Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0000815^"
 1. TitleMezinárodní vztahy v zrcadle dějin / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020
  Scope671 stran : portréty ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace podává souhrnný a přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od vzniku lidských civilizací až do současného období 21. století. Osou výkladu je mezinárodně politická a diplomatická dimenze problematiky, opomenuty však nejsou ani potřebné vnitropolitické, mezinárodně právní a mezinárodně ekonomické skutečnosti. Autor se zaměřuje především na evropskou dimenzi mezinárodních vztahů, neboť především aktivity a vztahy mezi evropskými státy rozhodující měrou určovaly – s výjimkou nejstarších období a nejnovější současnosti – povahu a systém mezinárodních vztahů v celosvětovém měřítku. Pozornost je v této souvislosti věnována i klíčovým problémům vztahujících se k mezinárodnímu postavení českého státu.
  Výrazy tezauru mezinárodní vztahy * dějiny
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7380-792-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88853EXH - externí sklad Holešovice
  Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin
 2. TitleSmlouvy, pakty, dohody : slovník mezinárodněpolitických a diplomatických aktů / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  IssueTřetí, upravené vydání
  PublicationPraha : Epocha, 2020
  Scope318 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationPublikace je koncipována jako přehledná příručka k problematice mezinárodních vztahů a diplomacie. V abecedním pořadí v podobě stručných zpracování informuje o všech podstatných mezinárodních smlouvách, dohodách, paktech, aliancích, deklaracích a dalších dokumentech a aktech z této oblasti od počátků lidské civilizace až po současnost. Zahrnuty jsou v této souvislosti i témata vztahující se k české zahraniční politice a diplomacii
  Výrazy tezauru mezinárodní politika * mezinárodní dohoda * mezinárodní konference * slovník
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3221.3 - Encyklopedie a slovníky
  ISBN978-80-7557-968-3
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindSlovníky jazykové výkladové
  Smlouvy, pakty, dohody

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89500VSPLT - všeob.stud. PolitologieIn-Library Use Only
  Smlouvy, pakty, dohody
 3. TitleDějiny mezinárodních vztahů / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  Issue3. upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope605 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru mezinárodní politika * mezinárodní vztahy * světová politika * dějiny
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7380-499-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny mezinárodních vztahů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84436EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny mezinárodních vztahů
 4. TitleDějiny české zahraniční politiky / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2013
  Scope534 s. : il., faksim. ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolská učebnice
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationText učebnice je strukturován do 9 základních kapitol s akcentem na problematiku mezinárodního postavení českého státu. Do výkladu jsou zakomponovány i pasáže z příslušných dobových pramenných dokumentů.
  Výrazy tezauru zahraniční politika * Čechy (země) * Československo * Česká republika * dějiny
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-245-1945-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Dějiny české zahraniční politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16550EXH - externí sklad Holešovice
  E 16550EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny české zahraniční politiky
 5. TitleDějiny českého státu v dokumentech / vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Zdeněk Veselý
  Another authors Veselý, Zdeněk, 1950- (Editor) (Author of introduction)
  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
  Issue3., aktualiz. vyd., V Professional Publishing 1.
  PublicationPraha : Professional Publishing, 2012
  Scope882 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 25 cm + 16 barev. obr. příl.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Francouzština, Němčina, Ruština
  NoteAnglické, německé, francouzské a ruské resumé. Chronologické přehledy. Na obálce nad názvem: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationVýběr více než sta nejdůležitějších dokumentů, které odrážejí historické milníky ve vývoji českého národa a státu.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * Česká republika * stát * dějiny * dokument
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7431-064-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Dějiny českého státu v dokumentech (obsah)
  Document kindSoubor dokumentů
  Dějiny českého státu v dokumentech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81839EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny českého státu v dokumentech
 6. TitleDiplomacie : (teorie - praxe - dějiny) / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope493 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AudiencePub. je určena zejména studentům mezinárodních vztahů, v jejichž rámci se na některých vysokých školách studuje také diplomacie.
