Search results

 1. TitleKybernetická kriminalita / Vladimír Smejkal
  Author Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Issue3. rozšířené a aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022
  Scope1166 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojených s počítači, sítěmi, Internetem, kybernetickým a virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, pro dnešní dobu tak typickými jevy – od ransomware až po kybernetickou válku. Detailně se zabývá všemi existujícími skutkovými podstatami kybernetické kriminality včetně prognózy dalšího vývoje. Ještě více byla propracována problematika robotů a umělé inteligence. Třetí vydání mapuje aktuální novinky v kyberprostoru jako jsou kyberměny, nezastupitelné tokeny, Smart Contracts a další fenomény dneška včetně procesních aspektů. Publikace obsahuje také rozsáhlou a komentovanou judikaturu, takže je široce použitelná pro veškerou právní praxi.
  Výrazy tezauru počítačová kriminalita * trestní právo * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1216 - Trestní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-849-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kybernetická kriminalita

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90870Poslanecká sněmovna
  Kybernetická kriminalita
 2. TitleBezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti / Vladimír Smejkal, Tomáš Sokol, Jindřich Kodl
  Author Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Another authors Sokol, Tomáš, 1951- (Author)
  Kodl, Jindřich, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019
  Scope378 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace je věnována problematice bezpečnosti informačních systémů jako takové a legislativním východiskům. Věnuje se i popisu možných typů kybernetických útoků, které ohrožují IS/IT v organizacích všeho druhu. Podrobně je analyzován jak zákon o kybernetické bezpečnosti, tak jeho prováděcí předpisy, zejména nová vyhláška č. 82/2018 Sb. Na tuto část navazuje popis technických norem a dalších systémů doporučených postupů a řízení rizik. Významná je závěrečná část věnovaná trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob vyplývající ze ZKB, která doposud nebyla zpracována.
  Výrazy tezauru informační systém * kybernetika * datové právo * počítačová kriminalita * ochrana dat * trestní odpovědnost
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  3236 - Informatika
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-765-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88644Poslanecká sněmovna
  Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
 3. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope432 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021. Do té doby je nezbytné pěstovat znalost jejího obsahu, aby pak byla o to lépe její harmonizace v českém autorském zákoně či občanském zákoníku chápána.
  Výrazy tezauru autorské právo * duševní vlastnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-386-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88566Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.08.2023)
  Autorské právo a práva související
 4. TitleKybernetická kriminalita / Vladimír Smejkal
  Author Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Issue2. rozšířené a aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope934 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPrakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojeným s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími fenomény. Detailně se zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie po současnost včetně prognózy dalšího vývoje. Publikace obsahuje také rozsáhlou a komentovanou judikaturu, takže je široce použitelná pro právní praxi. Autor zde shrnul svoje dlouholeté působení v oblasti právní teorie, ale i reálné praxe při praktickém odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.
  Výrazy tezauru počítačová kriminalita * trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-720-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kybernetická kriminalita

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87834Poslanecká sněmovna
  Kybernetická kriminalita
 5. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan, 1938- (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope416 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Výrazy tezauru autorské právo
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-240-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Autorské právo a práva související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86969Poslanecká sněmovna
  Autorské právo a práva související
 6. TitleKybernetická kriminalita / Vladimír Smejkal
  Author Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015
  Scope636 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Pro praxi
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojené s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími fenomény. Detailně se zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie po současnost včetně prognózy dalšího vývoje. Nechybí ani nová problematika, jako jsou zločiny spojené s bitcoiny a virtuální zločiny ve virtuálním prostoru. Publikace obsahuje také rozsáhlou a komentovanou judikaturu, takže je široce použitelná pro právní praxi. Autor zde shrnul svoje dlouholeté působení v oblasti právní teorie, ale i reálné praxe při praktického odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.
  Výrazy tezauru počítačová kriminalita * trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-501-2
  Copy count2, currently available 2
  URL Kybernetická kriminalita (obsah)
  Document kindMonografie
  Kybernetická kriminalita

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84923externí sklad Měšice
  F 84923externí sklad Měšice
  Kybernetická kriminalita
 7. TitleOchrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických / Vladimír Smejkal
  Author Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Another responsib. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2013
  Scope94 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru autorské právo * architektura * urbanismus * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-87438-47-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (obsah)
  Document kindMonografie
  Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84197externí sklad Měšice
  Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických
 8. TitleŘízení rizik ve firmách a jiných organizacích / Vladimír Smejkal, Karel Rais
  Author Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Another authors Rais, Karel, 1949- (Author)
  Issue4., aktualiz. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2013
  Scope483 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Expert
  NoteObsah: 1. Zobrazení života firmy-- 2. Charakteristické znaky úspěšné firmy--3. Změny ve firmě a riziko--4. Riziko?- definice, měření, klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě--5. Metody snižování rizika--6. Informační riziko--7. Investiční rozhodování a riziko-- 8. Právní rizika a jejich prevence--9. Rizika ve veřejné správě --10. Zásady krizového plánování. Anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru management
  Klasifikační znaky4021 - Management
  ISBN978-80-247-4644-9
  Copy count1, currently available 1
  URLŘízení rizik ve firmách a jiných organizacích (obsah)
  Document kindMonografie
  Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83340externí sklad Měšice
  Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
 9. TitleJak na datové schránky : praktický manuál pro každého / Vladimír Smejkal, Michal A. Valášek
  Author Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Another authors Valášek, Michal Altair (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope197 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitleJak na datovou schránku
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru elektronická pošta * e-government * Česká republika
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-86131-80-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Jak na datové schránky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81868externí sklad Měšice
  Jak na datové schránky
 10. TitleE-government v České republice : právní a technologické aspekty / Pavel Mates, Vladimír Smejkal
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Another authors Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Issue2., podstatně přeprac. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope464 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé. Tato kniha vychází z právního a věcného stavu k 1.11.2012--Údaj z rubu tit. s.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AudiencePub. je určena pro široké spektrum čtenářů: od právníků po technology, od odborných pracovníků orgánů veřejné moci po advokáty, od učitelů vysokých škol právního i technologického zaměření po studenty oborů práva, veřejné správy, informatiky nebo kriminalistiky
  AnnotationKniha se zabývá všemi existujícími právními a technologickými aspekty informačních systémů veřejné správy a dalšími složkami e-governmentu. Definuje základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů, se zvláštním důrazem na informační systémy veřejné správy. Popsána je problematika zcela nová - základní registry. Samostatně je zpracována problematika e-justice jako jednoho ze základních kamenů e-governmentu. Vzhledem k podílu autorů na příslušných předpisech jsou podrobně rozebrány právní předpisy o elektronickém podpisu a o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (o datových schránkách), jakož i technologické aspekty těchto nástrojů. Velkou pozornost věnují autoři otázkám elektronických dokumentů včetně možností jejich autentizace prostřednictvím elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka. Popsán je dynamický biometrický podpis, podrobně diskutováno je dokazování v prostředí elektronických dokumentů. Závěrečná část knihy se zabývá bezpečností informačních systémů veřejné správy včetně jejich právní ochrany a návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. Součástí podrobného výkladu je i aktuální judikatura.
  Výrazy tezauru e-government * informační systém * elektronický podpis * elektronický dokument * elektronická pošta * ochrana dat * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3226 - Komunikace
  3231 - Informace a zpracování informací
  ISBN978-80-87576-36-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  E-government v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82444externí sklad Měšice
  E-government v České republice