Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0000983^"
 1. TitlePřítomnost : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (IV.) / Martin Charvát, Jan Jirák a kol.
  Author Charvát, Martin, 1989- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2022
  Scope317 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (IV.)
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationMonografie zaměřuje pozornost na týdeník Přítomnost v meziválečném období a je čtvrtým pokračováním ediční řady nazvané Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938, která je vydávána pod vedením Martina Charváta a Jana Jiráka v rámci řešení vědecko-výzkumného záměru na Metropolitní univerzitě Praha. Studie se zabývají výkladem rozličných tematických celků, jenž se na stránkách Přítomnosti objevovaly, a mezi které patřil vztah médií a politiky, tematizace médií jako prostředku k osvětě a vzdělávání, diskuze ohledně tzv. "ženské otázky" či význam sportu pro moderní společnost.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * periodikum * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7476-251-2
  978-80-7638-029-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Přítomnost

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27282PSS - Poslanecká sněmovna
  Přítomnost
 2. TitleDuch novin a jeho svět : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (III.) / Martin Charvát, Jan Jirák a kol.
  Author Charvát, Martin, 1962- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2020
  Scope309 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (III.)
  Note3. část volné trilogie Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Média v meziválečné publicistice - Duch novin a jeho svět
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKolektivní monografie Duch novin a jeho svět volně navazuje na tituly Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938 (2018) a Média v meziválečné publicistice (2019) a nabízí podrobnější pohled na nejvýraznější projev českého meziválečného myšlení o médiích – na časopis Duch novin. Kniha nabízí vedle původních statí věnujících se klíčovým tématům, jež Duch novin probíral, také výběr z významných statí, které v časopise za dobu jeho krátké existence (1928–1931) vyšly. Před čtenáři se tak otevírá pohled na tematickou šíři Duchu novin i na přístup jeho autorů k uvažování o médiích, zvláště o novinách, a jejich roli ve společnosti. Publikace vychází v rámci řešení Vědecko-výzkumného záměru Metropolitní univerzity Praha.
  Výrazy tezauru tisk * noviny * komunikační profese * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7476-199-7
  978-80-7638-017-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Duch novin a jeho svět

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27122PSS - Poslanecká sněmovna
  Duch novin a jeho svět
 3. TitleMédia v meziválečné publicistice : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.) / Martin Charvát, Jan Jirák a kol.
  Author Charvát, Martin, 1989- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2019
  Scope179 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.)
  Note2. část volné trilogie Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Média v meziválečné publicistice - Duch novin a jeho svět
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace se zaměřuje na reflexi povahy publicistické produkce v meziválečném období, kdy dochází k prolínání rolí literáta/spisovatele a žurnalisty. První část knihy tvoří studie analyzující dobové představy o pojetích žurnalistiky, zde se autoři opakovaně obrací k dílu Karla Čapka (a dalších autorů). Druhá část knihy je věnována výkladu toho, jakým způsobem dochází v literárních textech (v „dětské“ literatuře a (anti)-utopické literatuře) k popisu nástupu „nových“ médií (či proměny role a postavení médií tištěných), a to nikoliv pouze ve formě odkazování na ně, ale také co se týče jejich funkce dějotvorné.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * literát * tisk * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7476-179-9
  978-80-7638-004-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Média v meziválečné publicistice

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27112PSS - Poslanecká sněmovna
  Média v meziválečné publicistice
 4. TitleDějiny českých médií : od počátku do současnosti / Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová
  Author Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Köpplová, Barbara, 1943- (Author)
  Issue2., upravené a doplněné vydání
  PublicationPraha : Grada, 2019
  Scope456 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * komunikační průmysl * komunikační profese * Čechy (země) * Československo * Protektorát Čechy a Morava * Česká republika * dějiny
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-271-0553-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dějiny českých médií

