Search results

 1. TitleZahájení podnikání : (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) / Jan Ondřej a kol.
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexvii, 287 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2019"--Rub titulní stránky. Publikace tematicky navazuje na publikaci Ukončení podnikání (F 86786).
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, a rejstřík
  AnnotationPublikace vysvětluje základní pojmy, popisuje veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. Zaměřuje se na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se zejména na podnikatelské formy, které jsou používány v rámci malého a středního podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a družstva). Vzhledem k rostoucímu počtu podnikatelských subjektů ze zahraničí v ČR je pozornost věnována i podnikání zahraničních osob, včetně podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“.
  Výrazy tezauru podnikavost * fyzická osoba * právnická osoba * účetnictví * daňové právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  1211 - Občanské právo
  4026 - Účetnictví
  2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7598-337-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Zahájení podnikání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88366Poslanecká sněmovna
  Zahájení podnikání
 2. TitleCasebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného / Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Veronika Bílková, Martin Faix, Eliška Flídrová, Věra Honusková, Stanislava Hýbnerová, Jan Ondřej, Jana Ondrovičová, Harald Christian Scheu, Vojtěch Trapl, Alla Tymofeyeva, Kristýna Urbanová
  Author Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  Faix, Martin (Author)
  Flídrová, Eliška (Author)
  Honusková, Věra (Author)
  Hýbnerová, Stanislava, 1939- (Author)
  Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Ondrovičová, Jana (Author)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Author)
  Trapl, Vojtěch, 1946- (Author)
  Tymofeyeva, Alla (Author)
  Urbanová, Kristýna (Author)
  Issue4. upravené vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019
  Scope269 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Scripta iuridica ; no. 8
  Portion of titleVýběr případů z mezinárodního práva veřejného
  Note"4. doplněné vydání"--Obálka. Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Český text
  AnnotationPublikace obsahuje výběr nejdůležitějších rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a některých specializovaných soudních orgánů v oblasti lidských práv, mezinárodního trestního práva i některých arbitrážních orgánů. Všechny případy obsahují vedle výňatků z rozhodnutí také úvod do problému a kontrolní otázky, které mají ověřit pochopení právního problému.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo veřejné * mezinárodní soud * rozsudek
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-87975-91-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88571Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 09.12.2022)
  Casebook
 3. TitleZáklady mezinárodního práva veřejného / Jan Ondřej, Josef Mrázek, Oto Kunz
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Another authors Mrázek, Josef, 1944- (Author)
  Kunz, Oto, 1957- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexv, 271 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova skripta
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice vykládá základní obecné pojmy mezinárodního práva veřejného a seznamuje čtenáře s jeho jednotlivými odvětvími. V knize lze najít vysvětlení témat jako jsou např. subjekty mezinárodního práva, obyvatelstvo a jednotlivci, definice mezinárodního práva veřejného a jeho prameny, státní území, mezinárodní prostory, mezinárodněprávní ochrana životního prostředí, státní orgány pro mezinárodní styky, mezinárodní orgány a organizace, mezinárodněprávní odpovědnost a donucení, právo mezinárodní bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktů a mnohé další.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo veřejné
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7400-487-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy mezinárodního práva veřejného

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87409Poslanecká sněmovna
  Základy mezinárodního práva veřejného
 4. TitlePrávní režimy mořských oblastí : srovnání s kosmem a Antarktidou / Jan Ondřej
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope316 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států. Dále na úpravu mořských vod okolo antarktického kontinentu a právní úpravu mořských vod v Arktidě. Obsahuje kapitolu o právním postavení lodí a dalších objektů, které se nacházejí v oblastech, o nichž pojednávají předchozí části. Pozornost je zaměřena i na řešení mezinárodních sporů v mořském právu, zejména ve vztahu ke zkoumaným mořským oblastem. Publikace obsahuje srovnání s právním režimem Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles.
  Výrazy tezauru mořské právo * mezinárodní právo * Arktida * Antarktida * kosmické právo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  5211 - Přírodní prostředí
  ISBN978-80-7380-630-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právní režimy mořských oblastí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86656Poslanecká sněmovna
  Právní režimy mořských oblastí
 5. TitleUkončení podnikání / Jan Ondřej a kol.
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope291 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je ke dni 1.1.2017"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie čtenáře provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje k bankrotu), jakými lze podnikatelskou činnost ukončit, případně ukončení zabránit. Hlavním účelem knihy je, obsáhnout z jakých důvodů k ukončení podnikání dochází. Autorský kolektiv se skládá z odborníků z různých oblastí, kteří tak zajišťují obsažení tématu jak z roviny právní, účetní (finanční, daňové), tak i z roviny obchodní nebo marketingové.
