Search results

 1. TitlePrameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu : chrestomatie. Díl. I., Druhá polovina 17. a počátek 18. století / Ondřej Koupil, Marcela Koupilová, Karel Malý, Jiří Šouša, Jiří Šouša jr., Jana Vojtíšková, Klára Woitschová
  Author Koupil, Ondřej, 1972- (Author)
  Another authors Koupilová, Marcela, 1973- (Author)
  Malý, Karel, 1930- (Author)
  Šouša, Jiří, 1952- (Author)
  Šouša, Jiří, jr., 1978- (Author)
  Vojtíšková, Jana, 1976- (Author)
  Woitschová, Klára, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
  Scope342 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleDruhá polovina 17. a počátek 18. století
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích. Absolutistické zákoníky začínají opouštět sakrální chápání zločinu a trestu a výrazně uplatňují státní zájem, ať je již chápán jako vůle panovníka, či absolutistického státu jako celku. Bez pochopení tohoto mezistupně mezi stavovstvím a dobou moderní neporozumíme logice evoluce trestněprávních koncepcí a vývoji, ke kterému dochází zvláště v době ovlivněné idejemi osvícenství.
  Výrazy tezauru trestní právo * historie práva * prameny práva * 17. století * 18. století * Čechy (země)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-2463-775-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87835PSS - Poslanecká sněmovna
  Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu
 2. TitleMěstské právo ve střední Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha / uspořádali Karel Malý a Jiří Šouša jr.
  Main entry-action Práva městská Království českého (2011 : Praha, Česko)
  Another authors Malý, Karel, 1930- (Editor)
  Šouša, Jiří, 1952- (Editor)
  Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2013
  Scope398 s. ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, Němčina
  NoteČeský, německý a slovenský text, německá resumé. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationNový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. V centru zájmu stojí zákoník Práva městská Království českého z roku 1579 a postava Pavla Kristiána z Koldína, který se na konečné podobě zákoníku významně podílel. Městské právo (v celé Evropě) upravovalo právní vztahy, jež se podstatně lišily od ostatních právních předpisů, kterými žila feudální společnost, jejíž hospodářské vztahy byly založeny především na držbě půdy a poddaných. Právo platné v městských komunitách upravovalo především vztahy vznikající mezi svobodnými výrobci či podnikateli, a právě proto se stalo vhodnou půdou k recepci římského práva a spolu s právem kanonickým zprostředkovalo středověké společnosti základní rysy a principy antické právní kultury. Jednotlivé příspěvky souboru se věnují například životu Pavla Kristiána z Koldína, recepci Práv městských Království českého ve městech magdeburského práva, osudům kodifikace v 17. a 18. století a konec platnosti práv městských Království českého či římskoprávním zásadám v Koldínově díle. Historická analýza vývoje městského práva přináší nové poznatky o středověké a raně novověké právní kultuře, o národnostním vývoji v českých městech a o proměnách politických i hospodářských.
  Výrazy tezauru prameny práva * město * Evropa * historie práva * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-246-2113-5
  Copy count1, currently available 0
  URL Městské právo ve střední Evropě (obsah)
  Document kindSborníky
  Call numberLocationInfo
  E 16581PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *02.06.2020)
  Městské právo ve střední Evropě
 3. TitlePráva městská Království českého : edice s komentářem / Karel Malý ... [et al.]
  Author Malý, Karel, 1930- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Karolinum, 2013
  Scope783 s. ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteČást. latinský text, německé resumé. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579, kodifikaci městského práva navazující na starší právní vývoj, ale současně představující jeho kvalitativní proměnu a skutečnou změnu českého právního řádu. Čtenáři se tak dostává do ruky zákoník, který představoval svou povahou, po obsahové i jazykové stránce, unikát evropské úrovně a platil vedle zemských zřízení za jeden z nejdůležitějších předpisů práva platného v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až do osvícenských reforem v druhé polovině 18. století, resp. u některých pasáží až do přijetí Všeobecného občanského zákoníku rakouského roku 1811. Edice je opatřena rozsáhlým úvodním slovem a dále komentáři strukturovanými podle jednotlivých právních odvětví, které umožňují pochopit jeho obsah i úlohu v proměnách české právní kultury 16.–18. století
  Výrazy tezauru prameny práva * historie práva * město * komentář k zákonu * Čechy (země)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-246-2117-3
  Copy count1, currently available 0
  URL Práva městská Království českého (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  E 16591PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *02.06.2020)
