Search results

 1. TitleAuta, auta, auta... a životní prostředí / Ilona Jančářová, Jakub Hanák a kol.
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Another authors Hanák, Jakub, 1982- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope292 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 663. = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 663. Scientia
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zabývá právní úpravou ochrany životního prostředí před negativními vlivy automobilové dopravy. Jednotlivé kapitoly analyzují relevantní právní úpravu, identifikují překážky jejího vymáhání a snaží se předpovědět budoucí vývoj právní úpravy.
  Výrazy tezauru pozemní doprava * dopravní infrastruktura * atmosféra * náhradní palivo * ochrana životního prostředí * ochrana krajiny * ochrana kulturního dědictví * hluk * zdravotní politika * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  4806 - Dopravní politika
  5206 - Ekologická politika
  5216 - Poškozování životního prostředí
  ISBN978-80-210-9408-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Auta, auta, auta... a životní prostředí (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Auta, auta, auta... a životní prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88812PSS - Poslanecká sněmovna
  Auta, auta, auta... a životní prostředí
 2. TitlePrávo životního prostředí: obecná část / Ilona Jančářová a kolektiv
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva (Other)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2016
  Scope715 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU ; sv. č. 531
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AudiencePrimárně určeno pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I.
  AnnotationPublikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace.
  Výrazy tezauru ekologické právo * ochrana životního prostředí
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-210-8366-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo životního prostředí: obecná část

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86675PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo životního prostředí: obecná část
 3. TitlePrávo životního prostředí: zvláštní část / Ilona Jančářová a kolektiv
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2015
  Scope621 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU sv. č. 527
  Note"Učebnice vychází z právního stavu ke dni 30.6.2015"--Rub titulní stránky. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationUčebnice je zaměřena na zvláštní část práva životního prostředí. Je vymezena vazba na obecnou část práva životního prostředí. Další kapitoly jsou zaměřeny na platnou právní úpravu ochrany životního prostředí, a to jak z pohledu jednotlivých složek životního prostředí, tak z pohledu vybraných činností a látek jej ohrožujících a poškozujících.
  Výrazy tezauru ekologické právo * ochrana životního prostředí
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-210-8041-6
  Copy count1, currently available 0
  URL Právo životního prostředí: zvláštní část (obsah)
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 85670PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 22.10.2021)
  Právo životního prostředí: zvláštní část
 4. TitleOdpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy / Ilona Jančářová ... [et al.]
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2013
  Scope345 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická č. 461
  NoteAnglické resumé. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Právo životního prostředí, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Další autoři: Lenka Bahýľová, Milan Pekárek, Ivana Průchová, Vojtěch Vomáčka
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie je zaměřena na problematické okruhy a specifika odpovědnostních vztahů, jejichž objektem je životní prostředí, a klade si za cíl upozornit na nesrovnalosti v právní úpravě a poukázat na vzájemnou propojenost všech existujících odpovědnostních systémů.
  Výrazy tezauru ekologické právo * odpovědnost * právo Evropské unie * občanskoprávní odpovědnost
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-210-6594-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy (obsah)
  Document kindStudie
  Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84052PSS - Poslanecká sněmovna
  Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy
 5. TitlePrávo životního prostředí pro bakaláře : [bakalářský studijní program] / Ilona Jančářová
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Photographer)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope291 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic PrF MU č. 467
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru ekologické právo * ochrana životního prostředí * učebnice
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-210-5556-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo životního prostředí pro bakaláře

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81984EXH - externí sklad Měšice
  Právo životního prostředí pro bakaláře
 6. TitleEnvironmental law : selected international treaties and Czech national regulations : multimedia textbook / Ilona Jančářová
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue2., nezměn. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope83 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Edice multimediálních učebních textů č. 69
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationAutorka rozčlenila publikaci v anglickém jazyce na úvodní pojednání o platnosti mezinárodních smluv v oblasti práva životního prostředí a dále na právní úpravu životního prostředí v obecné a zvláštní části českého právního řádu. Publikace je opatřena v závěru výčtem právních aktů k ochraně životního prostředí.
  Výrazy tezauru ekologické právo * ochrana životního prostředí * mezinárodní úmluva
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-210-5445-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Environmental law

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16499PSS - Poslanecká sněmovna
 7. TitleStaré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právní úpravy / Ilona Jančářová
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2007
  Scope220 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 321
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationCílem publikace je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu problematiky starých ekologických zátěží na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Jako příklad národní právní úpravy byla zvolena právní úprava USA vzhledem k tomu, že tamější program k odstraňování starých ekologických zátěží je již dlouho aplikován, patří k nejpropracovanějším a zároveň za dobu své existence i přes různá úskalí přinesl pozitivní výsledky. Evropská ani mezinárodní právní úprava se otázce starých ekologických zátěží nevěnuje uceleným způsobem, nicméně v obou z nich a především v komunitárním právu lze spatřit jasně formulovaný zájem o řešení předmětné problematiky, který zvláště v posledních letech nabývá na intenzitě. Vzhledem k tomu, že pojem starých ekologických zátěží není v současné době jasně definován, byla v úvodu této práce vytyčena základní hlediska, s jejichž pomocí a při jejichž naplnění by měl být pojem starých ekologických zátěží vymezen, a to na základě provedené analýzy všech tří úrovní práva. Analytická část práce je pak věnována popisu a rozboru americké, evropské a mezinárodní právní úpravy problematiky starých ekologických zátěží. Na základě provedené analýzy za použití komparativní metody je provedeno jejich srovnání na základě předem vytyčených kriterií. Z tohoto srovnání pak vyplynuly závěry směřující k vymezení pojmu starých ekologických zátěží a formulování možných přístupů k jejich právnímu řešení.
  Výrazy tezauru znečišťování životního prostředí * ekologická politika * dekontaminace * prevence znečištění * ekologické právo * Spojené státy * Evropa
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-210-4509-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právní úpravy (obsah)
  Document kindStudie
  Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právní úpravy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78534EXH - externí sklad Měšice
  Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právní úpravy
 8. TitleEnvironmental law : selected international treaties and Czech national regulations : multimediální učební text / Ilona Jančářová
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2006
  Scope94 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Edice multimediálních pomůcek PrF MU č. 21
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru učebnice * ekologické právo
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN80-210-3939-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Environmental law

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15469EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleEkologická politika / Ilona Jančářová
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2004
  Scope207 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 353
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru ekologická politika * učebnice
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN80-210-3599-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74671EXH - externí sklad Měšice
 10. TitleÚčast veřejnosti při ochraně životního prostředí / Ilona Jančářová
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2002
  Scope153 s. + 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 295
  Note120 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru ekologická politika * svoboda spolčování * svoboda shromažďování * právo na informace * správní opatření * občanskoprávní řízení * ochrana práv a svobod
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  5206 - Ekologická politika
  ISBN80-210-2947-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74200EXH - externí sklad Měšice
  Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí