Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0001221^"
 1. TitleAnalýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny / Karel Zeman
  Author Zeman, Karel (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
  Scope336 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a přehled souvisejících zákonů
  AnnotationPublikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj. liberalizace vlastnických práv) v období 1989–2015. Hlavním cílem knihy je prezentace výsledků dlouhodobého výzkumu zaměřeného na procesní, statistickou, ekonomickou a makroekonomickou analýzu privatizačního procesu, restitučních procesů, procesů likvidace a konkurzů státních podniků a transformace státního majetku do vlastnictví obcí realizovaných transformačními institucemi v ČR. Aby měl čtenář k dispozici kompletní náhled na jednotlivé segmenty transformace a jejich souvztažnosti, najde v knize charakteristiky všech čtyř transformačních pilířů (tj. liberalizaci cen, liberalizaci zahraničního obchodu, makroekonomickou stabilizaci a liberalizaci vlastnických práv). Monografie je také prvotním zdrojem většiny v ní publikovaných analytických dat a závěrů.
  Výrazy tezauru privatizace * odškodnění * ekonomická transformace * soukromý majetek * veřejný majetek * ekonomická analýza * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1611 - Hospodářská situace
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-246-3796-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Analýza privatizace a restitucí v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87449EXH - externí sklad Holešovice
  Analýza privatizace a restitucí v ČR
 2. Title25 let české transformace / Václav Klaus, Karel Dyba, Jana Fürstová, Ladislav Minčič, Dušan Tříska, Jiří Weigl, Karel Zeman
  Author Klaus, Václav, 1941- (Author)
  Another authors Dyba, Karel, 1940- (Author)
  Fürstová, Jana (Author)
  Minčič, Ladislav (Author)
  Tříska, Dušan, 1946- (Author)
  Weigl, Jiří, 1958- (Author)
  Zeman, Karel (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Institut Václava Klause, 2016
  Scope159 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Publikace ; č. 30/2016
  Varying form of titleDvacet pět let české transformace
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace přináší názory tehdejších účastníků a hybatelů transformace Václava Klause, Dušana Třísky, Karla Dyby, Jiřího Weigla, Jany Fürstové, Ladislava Minčiče a Karla Zemana. Kniha obsahuje též soubor dobových článků k daným tématům, které tehdejší federální ministr financí Václav Klaus pravidelně publikoval v denním tisku.
  Výrazy tezauru Česká republika * společensko-hospodářské poměry * obchodní politika * cenová politika * ekonomická transformace * politický život * 90. léta 20. století * 1. polovina 21. století * privatizace
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  2451 - Ceny
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1611 - Hospodářská situace
  ISBN978-80-7542-021-3
  Copy count1, currently available 0
  URL Dvacet pět let české transformace (obsah)
  Document kindSborníky
  Call numberLocationInfo
  F 86254EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 16.05.2024)
  25 let české transformace
 3. TitleAnalýza restitučních procesů v České republice : restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva / Karel Zeman
  Author Zeman, Karel (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015
  Scope186 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace analyzuje vývoj zásadních procesů transformace národního hospodářství ČR od roku 1989 do roku 2010, a to procesu restitučního, procesu likvidace státních podniků, procesu konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí. Výzkum je rozdělen na analýzu vývoje procesu malé restituce dle zákona č. 403/1990 Sb., restituce mimosoudními rehabilitacemi dle zákona č. 87/1991 Sb., restituce zemědělského a lesního majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., restituce církevního majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., restituce židovského majetku dle zákona č. 212/2000 Sb. a restituce historického majetku obcí dle zákona č. 172/1991 Sb. U každého ze zkoumaných právních režimů je aplikována totožná systémová struktura výzkumu.
  Výrazy tezauru odškodnění * vlastnictví * hospodářská reforma * privatizace * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-246-2954-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Analýza restitučních procesů v České republice (obsah)
  Analýza restitučních procesů v České republice (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Analýza restitučních procesů v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85899EXH - externí sklad Holešovice
  Analýza restitučních procesů v České republice
 4. TitleAnalýza privatizačního procesu v České republice / Karel Zeman
  Author Zeman, Karel (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
  Scope294 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationTransformace české ekonomiky po roce 1989 znamenala radikální změnu národního hospodářství. Cílem této monografie je zpracování základních teoretických východisek a testování praktické aplikovatelnosti ekonomických teorií renomovaných ekonomických fundamentalistů, strukturované analýzy právního rámce, institucionálního zajištění, vlastního vývoje privatizačního procesu a analýzy privatizačního procesu jako celku.
