Search results

Records found: 37  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0000668^"
 1. TitleBudoucnost levice bez liberalismu / Petr Drulák, Jan Keller, Matěj Stropnický, Ilona Švihlíková (eds.)
  Another authors Drulák, Petr, 1972- (Editor)
  Keller, Jan, 1955- (Editor)
  Stropnický, Matěj, 1983- (Editor)
  Švihlíková, Ilona, 1977- (Editor)
  Issue1. české vydání
  PublicationPraha : MDA, 2021
  Scope132 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationVýchodiska cesty ke spravedlivější společnosti se snaží formulovat autoři a autorky pod vedením editorů Petra Druláka, Jana Kellera, Matěje Stropnického a Ilony Švihlíkové. Cílem sborníku je formulovat z levicových pozic znovu přitažlivou představu budoucnosti, protože právě o přitažlivost levice v posledních letech přišla. Levicová témata přitom nezmizela, stejně jako nezmizelo vykořisťování a arogance kapitálu. Autoři – kromě editorů jsou jimi např. i Michal Hauser, Petr Kužvart nebo Martin Daneš – sborníkem navazují na širokou debatu nad překladem politické eseje Jeana-Claudea Michéy Tajnosti levice: Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu a svou knihu nabízejí jako základ pro další diskusi. Na své další cestě se přitom levice musí vyrovnat se čtyřmi základními tématy: podporou práce, kontrolou kapitálu, ochranou přírody a zajišťováním míru.
  Výrazy tezauru politická levice * liberalismus * demokracie * populizmus * politická krize * sociální práva
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87348-91-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindÚvahy
  Budoucnost levice bez liberalismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89694PSS - Poslanecká sněmovna
  Budoucnost levice bez liberalismu
 2. TitleHybridní politika / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : ID, [2020]
  Copyright notice date©2020
  Scope160 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationProfesor Keller ve své nejnovější knize ukazuje, jak se změnil ráz politiky v západním světě, a proč se tak změnil. Proč "pravicové" strany přestaly hájit lidskou svobodu a proč "levicové" strany přestaly hájit zájmy chudých. Kniha je složena ze tří částí. První obsahuje esej o hybridnosti ideologií, vztahu neoliberalismu a neomarxismu a povaze Evropské unie. V druhé najdete slovník pojmů jako feminismus, gender, humanitární války a xenofobie a knihu uzavírá slovník pojmů používaných v dnešních globalistických kruzích.
  Výrazy tezauru liberalismus * marxismus * populizmus * politická pravice * politická levice * Evropská unie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0411 - Politická strana
  1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-907732-1-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Hybridní politika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89580PSS - Poslanecká sněmovna
  Hybridní politika
 3. TitlePandemie covid-19: konec neoliberální globalizace? / Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švihlíková, Václav Cílek, Jan Keller, Petr Drulák, Tomáš Daněk, Petr Schnur, Michael Hauser ; Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švihlíková (eds.)
  Author Sušová-Salminen, Veronika, 1976- (Author) (Editor)
  Another authors Švihlíková, Ilona, 1977- (Author) (Editor)
  Cílek, Václav, 1955- (Author)
  Keller, Jan, 1955- (Author)
  Drulák, Petr, 1972- (Author)
  Daněk, Tomáš, 1974- (Author)
  Schnur, Peter, 1957- (Author)
  Hauser, Michael, 1972- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : !Argument, 2020
  Scope121 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteStaženo z internetu. Na obálce: vydáno s podporou transform!europe
  Annotation"Pandemie nového koronaviru se stala hlavní a zcela nečekanou událostí roku 2020. Už nyní, po skoro jedenácti měsících pandemie této infekční nemoci, se ukazuje, že její krátkodobé i dlouhodobé dopady a důsledky nebudou nicotné. Nejde jenom o konkrétní dopady a důsledky, tedy pohled na pandemii jako na katalyzátor změn a proměn. Pandemii můžeme vidět také jako diagnózu, tj. jako perspektivu pohledu na současnou společnost, na její stav a její problémy. Cílem tohoto sborníku esejí je podívat se na probíhající pandemii z různých úhlů pohledu a dosáhnout tak první, předběžné reflexe současného těžko uchopitelného vývoje, tj. vidět pandemii jako okno do zatím nejisté budoucnosti a jako diagnostický nástroj pro kritiku současného stavu světa. Náš sborník, který se o tuto dvojí reflexi pokouší, obsahuje texty esejí, které se na pandemii dívají z pohledu ekonomie, ekologie, filozofie, sociologie, kulturologie, politologie i historické vědy."--Úvod
  Výrazy tezauru covid * epidemie * liberalismus * společenský život * politický život
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-907365-6-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Pandemie covid-19: konec neoliberální globalizace? (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17485PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitleDvanáct omylů sociologie / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství, 1995
  Scope167 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie ; sv. 9
  Studie
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationStudie věnovaná zdrojům a příčinám krize sociologie v současné společnosti.
  Výrazy tezauru sociologie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN80-85850-09-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Dvanáct omylů sociologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90663PSS - Poslanecká sněmovna
  Dvanáct omylů sociologie
 5. TitleSpolečnost věčného mládí / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
  Scope262 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Sociologické aktuality ; 47. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé poloviny 20. století, nebývalého nárůstu nové společenské kategorie - adolescentů. Autor rozebírá mentalitu těch, kdo se nalézají v přechodné životní fázi, pro kterou je charakteristická neuzavřenost životních voleb. Tato nová sociální kategorie co do svého počtu i významu neobyčejně sílí po druhé světové válce, tedy v období, které je přechodné též z hlediska celé společnosti na cestě od společnosti průmyslové k postindustriální. Kniha analyzuje, jak v této situaci došlo ke vzniku kultu věčného mládí, koncentrovaného kolem motivů touhy bez hranic, popření autorit a iluze neomezené individuální volby. Autor dokládá, nakolik kult věčného mládí inspiroval takzvané postmoderní myšlení. Dále ukazuje, jak tento způsob myšlení přetrvává i v situaci, kdy se od přelomu 70. a 80. let vynořují obrysy společnosti hypermoderní.
  Výrazy tezauru mladý člověk * společenská struktura * společensko-kulturní skupina * politická sociologie * 2. polovina 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-286-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Společnost věčného mládí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89112PSS - Poslanecká sněmovna
  Společnost věčného mládí
 6. TitleEvropské rozpory ve světle migrace / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017
  Scope227 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Sociologické aktuality ; 40. svazek
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a objasňuje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují převážně střední vrstvy. Na řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU. V čem spočívá rozpor mezi kupeckou a občanskou logikou? Proč se zvyšují nerovnosti mezi různými částmi Evropské unie? Myslí někdo vážně boj proti daňovým rájům? Kdo zajišťuje solidaritu v Evropě? Může Evropa vzkvétat, když střední vrstvy chřadnou? Co ve skutečnosti znamená sociální integrace? Víme, jaké Evropy chceme více? V závěru autor představuje tři možné scénáře dalšího směřování EU.
  Výrazy tezauru Evropská unie * členský stát EU * evropská spolupráce * migrace * migrační politika Společenství * měnová krize * sociální nerovnost * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  2811 - Migrace
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7419-249-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Evropské rozpory ve světle migrace

