Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0001123^"
 1. TitleLeast developed countries / Vladimír Jeníček, Šárka Grofová
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Another authors Grofová , Šárka (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Troas, 2013
  Scope188 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Note100 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationThe inter-related causes of food insecurity in these countries are mainly long lasting civil wars, limited access to land, environmental degradation, climatic shocks and the rapid population growth resulting from high birth rates and the return of refugees.
  Výrazy tezauru rozvojové země * nedostatek potravin * podvýživa * hlad * růst počtu obyvatel * Afrika * případová studie
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  2841 - Zdraví
  2816 - Demografie a populace
  7221 - Afrika
  ISBN978-80-904595-8-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Least developed countries

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83500EXH - externí sklad Holešovice
  Least developed countries
 2. TitleVyvážený rozvoj na globální a regionální úrovni / Vladimír Jeníček a kol.
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexv, 132 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationRozvoj je v současnosti chápan jako komplexní proces - rozšiřuje tedy dřívější výlučně ekonomické pojímání rozvoje o další významné faktory, jako je vzdělání, kvalifikace, budování občanské společnosti, postavení žen, informační technologie, sociální aspekty apod., byť stále hraje určující roli ekonomická dimenze. Zásadní stimuly nejen do ekonomiky, ale i politiky a dalších oblastí, včetně mezinárodních vztahů, přináší globalizace. Působí globalizační tlaky tržní, nákladové, konkurenční, politické, jejich vzájemné souvislosti a důsledky. Jsou příčinou nevyváženosti, která je průvodním jevem také v našem, evropském regionu. Zvláště výrazné jsou regionální rozdíly (nevyvážený rozvoj) v sociální a ekonomické oblasti mezi centrálními regiony a tzv. periferiemi. Existují závažné disproporce v produktivitě a zaměstnanosti. Na evropské, národní a regionální úrovni by proto měly být aktivněji definovány účinné nástroje k udržení a rozvíjení vyváženého rozvoje. Klíčové je v této souvislosti vymezení kompetencí mezi evropskými a národními orgány.
  Výrazy tezauru hospodářský růst * trvale udržitelný rozvoj * regionální rozvoj * globalizace * hospodářská a sociální soudržnost * komunitární právo - národní právo * Evropská unie * členský stát EU
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1016 - Struktura Společenství
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-7400-195-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vyvážený rozvoj na globální a regionální úrovni

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79721EXH - externí sklad Holešovice
  Vyvážený rozvoj na globální a regionální úrovni
 3. TitleGlobální problémy světa v ekonomických souvislostech / Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Another authors Foltýn, Jaroslav, 1936- (Author)
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexix, 324 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudienceUrčeno široké odborné veřejnosti, včetně akademické, a rovněž studentům vysokých škol.
  AnnotationGlobální problémy mají zpravidla ekonomickou dimenzi a bezprostředně ovlivňují světové hospodářství. Jednotlivé kapitoly publikace se zabývají základními okruhy globálních problémů. První okruh zahrnuje globální problémy intersociální, tj. například problém přestavby systému mezinárodních vztahů, problém nebezpečí válek, problém zaostalosti rozvojových zemí, chudoby, vnějšího zadlužení rozvojových zemí apod. Do druhé oblasti spadají problémy přírodně-sociální, tedy demografické, využívání přírodních zdrojů, ekologické a potravinové. Zvláštní pozornost je věnována také trvale udržitelnému rozvoji.