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88671PSS - Poslanecká sněmovna
  Dějiny českých médií
 5. TitleKapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 / Martin Charvát, Jan Jirák a kol.
  Author Charvát, Martin, 1989- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2018
  Scope199 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note1. část volné trilogie Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Média v meziválečné publicistice - Duch novin a jeho svět
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationSondy do českého myšlení o (masových) médiích v letech 1918 až 1938. Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou „případových“ studií, kdy se jejich autoři zaměřují na specifický fenomén v rámci určitého masového média (tisk, filmové médium, rozhlas), a následná analýza si klade nárok na ukotvení daného jevu v kontextu tendencí myšlení o tom, jaká je charakteristika daného média, co jej činí signifikantním, jaká je jeho konstitutivní úloha a v neposlední řadě také vyznačování jeho diferencí od jiných médií.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7476-153-9
  978-80-87956-90-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27118PSS - Poslanecká sněmovna
  Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938
 6. TitleDruhá republika: 167 obyčejných dnů : politické a mediální klima a jeho reflexe / Jan Jirák, Petr Bednařík, Barbara Köpplová a kol.
  Author Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Another authors Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Köpplová, Barbara, 1943- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
  Scope198 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se snaží přiblížit období mezi podepsáním mnichovské dohody v září 1938 a obsazením zbytku českých zemí a Moravy německými okupačními silami z hlediska praktických, každodenních problémů, které se v tomto období projevovaly a které bylo třeba řešit – od organizačních důsledků vyhnání českojazyčného obyvatelstva ze sudetského území přes vyrovnávání se s projevy nesnášenlivosti, antisemitismu a xenofobie, které v české společnosti zesílily, až po proměny postavení německojazyčného regionálního tisku.
  Výrazy tezauru Československo * období druhé Československé republiky (1. 10. 1938 - 14. 3. 1939) * sdělovací prostředky * politická situace * kultura * rozhlasové vysílání * filmový průmysl * tisk * národnostní menšina
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3226 - Komunikace
  2831 - Kultura a náboženství
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-246-3586-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Druhá republika: 167 obyčejných dnů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86728PSS - Poslanecká sněmovna
  Druhá republika: 167 obyčejných dnů
 7. TitleMasová média / Jan Jirák, Barbara Köpplová
  Author Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Another authors Köpplová, Barbara, 1943- (Author)
  Issue2. přepracované vydání
  PublicationPraha : Portál, 2015
  Scope390 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  Reading grade levelKniha je určena především studentům sociálních věd, odborníkům v těchto oblastech, pracovníkům médií, marketingu a reklamy, pedagogům, sociálním psychologům.
  AnnotationAutoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je mediální komunikace jako obecný pojem, který zahrnuje institucionalizovanou symbolickou interakci a složky, které se na ní podílejí, tedy média, publikum, společenský kontext. Jde o pohled, který bere v úvahu historii i současnost mediální scény i mediálních studií u nás. Výklad je doplněn řadou příkladů z České republiky i ze zahraničí.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * masová komunikace
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-262-0743-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Masová média

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86561PSS - Poslanecká sněmovna
  Masová média
 8. TitleČeskoslovensko nad propastí : selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948 / Igor Lukeš ; přeložili Jan Jirák a Ladislav Köppl
  Author Lukeš, Igor, 1950- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Translator)
  Köppl, Ladislav (Translator)
  IssueV českém jazyce vydání první
  PublicationPraha : Prostor, 2014
  Scope383 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Obzor
  NotePřeloženo z angličtiny
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je podrobně dokumentovaným vylíčením aktivit – ale také pasivity – americké ambasády i vojenské mise v Praze v letech 1945–1948. Ústředním bodem jeho práce je pokus o odpověď na klíčovou otázku: proč Američané v poválečném Československu, které považovali za testovací případ svých vztahů k Stalinovu SSSR, tak neuspěli. Autor líčí diplomatické i zpravodajské aktivity Američanů v poválečném Československu, a zaujímá k nim kritický postoj, zejména k jejich často neuvěřitelnému amatérismu. Nejpropracovaněji jej prokázal na osobě amerického velvyslance Lawrence Steinhardta, na jedné straně brilantního politického analytika, na straně druhé člověka, který zanedbával své povinnosti a preferoval soukromé zájmy.
  Výrazy tezauru tajná služba * Spojené státy * Československo * rok 1945 - 1948 * diplomatická služba * monografie
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  0821 - Obrana
  ISBN978-80-7260-292-6
  Copy count1, currently available 1
  URLČeskoslovensko nad propastí (obsah)
  Československo nad propastí (anotace)
  Document kindMonografie
  Československo nad propastí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84970EXH - externí sklad Měšice
  Československo nad propastí
 9. TitleMédia a my / Vlastimil Ježek, Jan Jirák
  Author Ježek, Vlastimil, 1963- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Akademie múzických umění v Praze. Katedra produkce
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : Akademie múzických umění, 2014
  Scope145 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Management umění - umění managementu sv. 4
  NoteNa obálce nad názvem: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra produkce
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutoři se důsledně snaží dokládat teoretické pojmy a tvrzení konkrétními příklady z praxe. Text, členěný do šesti kapitol, vymezuje pojem média, včetně jejich role a funkce ve společnosti. Průřezově se věnuje vybraným momentům z historie médií, které autoři považují za určující pro dnešní podobu mediální komunikace. Charakterizuje mediální komunikaci se zvláštním zřetelem ke vztahu médií a kultury a nabízí průřez stěžejními českými kulturními, respektive divadelními periodiky a weby, nechybí ani charakteristika práce s médii z pohledu marketingu. Závěrem autoři shrnují své zkušenosti s tím, jak vstupovat do vztahu s médii a jak s nimi komunikovat, aby sloužila jako partner anebo nástroj.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7331-304-3
  Copy count1, currently available 1
  URLMédia a my (recenze)
  Média a my (obsah)
  Document kindUčebnice
  Média a my

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26431PSS - Poslanecká sněmovna
  Média a my
 10. TitleDějiny českých médií : od počátku do současnosti / Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová
  Author Bednařík, Petr, 1973- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  Köpplová, Barbara, 1943- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada, 2011
  Scope439 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Žurnalistika a komunikace
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationKniha přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií v kontextu se světem. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením spjaty.
  Výrazy tezauru Československo * hromadné sdělovací prostředky * komunikační profese * dějiny
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-247-3028-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Dějiny českých médií od počátku do současnosti (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny českých médií

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81056EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny českých médií

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.