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26716EXH - externí sklad Holešovice
  Evropské rozpory ve světle migrace
 7. TitleRiziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka / Oleg Suša, Marek Hrubec a kol., Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Lucie Cviklová, Petra Guasti, Ladislav Hohoš, Břetislav Horyna, Jan Keller, Martin Kopecký, Jiří Loudín, Marek Skovajsa, Richard Sťahel, František Škvrnda, Jiří Šubrt, Zuzana Uhde
  Author Suša, Oleg, 1947- (Author)
  Another authors Hrubec, Marek, 1968- (Author)
  Beck, Ulrich, 1944-2015 (Author)
  Beck-Gernsheim, Elisabeth , 1946- (Author)
  Guasti, Petra, 1978- (Author)
  Hohoš, Ladislav, 1948- (Author)
  Horyna, Břetislav, 1959- (Author)
  Keller, Jan, 1955- (Author)
  Kopecký, Martin, 1977- (Author)
  Loudín, Jiří, 1951- (Author)
  Skovajsa, Marek, 1974- (Author)
  Sťahel, Richard, 1974- (Author)
  Škvrnda, František, 1952- (Author)
  Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Uhde, Zuzana, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství, 2017
  Scope372 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Post ; 15. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationKniha analyzuje současné významné téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom na dílo proslulého autora Ulricha Becka, podle kterého se dosavadní společnost dostala do rizikového stadia svého vývoje. Společnost v současné fázi svého vývoje se ocitá v bodě zlomu. Rizika vyvstávají v daleko větší míře než dřív jak v osobním životě člověka, tak i na makrorovině ve společenské, ekonomické, environmentální či vojenské oblasti. V této souvislosti vystává potřeba řešit nejen rizika v jednotlivých zemích, ale také civilizační problémy, sociální nespravedlnost, válečná ohrožení či ekologické problémy v globálním měřítku. Současné změny přinášejí podle Becka zásadní metamorfózu světa. Jednotlivé příspěvky autorů a autorek jsou seřazeny do tří tematických oddílů: Dilemata rizikové společnosti, Globální konflikty a Kosmopolitní a evropské výzvy. Kniha je zakončena rozhovorem Břetislava Horyny s Ulrichem Beckem.
  Výrazy tezauru civilizace * společenská změna * společensko-hospodářské poměry * společenský konflikt * Beck, Ulrich (1944-2015)
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7419-251-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Riziková společnost a globální ohrožení

