Search results

 1. TitleSpolečnost věčného mládí / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
  Scope262 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Sociologické aktuality ; 47. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé poloviny 20. století, nebývalého nárůstu nové společenské kategorie - adolescentů. Autor rozebírá mentalitu těch, kdo se nalézají v přechodné životní fázi, pro kterou je charakteristická neuzavřenost životních voleb. Tato nová sociální kategorie co do svého počtu i významu neobyčejně sílí po druhé světové válce, tedy v období, které je přechodné též z hlediska celé společnosti na cestě od společnosti průmyslové k postindustriální. Kniha analyzuje, jak v této situaci došlo ke vzniku kultu věčného mládí, koncentrovaného kolem motivů touhy bez hranic, popření autorit a iluze neomezené individuální volby. Autor dokládá, nakolik kult věčného mládí inspiroval takzvané postmoderní myšlení. Dále ukazuje, jak tento způsob myšlení přetrvává i v situaci, kdy se od přelomu 70. a 80. let vynořují obrysy společnosti hypermoderní.
  Výrazy tezauru mladý člověk * společenská struktura * společensko-kulturní skupina * politická sociologie * 2. polovina 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-286-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Společnost věčného mládí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89112PSS - Poslanecká sněmovna
  Společnost věčného mládí
 2. TitleRiziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka / Oleg Suša, Marek Hrubec a kol., Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Lucie Cviklová, Petra Guasti, Ladislav Hohoš, Břetislav Horyna, Jan Keller, Martin Kopecký, Jiří Loudín, Marek Skovajsa, Richard Sťahel, František Škvrnda, Jiří Šubrt, Zuzana Uhde
  Author Suša, Oleg, 1947- (Author)
  Another authors Hrubec, Marek, 1968- (Author)
  Beck, Ulrich, 1944-2015 (Author)
  Beck-Gernsheim, Elisabeth , 1946- (Author)
  Guasti, Petra, 1978- (Author)
  Hohoš, Ladislav, 1948- (Author)
  Horyna, Břetislav, 1959- (Author)
  Keller, Jan, 1955- (Author)
  Kopecký, Martin, 1977- (Author)
  Loudín, Jiří, 1951- (Author)
  Skovajsa, Marek, 1974- (Author)
  Sťahel, Richard, 1974- (Author)
  Škvrnda, František, 1952- (Author)
  Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Uhde, Zuzana, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství, 2017
  Scope372 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Post ; 15. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationKniha analyzuje současné významné téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom na dílo proslulého autora Ulricha Becka, podle kterého se dosavadní společnost dostala do rizikového stadia svého vývoje. Společnost v současné fázi svého vývoje se ocitá v bodě zlomu. Rizika vyvstávají v daleko větší míře než dřív jak v osobním životě člověka, tak i na makrorovině ve společenské, ekonomické, environmentální či vojenské oblasti. V této souvislosti vystává potřeba řešit nejen rizika v jednotlivých zemích, ale také civilizační problémy, sociální nespravedlnost, válečná ohrožení či ekologické problémy v globálním měřítku. Současné změny přinášejí podle Becka zásadní metamorfózu světa. Jednotlivé příspěvky autorů a autorek jsou seřazeny do tří tematických oddílů: Dilemata rizikové společnosti, Globální konflikty a Kosmopolitní a evropské výzvy. Kniha je zakončena rozhovorem Břetislava Horyny s Ulrichem Beckem.
  Výrazy tezauru civilizace * společenská změna * společensko-hospodářské poměry * společenský konflikt * Beck, Ulrich (1944-2015)
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7419-251-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Riziková společnost a globální ohrožení

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26752PSS - Poslanecká sněmovna
  Riziková společnost a globální ohrožení
 3. TitleEvropské rozpory ve světle migrace / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017
  Scope227 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Sociologické aktuality ; 40. svazek
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a objasňuje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují převážně střední vrstvy. Na řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU. V čem spočívá rozpor mezi kupeckou a občanskou logikou? Proč se zvyšují nerovnosti mezi různými částmi Evropské unie? Myslí někdo vážně boj proti daňovým rájům? Kdo zajišťuje solidaritu v Evropě? Může Evropa vzkvétat, když střední vrstvy chřadnou? Co ve skutečnosti znamená sociální integrace? Víme, jaké Evropy chceme více? V závěru autor představuje tři možné scénáře dalšího směřování EU.
  Výrazy tezauru Evropská unie * členský stát EU * evropská spolupráce * migrace * migrační politika Společenství * měnová krize * sociální nerovnost * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  2811 - Migrace
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7419-249-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Evropské rozpory ve světle migrace