  Výrazy tezauru zrušení společnosti * zánik společnosti * spoluvlastnictví * obchodní právo
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7552-565-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Ukončení podnikání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86786Poslanecká sněmovna
  Ukončení podnikání
 6. TitleObecné mezinárodní právo v dokumentech / uspořádali a poznámkami opatřili Jan Ondřej, Miroslav Potočný
  Another authors Ondřej, Jan, 1960- (Editor) (Author of introduction)
  Potočný, Miroslav, 1925-2001 (Editor) (Author of introduction)
  Issue4., doplněné vydání
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2016
  Scopexii, 331 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova skripta
  NoteObsahuje rejstřík
  AnnotationKniha obsahuje výběr nejvýznamnějších mnohostranných mezinárodních smluv uzavřených na celosvětové úrovni mezi státy. Dále obsahuje další dokumenty, zejména deklarace a rezoluce OSN, které často obsahují pravidla obecného mezinárodního práva nebo slouží k jejich výkladu. Jsou zde zahrnuty i některé významné soubory článků, které byly přijaty Komisí OSN pro mezinárodní právo. Zcela nově jsou dokumenty opatřeny otázkami ke každému smluvnímu nebo jinému dokumentu.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * mezinárodní dohoda * mezinárodní nástroj * dokument
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7400-612-8
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Obecné mezinárodní právo v dokumentech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86200externí sklad Měšicevypůjčený (until 04.08.2023)
  F 86200externí sklad Měšice
  Obecné mezinárodní právo v dokumentech
 7. TitleMezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní / Jan Ondřej
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Issue5., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope491 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena studentům vysokých škol neprávnického zaměření, ale i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.
  AnnotationPáté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva – mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe na jedné straně odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této myšlence je založena koncepce učebnice. Zahrnuje vývoj ve sledovaných oblastech v posledním období. Nové vydání v části o mezinárodním právu veřejném reaguje na vývoj v souvislosti s Krymem, další vývoj v oblasti evropské ochrany lidských práv. Zcela nově jsou do učebnice zahrnuty základy právního režimu Arktidy. Nejrozsáhlejší změny jsou obsaženy v části o mezinárodním právu soukromém. Páté vydání zahrnuje v rozsahu a z hlediska dosavadního členění této části nový český zákon o mezinárodním právu soukromém, který je účinný od 1. 1. 2014.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * mezinárodní právo veřejné * mezinárodní obchodní právo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7380-506-7
  Copy count3, currently available 1
  URL Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní (obsah)
  Document kindUčebnice
  Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84543externí sklad Měšicevypůjčený (until 01.09.2023)
  F 84543externí sklad Měšicevypůjčený (until 04.08.2023)
  F 84543externí sklad Měšice
  Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní
 8. TitleSpotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele : ekonomické, právní a sociální aspekty / Jan Ondřej a kolektiv
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, c2013
  Scopexvi, 365 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji. Po vymezení základních pojmů týkajících se spotřebitelských smluv je práce zaměřena na sociální aspekty osoby spotřebitele, dále na marketingové aspekty spotřebitelských smluv. Autoři věnují pozornost právní úpravě rizik spojených s uzavíráním spotřebitelských smluv, řešení sporů ze spotřebitelských smluv a problémům spojeným s výkonem rozhodnutí a exekucí a otázkám oddlužení. Publikace dále zohledňuje různé aspekty postavení spotřebitele, které jsou zasazeny do širších souvislostí zadluženosti domácností, firem a státu.
  Výrazy tezauru ochrana spotřebitele * smlouva * Česká republika
  Klasifikační znaky2026 - Spotřeba
  ISBN978-80-7400-446-9
  Copy count2, currently available 2
  URLSpotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele (obsah)
  Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindKolektivní monografie
  Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82461externí sklad Měšice
  F 82461externí sklad Měšice
  Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele
 9. TitleMezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní / Jan Ondřej
  Author Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Issue4. rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope476 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena studentům vysokých škol neprávnického zaměření, ale i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.
  AnnotationČtvrté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva. Jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této myšlence je založena koncepce učebnice. Publikace zahrnuje vývoj ve sledovaných oblastech v posledním období. Nové vydání reaguje na posudek Mezinárodního soudního dvora ve věci Kosova a na další otázky v oblasti mezinárodního práva veřejného. Dále zahrnuje vývoj v Evropské unii na základě vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Zejména se jedná o otázky subjektivity EU, o orgány EU. V souvislosti s Lisabonskou smlouvou se jedná o řadu dalších úprav v textu i v částech o mezinárodním právu soukromém a obchodním. Pokud jde o mezinárodní právo soukromé je v části o Evropském mezinárodním právu procesním zahrnuto Nařízení o vyživovací povinnosti.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * mezinárodní právo veřejné * mezinárodní obchodní právo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7380-348-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81640externí sklad Měšice
  F 81640externí sklad Měšice
  F 81640externí sklad Měšice
  Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní
 10. TitleMezinárodní právo veřejné : zvláštní část / Miroslav Potočný, Jan Ondřej
  Author Potočný, Miroslav, 1925-2001 (Author)
  Another authors Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Issue6., dopl. a rozš. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scopexxiii, 533 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena studentům právnických fakult i studentům ekonomických vysokých škol, vysokých škol zaměřených na mezinárodní vztahy, studujícím mezinárodní právo a mezinárodní vztahy v postgraduálním studiu, ale i širší odborné veřejnosti zajímající se o mezinárodní vztahy.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo veřejné
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7400-398-1
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  Document kindUčebnice
  Mezinárodní právo veřejné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81139externí sklad Měšice
  F 81139legisl. stud. Mezinárodní právo a právo EUIn-Library Use Only
  F 81139externí sklad Měšice
  Mezinárodní právo veřejné