  Výrazy tezauru globalizace * světová ekonomika * světová populace * potraviny * zdroje energie * zhoršování životního prostředí * trvale udržitelný rozvoj * ekonomie
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1621 - Hospodářská struktura
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7400-326-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Globální problémy světa v ekonomických souvislostech (obsah)
  Document kindUčebnice
  Globální problémy světa v ekonomických souvislostech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79894EXH - externí sklad Holešovice
  F 79894EXH - externí sklad Holešovice
  Globální problémy světa v ekonomických souvislostech
 4. TitleGlobální problémy a světová ekonomika / Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Another authors Foltýn, Jaroslav, 1936- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2003
  Scopexvii, 269 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru světová ekonomika * globalizace * trvale udržitelný rozvoj
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  ISBN80-7179-795-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Globální problémy a světová ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72906EXH - externí sklad Holešovice
  Globální problémy a světová ekonomika
 5. TitleGlobalizace světového hospodářství / Vladimír Jeníček
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationC. H. Beck Praha, 2002
  Scope152 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii v textu a rejstřík
  Výrazy tezauru globalizace * světová ekonomika
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  ISBN80-7179-787-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Globalizace světového hospodářství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71651EXH - externí sklad Holešovice
  Globalizace světového hospodářství
 6. TitleŽivotní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů / Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Another authors Foltýn, Jaroslav, 1936- (Author)
  PublicationPraha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996
  Scope129 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSez. zkr.. Bibliogr.
  Výrazy tezauru Česká republika * trvale udržitelný rozvoj * ekologická politika * předcházení ekologickým rizikům * sociální problém
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1606 - Hospodářská politika
  ISBN80-85368-94-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 13676EXH - externí sklad Holešovice
 7. TitleMezinárodní dělba práce v zemědělskoprůmyslové sféře RVHP / Vladimír Jeníček, Atanas Raděv ... [et al.] ; z ruš. přel. Eva Kozáková, Otakar Hampl
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Another authors Radev, Atanas (Author)
  Hampl, Otakar (Translator)
  Kozáková, Eva (Translator)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983
  Scope267 s. : tb. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sbírka ekonomických a encyklopedických publikací
  NoteOdkazy na lit.. Pozn.. Vyd. ve spolupráci s nakl. členských států RVHP k 35. výročí založení RVHP.. Rozmn.. 1000 výt.. Obálka Jan Rybák
  Výrazy tezauru agrární sektor * mezinárodní dělba práce * potravinářský průmysl * Rada vzájemné hospodářské pomoci
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  2021 - Mezinárodní obchod
  6031 - Zemědělsko-potravinářský sektor
  7611 - Evropské organizace
  7621 - Světové organizace
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 60027EXH - externí sklad Holešovice
 8. TitlePotraviny pro šest miliard : světové zemědělství a výživa / Vladimír Jeníček
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Svoboda , 1982
  Scope294 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteBibl. s. 288-291 a v textu
  Výrazy tezauru ekonomická prognóza * lidská výživa * potravinové zdroje * spotřeba potravin * výživa * zemědělská situace
  Klasifikační znaky6026
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 59156EXH - externí sklad Holešovice
 9. TitleZemědělství a výživa roku 2000 / autoři Vladimír Jeníček, Josef Kraus, Jiří Horniecký
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Another authors Kraus, Josef (Author)
  Horniecký, Jiří (Author)
  PublicationPraha : Horizont, 1976
  Scope203, [1] s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Na pomoc národnímu hospodářství
  Note5000 výt.. Vyd. Socialist. akademie ČSR.. Přehl. lit.. Odkazy na lit.. S obr. a tb. v textu.. Obálka: Karel Šejna
  Výrazy tezauru 70. léta 20. století * agrární sektor * výhledová studie * výživa
  Klasifikační znaky5606 - Zemědělská politika
  Copy count1, currently available 1
  Document kindNárodohospodářské plány
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 59141EXH - externí sklad Holešovice
 10. TitlePrognózy rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu / autoři V. Jeníček, J. Horniecký, J. Kraus
  Author Jeníček, Vladimír, 1932- (Author)
  Another authors Horniecký, Jiří (Author)
  Kraus, Josef (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Státní zemědělské nakladatelství, 1974
  Scope296, [5] s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Ekonomika, plánování a organizace
  Note2000 výt.. Přehl. lit.. Pozn.. Odkazy na lit.. S tb. v textu.. Obálka Jan Rybák
  Výrazy tezauru Rada vzájemné hospodářské pomoci * výhledová studie * zemědělsko-průmyslové vztahy
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  5611 - Zemědělské struktury a zemědělská výroba
  Copy count1, currently available 1
  Document kindNárodohospodářské plány
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 55048EXH - externí sklad Holešovice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.