartůšek, Jan, 1935-1993 (Photographer)
  Kyndrová, Dana, 1955- (Editor)
  PublicationPraha : Kant : Pražský dům fotografie, 2009
  Scope151 s. : il., portréty ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  NoteSouběžný anglický text. "Tato publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě Pražského domu fotografie v ambitu kláštera bratří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné v Praze (16.1.-28.2.2009)"--Rub tit. s.
  AnnotationPublikace obsahuje 150 fotografií 27 předních českých autorů z lednových dnů roku 1969, které následovaly v Praze po sebeupálení Jana Palacha až do jeho mohutného manifestačního pohřbu. Zahrnuty jsou i fotografie z pohřbu Jana Zajíce. Většina fotografií je zveřejněna vůbec poprvé.
  Výrazy tezauru Palach, Jan (1948-1969) * Zajíc, Jan (1950-1969) * student * názorové hnutí * rok 1968 * 60. léta 20. století * Hlavní město Praha
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-86970-90-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindObrazová publikace
  Jan Palach

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16416EXH - externí sklad Holešovice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.