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26716PSS - Poslanecká sněmovna
  Evropské rozpory ve světle migrace
 4. TitleOdsouzeni k modernitě : co hledá sociologie a našla beletrie / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Novela bohemica, 2015
  Scope186 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKniha esejů dokládá v jedenadvaceti kapitolách jednoduché tvrzení: Ani moderní společnost se nevyhnula tomu, o čem byli staří Řekové přesvědčeni, že je osudem veškerých dějin. Nevyhnula se pohybu v kruhu. U řady problémů, s nimiž se moderní společnost od svých počátků potýká, se mění pouze vnější kulisy, jejich povaha zůstává stále stejná. Stejná je i bezmocnost, s níž tváří v tvář těmto problémům stojíme. Překvapivě neměnné jsou stesky na krutost lidských osudů, na sociální nespravedlnost, na podlost finančních spekulantů a na zkorumpovanost politiky. Svědectví o odsouzení ke stále témuž nachází autor v románech století devatenáctého i v novelách století dvacátého. Nalézá v nich rovněž dlouhou řadu projevů toho, co bývá vydáváno za příznaky takzvané postmoderní společnosti. Diagnóza modernity v dílech literární klasiky se překvapivě shoduje s mnohem pozdějšími a dokonce současnými sociologickými teoriemi.
  Výrazy tezauru sociologie * společenský život * sociální problém * sociální analýza * literatura * 19. století * 20. století * publikace
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  2826 - Sociální vztahy
  2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-87683-53-8
  Copy count1, currently available 1
  URLOdsouzeni k modernitě (recenze)
  Odsouzeni k modernitě (obsah)
  Document kindEseje
  Odsouzeni k modernitě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85646PSS - Poslanecká sněmovna
  Odsouzeni k modernitě
 5. TitleJsme tady doma : komentáře z let 2008 až 2014 / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Novela bohemica, 2014
  Scope235 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChronologické přehledy
  AnnotationAutor sleduje politické dění pečlivě a soustavně, vyslovuje se bez prodlení a bez servítků. Píše komentáře, jako se jiní věnují osobním deníkům. Rozdíl je v tom, že Keller se nezabývá sebou, ale společenským a politickým životem a jde mu o to, jak tady v Česku žijeme, kdo a co tady dělá, kdo nám lže a co za tím může být. Kniha je uspořádaná do deseti kapitol. Každá z nich představuje některé z klíčových politických témat: od zadlužování k pohledu na to, co je dnes levice a pravice. Jde tak o svéráznou kroniku doby doplněnou slovníčkem vybraných politických aktérů, kteří po sehrané roli často mizí do zapomnění.
  Výrazy tezauru politická situace * politická morálka * politický život * společenský život * veřejná morálka * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87683-37-8
  Copy count1, currently available 1
  URLJsme tady doma (obsah)
  Document kindVýbor z díla
  Jsme tady doma

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85226PSS - Poslanecká sněmovna
  Jsme tady doma
 6. TitlePosvícení bezdomovců : úvod do sociologie domova / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013
  Scope290 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sociologické aktuality sv. 32
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationSociologická studie fenoménu bezdomovectví, které souvisí od 80. let 20. století se sociálním vyloučením příslušníků středních vrstev. Bezdomovectví souvisí se ztrátou domova, místa a zdroje jistoty, bezpečí, vzájemnosti a starosti o blízké. Zánik tradičních komunit se stal prvním signálem nástupu tohoto problému s věkem modernizace. V 80. letech 20. století se pak výrazně rozmohlo sociální vyloučení postihující střední třídy - lidé se v důsledku problémů se zaměstnáním a sociálním uplatněním začali dostávat do ohrožení statusovým bezdomovectvím, které může v závěrečné fázi dospět až do stádia fyzického bezdomovectví. Bezdomovectvím je takto ohrožen kdokoliv z příslušníků středních tříd. A zdaleka nemusí jít o asociální osoby. Bezdomovectví se nemusí týkat jednotlivců, ale může postihnout celé městské části, vrstvy, které se dostanou do sociálního vyloučení (exkluze) a ztratí bezpečnost svého domova. Jak problém řeší-neřeší tzv. nová sociální hnutí a postmoderna, sloužící ve skutečnosti nakonec systému, který sama kritizuje, jaké se nabízejí sociální konstrukce bezdomovectví, to moravský sociolog vysvětluje v druhé části své knihy.
  Výrazy tezauru bezdomovec * vyloučení ze společnosti
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7419-155-8
  Copy count1, currently available 1
  URLPosvícení bezdomovců (obsah)
  Posvícení bezdomovců (recenze)
  Document kindMonografie
  Posvícení bezdomovců