  Výrazy tezauru privatizace * ekonomická transformace * strukturální úprava * národní hospodářství * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1621 - Hospodářská struktura
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-246-2939-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Analýza privatizačního procesu v České republice (obsah)
  Document kindMonografie
  Analýza privatizačního procesu v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85760EXH - externí sklad Holešovice
  Analýza privatizačního procesu v České republice
 5. TitleVývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby / Karel Zeman
  Author Zeman, Karel (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Oeconomica, 2013
  Scope315 s. : il., mapy ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Odborná kniha s vědeckou redakcí
  NoteNa obálce nad názvem: 60 let VŠE. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUrčeno jako učební pomůcka pro výuku předmětů studijních oborů Hospodářská politika, Hospodářské a politické dějiny, Ekonomická analýza a Regionální studia
  Výrazy tezauru Česká republika * půda ve vlastnictví státu * zemědělská půda * pozemková reforma * zemědělská nemovitost * systém vlastnictví půdy * vlastnictví * zemědělské právo * zemědělská politika * 20. století * 21. století
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  5616 - Systémy hospodaření
  5606 - Zemědělská politika
  ISBN978-80-245-1915-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby (obsah a plný text)
  Document kindUčebnice
  Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83183EXH - externí sklad Holešovice
  Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby
 6. TitleEkonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR : odborná studie / [Miroslav Zajíček, Karel Zeman]
  Author Zajíček, Miroslav (Author)
  Another authors Zeman, Karel (Author)
  Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2010
  Scope110 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru alternativní energie * elektrická energie * Česká republika * Evropa * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky6626 - Alternativní energie
  6621 - Elektrárenský a jaderný průmysl
  ISBN978-80-245-1687-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR (obsah)
  Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR (management summary)
  Document kindStudie
  Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16152EXH - externí sklad Holešovice
  Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR
 7. TitleRegulace nájemného - politicky motivovaná nespravedlnost / Miroslav Zajíček (vedoucí autorského kolektivu), Miroslav Ševčík, Karel Zeman
  Author Zajíček, Miroslav (Author)
  Another authors Ševčík, Miroslav, 1958- (Author)
  Zeman, Karel (Author)
  Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta
  PublicationPraha : Oeconomica, 2009
  Scope116 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNázev z obálky. Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. Nad názvem na obálce: Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru pronájem nemovitosti * cenová regulace
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-245-1536-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Regulace nájemného - politicky motivovaná nespravedlnost (obsah)
  Document kindMonografie
  Regulace nájemného - politicky motivovaná nespravedlnost

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15943EXH - externí sklad Holešovice
  Regulace nájemného - politicky motivovaná nespravedlnost
 8. TitleVývoj postavení ČSSR ve světové ekonomice do konce devadesátých let / Karel Zeman
  Author Zeman, Karel (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1989
  Scope115 s. : tabulky
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru Československo * ekonomická prognóza * světová ekonomika
  Klasifikační znaky1621
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 12849EXH - externí sklad Holešovice
 9. TitlePostavení ČSSR ve světové ekonomice / vyprac. Karel Dyba, Jindřich Chaloupka, Karel Zeman
  Author Dyba, Karel, 1940- (Author)
  Another authors Chaloupka, Jindřich (Author)
  Zeman, Karel (Author)
  PublicationPraha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1984
  Scope99 s. : tabulky, grafy ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Publikace SIVO 1902
  NotePozn.. Přehledy lit.. Rozmn.
  Výrazy tezauru Československo * národní hospodářství * světová ekonomika
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 12565EXH - externí sklad Holešovice
 10. TitleSrovnávací analýza prognóz vývoje národního hospodářství ekonomicky rozvinutých zemí do roku 2000 / Karel Zeman
  Author Zeman, Karel (Author)
  PublicationPraha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1980
  Scope154 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition SIVO 1671
  Výrazy tezauru ekonomická analýza * hospodářský růst * komparativní analýza * rozvoj průmyslu * srovnávací studie
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 12323EXH - externí sklad Holešovice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.