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26752EXH - externí sklad Holešovice
  Riziková společnost a globální ohrožení
 8. TitleOdsouzeni k modernitě : co hledá sociologie a našla beletrie / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Novela bohemica, 2015
  Scope186 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKniha esejů dokládá v jedenadvaceti kapitolách jednoduché tvrzení: Ani moderní společnost se nevyhnula tomu, o čem byli staří Řekové přesvědčeni, že je osudem veškerých dějin. Nevyhnula se pohybu v kruhu. U řady problémů, s nimiž se moderní společnost od svých počátků potýká, se mění pouze vnější kulisy, jejich povaha zůstává stále stejná. Stejná je i bezmocnost, s níž tváří v tvář těmto problémům stojíme. Překvapivě neměnné jsou stesky na krutost lidských osudů, na sociální nespravedlnost, na podlost finančních spekulantů a na zkorumpovanost politiky. Svědectví o odsouzení ke stále témuž nachází autor v románech století devatenáctého i v novelách století dvacátého. Nalézá v nich rovněž dlouhou řadu projevů toho, co bývá vydáváno za příznaky takzvané postmoderní společnosti. Diagnóza modernity v dílech literární klasiky se překvapivě shoduje s mnohem pozdějšími a dokonce současnými sociologickými teoriemi.
  Výrazy tezauru sociologie * společenský život * sociální problém * sociální analýza * literatura * 19. století * 20. století * publikace
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  2826 - Sociální vztahy
  2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-87683-53-8
  Copy count1, currently available 1
  URLOdsouzeni k modernitě (recenze)
  Odsouzeni k modernitě (obsah)
  Document kindEseje
  Odsouzeni k modernitě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85646EXH - externí sklad Holešovice
  Odsouzeni k modernitě
 9. TitleJsme tady doma : komentáře z let 2008 až 2014 / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Novela bohemica, 2014
  Scope235 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChronologické přehledy
  AnnotationAutor sleduje politické dění pečlivě a soustavně, vyslovuje se bez prodlení a bez servítků. Píše komentáře, jako se jiní věnují osobním deníkům. Rozdíl je v tom, že Keller se nezabývá sebou, ale společenským a politickým životem a jde mu o to, jak tady v Česku žijeme, kdo a co tady dělá, kdo nám lže a co za tím může být. Kniha je uspořádaná do deseti kapitol. Každá z nich představuje některé z klíčových politických témat: od zadlužování k pohledu na to, co je dnes levice a pravice. Jde tak o svéráznou kroniku doby doplněnou slovníčkem vybraných politických aktérů, kteří po sehrané roli často mizí do zapomnění.
  Výrazy tezauru politická situace * politická morálka * politický život * společenský život * veřejná morálka * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87683-37-8
  Copy count1, currently available 1
  URLJsme tady doma (obsah)
  Document kindVýbor z díla
  Jsme tady doma

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85226EXH - externí sklad Holešovice
  Jsme tady doma
 10. TitlePosvícení bezdomovců : úvod do sociologie domova / Jan Keller
  Author Keller, Jan, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013
  Scope290 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sociologické aktuality sv. 32
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationSociologická studie fenoménu bezdomovectví, které souvisí od 80. let 20. století se sociálním vyloučením příslušníků středních vrstev. Bezdomovectví souvisí se ztrátou domova, místa a zdroje jistoty, bezpečí, vzájemnosti a starosti o blízké. Zánik tradičních komunit se stal prvním signálem nástupu tohoto problému s věkem modernizace. V 80. letech 20. století se pak výrazně rozmohlo sociální vyloučení postihující střední třídy - lidé se v důsledku problémů se zaměstnáním a sociálním uplatněním začali dostávat do ohrožení statusovým bezdomovectvím, které může v závěrečné fázi dospět až do stádia fyzického bezdomovectví. Bezdomovectvím je takto ohrožen kdokoliv z příslušníků středních tříd. A zdaleka nemusí jít o asociální osoby. Bezdomovectví se nemusí týkat jednotlivců, ale může postihnout celé městské části, vrstvy, které se dostanou do sociálního vyloučení (exkluze) a ztratí bezpečnost svého domova. Jak problém řeší-neřeší tzv. nová sociální hnutí a postmoderna, sloužící ve skutečnosti nakonec systému, který sama kritizuje, jaké se nabízejí sociální konstrukce bezdomovectví, to moravský sociolog vysvětluje v druhé části své knihy.
  Výrazy tezauru bezdomovec * vyloučení ze společnosti
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7419-155-8
  Copy count1, currently available 1
  URLPosvícení bezdomovců (obsah)
  Posvícení bezdomovců (recenze)
  Document kindMonografie
  Posvícení bezdomovců

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26334EXH - externí sklad Holešovice
  Posvícení bezdomovců

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.