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26334PSS - Poslanecká sněmovna
  Posvícení bezdomovců
 7. TitleSociologie středních vrstev / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
  Scope215 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studie sv. 83
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSituace středních vrstev je silně ambivalentní. Jejich sociální umístění je zdrojem velkých aspirací a zároveň neméně velkých obav. Mají totiž ambice vrstev horních, ale disponují pouze prostředky srovnatelnými spíše se zdroji těch, kdo stojí pod nimi. Autor se věnuje rozboru příznaků nastupující krize středních vrstev a ukazuje, jak se tato krize odráží v samotných nástrojích sociologické analýzy.
  Výrazy tezauru 20. století * 1. desetiletí 21. století * sociologie * společenský status * střední třída
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7419-109-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Sociologie středních vrstev

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82768EXH - externí sklad Měšice
  Sociologie středních vrstev
 8. TitleStát blahobytu, nebo kapitalismus? : my a svět v éře neoliberalismu 1989-2011 : (vybrané články autora) / Miloš Pick ; [doslov Jan Keller]
  Author Pick, Miloš, 1926-2011 (Author)
  Another authors Keller, Jan, 1955- (Author of introduction)
  Issue2., dopl. vyd.
  PublicationVšeň : Grimmus, 2011
  Scope209 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Politika - ekonomika
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru tržní ekonomika * liberalismus * ekonomická transformace * hospodářská politika * stát sociálních jistot * sociální politika * hospodářská recese * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  1611 - Hospodářská situace
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87461-05-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindVýbor z díla
  Stát blahobytu, nebo kapitalismus?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80828EXH - externí sklad Měšice
  Stát blahobytu, nebo kapitalismus?
 9. TitleNová sociální rizika a proč se jim nevyhneme / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011
  Scope197 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Sociologické aktuality sv. 23
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPráce pojednává o problematice nových sociálních rizik. Tato rizika nejen popisuje, nýbrž se snaží objasnit jejich šíření v souvislosti s přechodem k tzv. poprůmyslové společnosti a procesem deindustrializace. Autor vysvětluje, proč probíhající reformy nepovedou ke zmírňování, ale naopak k dalšímu šíření nových sociálních rizik, která v našich podmínkách výrazně zasáhnou také střední vrstvy. Analýza se pohybuje ve třech rovinách: na nejobecnější úrovni postihuje základní rysy neoliberálního projektu transformace společnosti, v rovině sociální politiky se věnuje dopadům probíhajících reforem na českou společnost a v rovině empirické zkoumá na příkladu ostravských domácností, jakými způsoby se lidé snaží s dopady nových sociálních rizik vyrovnat. Autor vysvětluje, proč se expanze nových sociálních rizik nevyhne České republice, proč tato rizika postihnou ve výrazné míře i střední vrstvy a proč se ve své naléhavosti projeví především v bytové otázce.
  Výrazy tezauru stát sociálních jistot * sociální politika * liberalismus * sociální problém * společenská změna
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7419-059-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26046PSS - Poslanecká sněmovna
  Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme
 10. TitleTři sociální světy : sociální struktura postindustriální společnosti / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
  Scope211 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studie sv. 64
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPráce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasovaní), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách. Zároveň je v knize popsáno, jakými způsoby společenské vědy zakrývají přechod od nerovnosti k nesouměřitelnosti. V této souvislosti autor analyzuje například pojmy sociální kapitál, sociální vyloučení a nová sociální rizika. Propojuje teorie sociální stratifikace, sociologie města, sociologie organizace a některých dalších disciplín a ukazuje, jakou hrozbu představuje sociální nesouměřitelnost pro demokracii a pro budoucnost otevřené společnosti.
  Výrazy tezauru postindustriální hospodářství * stát sociálních jistot * horní třída * trh práce * střední třída * sociální nerovnost
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7419-031-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Tři sociální světy (obsah)
  Tři sociální světy (předmluva)
  Document kindMonografie
  Tři sociální světy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79897EXH - externí sklad Měšice
  Tři sociální světy