  Práva městská Království českého
 4. Title200 let Všeobecného občanského zákoníku / Jan Dvořák, Karel Malý a kol.
  Author Dvořák, Jan, 1950 květen 24.- (Author)
  Another authors Malý, Karel, 1930- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope687 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština ; Němčina
  Jazyk resuméNěmčina
  Varying form of titleDvě stě let Všeobecného občanského zákoníku
  NoteČást. slovenský a německý text, německé resumé. Na s. 5 jako členové autorského kolektivu uvedeni: Karolina Adamová ... et al.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru občanský zákoník * občanské právo * Čechy (země) * historie práva * 19. století * 20. století * 21. století
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7357-753-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  200 let Všeobecného občanského zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81859EXH - externí sklad Měšice
  F 81859EXH - externí sklad Měšice
  200 let Všeobecného občanského zákoníku
 5. TitleDějiny českého a československého práva do roku 1945 / Karel Malý a kolektiv
  Author Malý, Karel, 1930- (Author)
  Issue4. přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2010
  Scope640 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteNa rubu tit. s.: Vyd. 4., v nakl. Leges 1.
  Obsahuje bibliografie a rejtřík
  Výrazy tezauru historie práva * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87212-39-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Dějiny českého a československého práva do roku 1945

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79527EXH - externí sklad Měšice
  F 79527EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny českého a československého práva do roku 1945
 6. TitleČeskoslovenské právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 1 / uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup
  Another authors Malý, Karel, 1930- (Compiler)
  Soukup, Ladislav, 1940- (Compiler)
  Univerzita Karlova (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Karolinum, 2010
  Scope594 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně německý a slovenský text, anglická a německá resumé
  Výrazy tezauru právní věda * historie práva * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-246-1718-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindSborníky
  Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87689PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87689PSS - Poslanecká sněmovna
  Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě
 7. TitleČeskoslovenské právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 2 / uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup
  Another authors Malý, Karel, 1930- (Compiler)
  Soukup, Ladislav, 1940- (Compiler)
  Univerzita Karlova (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Karolinum, 2010
  Scopestrany 609-1173 ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  NotePublikace dělena do 2 svazků z technických důvodů
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně německý a slovenský text, anglická a německá resumé
  Výrazy tezauru právní věda * historie práva * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-246-1718-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindSborníky
  Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87689PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87689PSS - Poslanecká sněmovna
  Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě
 8. TitleNové jevy v právu na počátku 21. století. I., Historické impulzy rozvoje práva / Karel Malý, Michal Tomášek et al.
  Author Malý, Karel, 1930- (Author)
  Another authors Tomášek, Michal, 1963- (Author)
  Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2009
  Scope341 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleHistorické impulzy rozvoje práva
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze. Rozložená tit. s.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPrvní díl pětisvazkové monografie o nových jevech v právu na počátku našeho století si klade za cíl ukázat, jakou roli hraje historická zkušenost při utváření nového práva. Kolektiv autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy vyšel v pojetí svého díla z otázky, jak může být právní historie užitečná v probíhajícím proudu přeměn a tvorby nového práva a dále z otázky, jaké poznatky může právněhistorická nauka přinést pro současnou legislativu a právní teorii, jakož i pro úvahy o směřování našeho i evropského právního řádu.
  Výrazy tezauru historie práva * Česká republika * Československo * 20. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-246-1686-5
  Copy count2, currently available 2
  URL Nové jevy v právu na počátku 21. století (obsah)
  Document kindMonografie
  Nové jevy v právu na počátku 21. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78711EXH - externí sklad Měšice
  F 78711EXH - externí sklad Měšice
  Nové jevy v právu na počátku 21. století
 9. TitleHistorický vývoj jazykového práva v českých zemích : dizertační práce / vedoucí práce: Karel Malý ; zpracoval Milan Hulík
  Author Hulík, Milan, 1946- (Author)
  Another authors Malý, Karel, 1930- (Other)
  Univerzita Karlova (Other)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009
  Scope246 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteVerze z r. 2009. Plný text dizertace obhájené v r. 2011 je na internetu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10380
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Německé resumé
  Výrazy tezauru jazyková politika * jazyková skupina * čeština * němčina * dvoustranné vztahy * menšinový jazyk * jazyková diskriminace * oficiální jazyk * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertační práce
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4446PSS - Poslanecká sněmovna
 10. TitleVývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 : [sborník příspěvků / uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup]
  Another authors Malý, Karel, 1930- (Editor)
  Soukup, Ladislav, 1940- (Editor)
  Univerzita Karlova (Author)
  Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 (2005 : Praha, Česko)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2006
  Scope1001 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméNěmčina, Francouzština
  NoteSborník obsahuje příspěvky z třetí karolinské konference "Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918" konané dne 5. září 2005 v pražském Karolinu. Německá a francouzská resumé. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. U přír. č. 4120130128 je s. 767-768 mírně poškozená
  Obsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru Čechy (země) * ústava * ústavní právo * historie práva * Rakousko-Uhersko * novověk
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN80-246-1209-7
  Copy count2, currently available 1
  Document kindSborníky
  Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76074EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 06.05.2021)
  F 76074EXH - externí sklad Měšice
  Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918