  AnnotationPrvní česká komplexní odborně koncipovaná práce zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů. Práce je strukturována celkem do dvanácti kapitol postihujících hlavní témata problematiky – pojetí, strukturace a představitelé diplomacie, diplomatické vztahy, ministerstva zahraničních věcí, diplomatické mise, konzuláty, osobnost a postavení diplomata, diplomatická komunikace, diplomatické písemnosti, diplomatický protokol a etiketa, diplomatické jednání a vyjednávání.
  Výrazy tezauru diplomatické vztahy * diplomatická služba * dějiny
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7380-332-2
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 81713EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 10.07.2024)
  Diplomacie
 7. TitleDějiny mezinárodních vztahů / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  Issue2., upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope605 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. přeloženo z různých jazyků. Anglické resumé. Chronologický přehled
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPodstatnou součástí publikace jsou dokumenty (citované buď v plném znění či nejpodstatnější pasáže z nich), vztahující se k dějinám mezinárodních vztahů. Řada z nich je v českém prostředí publikována vůbec poprvé, např. Vestfálský mír, Utrechtský mír či Srdečná dohoda.
  Výrazy tezauru mezinárodní politika * mezinárodní vztahy * světová politika * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7380-278-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Dějiny mezinárodních vztahů (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny mezinárodních vztahů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80032EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny mezinárodních vztahů
 8. TitleDiplomacie v měnícím se světě / Zdeněk Veselý a kol.
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Professional Publishing, 2009
  Scope196 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationAutor sumarizuje, systematizuje a interpretuje dosavadní poznatky z oblasti vědeckého zkoumání diplomacie jako nedílné součásti mezinárodních vztahů.
  Výrazy tezauru diplomatické vztahy * diplomatická služba * mezinárodní vztahy
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-7431-006-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Diplomacie v měnícím se světě (obsah)
  Document kindMonografie
  Diplomacie v měnícím se světě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79246EXH - externí sklad Holešovice
  Diplomacie v měnícím se světě
 9. TitleNástin dějin české zahraniční politiky / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 4. dopl.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2009
  Scope131 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChronologický přehled. Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. 300 výt.. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
  AudienceUrčeno pro inženýrské studium na VŠE Praha
  Výrazy tezauru zahraniční politika * Česká republika * dějiny
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-245-1501-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Nástin dějin české zahraniční politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78013EXH - externí sklad Holešovice
  Nástin dějin české zahraniční politiky
 10. TitleMezinárodní vztahy v datech : (od starověku do současnosti) / Zdeněk Veselý
  Author Veselý, Zdeněk, 1950- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Professional Publishing, 2008
  Scope386 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha v chronologickém sledu zachycuje na 388 stranách stěžejní data ve vývoji mezinárodních vztahů od starověku (3000 let př.n.l.) až do současnosti (rok 2007). Uvádí ty nejdůležitější skutečnosti z oblasti mezinárodních vztahů se zaměřením především na vztahy mezinárodně politické povahy. Zařazeny jsou též některé vnitropolitické události v jednotlivých zemích, které se svým způsobem též na vývoji mezinárodních vztahů podílely či naopak jimi byly ovlivněny, to vše s cíleným akcentem na dění v Evropě. Mimo pozornost nezůstaly ani záležitosti, vztahující se k mezinárodnímu postavení a aktivitám českého státu. Při zpracování událostí a dat nešlo o pouhý chronologický záznam daných událostí či skutečností, v řadě případů jsou některé z nich pojaty poněkud šířeji s ohledem na jejich význam a souvislosti. Publikace je určena všem, kteří potřebují rychlou a základní informaci a orientaci v problematice mezinárodních vztahů, tedy především vědcům, studentům, publicistům, případně i politikům
  Výrazy tezauru mezinárodní vztahy * dějiny * historický přehled
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-86946-65-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Mezinárodní vztahy v datech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77521EXH - externí sklad Holešovice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.