Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0001168^"
 1. TitleMezinárodní právo soukromé / Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv
  Author Kučera, Zdeněk, 1928-2016 (Author)
  Another authors Pauknerová, Monika, 1951- (Author)
  Pfeiffer, Magdalena, 1967- (Author)
  Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Issue9. vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022
  Scope447 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7380-889-1
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 91168PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.06.2024)
  Mezinárodní právo soukromé
 2. TitleGeneze kodifikací mezinárodního práva soukromého : soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Another authors Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  Československo. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého (1948) (Other)
  Česko. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním (1963, novela 2012) (Other)
  Česko. Zákon o mezinárodním právu soukromém (2012, novela 2016) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope335 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Content noteZákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého -- Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním -- Zákon o mezinárodním právu soukromém
  AnnotationPublikace zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. Dále se podrobně věnuje vývoji čtyř institutů, které prostupují všemi dosavadními moderními kodifikacemi: právní jednání, cizinec, poručenství a věcná práva.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * dějiny * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7502-330-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88272EXH - externí sklad Holešovice
  Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
 3. TitleMezinárodní obchodní právo / Magdalena Pfeiffer, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv
  Author Pfeiffer, Magdalena, 1967- (Author)
  Another authors Pauknerová, Monika, 1951- (Author)
  Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019
  Scope412 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NotePoznámky
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace přináší výklad stěžejních otázek právní úpravy vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku, pozornost je zaměřena zejména na rovinu soukromoprávní. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány jak obecné, tak vysoce specializované problematice (například regulaci mezinárodního obchodu ze strany státu, podnikání zahraničních osob v České republice, společnostem v mezinárodním obchodním styku, mezinárodnímu platebnímu styku, soudnímu i mimosoudnímu řešení sporů z mezinárodního obchodního styku, spotřebitelským sporům s mezinárodním prvkem, mezinárodnímu insolvenčnímu řízení, mezinárodnímu e-obchodu, smlouvám uzavíraným v mezinárodní přepravě, mezinárodní kupní smlouvě, mezinárodní franšízové smlouvě, mezinárodní smlouvě o obchodním zastoupení, mezinárodní licenční smlouvě, zahraničním investicím apod.)
  Výrazy tezauru mezinárodní obchodní právo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7380-764-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Mezinárodní obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88485EXH - externí sklad Holešovice
  Mezinárodní obchodní právo
 4. TitleVliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Another authors Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  Novák, Radek, 1960- (Author)
  Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexv, 203 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  NoteKniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se soustřeďuje na styčné plochy či vlivy práva římského na instituty moderního práva mezinárodního obchodu, konkrétně na oblast práva závazkového a na řešení sporů v oblasti rozhodčího řízení jako reprezentanta tzv. nestátního způsobu řešení, tedy řešení sporů soukromými osobami.
  Výrazy tezauru římské právo * mezinárodní obchodní právo * smlouva o dopravě * obchodní smlouva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7598-143-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87934EXH - externí sklad Holešovice
  Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
 5. TitleMezinárodní právo soukromé / Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv
  Author Kučera, Zdeněk, 1928-2016 (Author)
  Another authors Pauknerová, Monika, 1951- (Author)
  Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Issue8. vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o ; Brno : Doplněk, 2015
  Scope430 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7239-321-3
  978-80-7380-550-0
  Copy count3, currently available 3
  URL Mezinárodní právo soukromé (obsah)
  Document kindUčebnice
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85074EXH - externí sklad Holešovice
  F 85074EXH - externí sklad Holešovice
  F 85074EXH - externí sklad Holešovice
 6. TitleRekodifikované mezinárodní právo soukromé / Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kol.
  Author Pauknerová, Monika, 1951- (Author)
  Another authors Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014
  Scope193 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Scripta iuridica no. 14
  NoteCizojazyčný slovníček. Vydáno v nakl. Eva Rozkotová, Beroun
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87146-94-1
  Copy count1, currently available 1
  URLRekodifikované mezinárodní právo soukromé (obsah)
  Document kindUčebnice
  Rekodifikované mezinárodní právo soukromé

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83939EXH - externí sklad Holešovice
  Rekodifikované mezinárodní právo soukromé
 7. TitlePrávo mezinárodního obchodu / Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv
  Author Kučera, Zdeněk, 1928-2016 (Author)
  Another authors Pauknerová, Monika, 1951- (Author)
  Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
  Scope407 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace je zaměřena na právní úpravy vztahů vznikajících při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci. Vychází z aktuální právní úpravy. Pozornost je věnována jak obecným otázkám (pramenům, subjektům, mezinárodním organizacím, e-obchodu, zajištění závazků), tak i otázkám speciálním (podnikání zahraničních osob v tuzemsku, způsobům řešení sporů). Jsou rozebrány nejdůležitější smluvní typy používané v mezinárodním obchodu (zejména kupní smlouva) a jejich právní úprava. Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k podstatným změnám příslušné právní úpravy. V učebnici je zpracována nejenom platná komunitární právní úprava, ale i úprava obsažená v nařízeních, které v brzké době nabudou účinnosti a nahradí úpravu stávající.
  Výrazy tezauru mezinárodní obchod * mezinárodní obchodní právo * učebnice
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7380-108-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Právo mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77575EXH - externí sklad Holešovice
  F 77575EXH - externí sklad Holešovice
  Právo mezinárodního obchodu
 8. TitleRozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky / Květoslav Růžička
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Another responsib. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republik
  Issue2., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
  Scope254 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru profesní komora * řešení sporů * rozhodnutí * správní rozhodnutí * zájmové subjekty zemědělského sektoru * hospodářská infrastruktura * zemědělské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1211 - Občanské právo
  ISBN80-86989-43-1
  Copy count3, currently available 3
  Document kindPříručky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75034EXH - externí sklad Holešovice
  F 75034EXH - externí sklad Holešovice
  F 75034EXH - externí sklad Holešovice
 9. TitleRozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky / Květoslav Růžička
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationDobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
  Scope231 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeznam použitých zkratek
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru profesní komora * řešení sporů * rozhodnutí * správní rozhodnutí * zájmové subjekty zemědělského sektoru * hospodářská infrastruktura * zemědělské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN80-86473-51-1
  Copy count3, currently available 3
  Document kindPříručky
  Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72749EXH - externí sklad Holešovice
  F 72749EXH - externí sklad Holešovice
  F 72749EXH - externí sklad Holešovice
  Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 10. TitlePrávo mezinárodních prostorů : (vybrané otázky právního režimu volného moře, dna pod volným mořem, Antarktidy, kosmického prostoru, Měsíce) / Jan Ondřej
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Another authors Potočný, Miroslav, 1925-2001 (Reviewer)
  Růžička, Květoslav, 1946- (Reviewer)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko : VODNÁŘ, 2000
  Scope168 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Prameny a nové proudy právní vědy 30
  NoteBibl.. Přehled použitých mezinárodních smluv a dokumentů
  Výrazy tezauru Antarktida * kosmické právo * kosmický prostor * mezinárodní právo veřejné * mořské právo * oblast míru * řešení sporů * svoboda volného moře * využití mořského dna
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN80-85889-34-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70173EXH - externí sklad Holešovice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.