Search results

 1. 1.Drby

  TitleDrby : o nejrozšířenější lidské činnosti / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Galén, [2022]
  Copyright notice date©2022
  Scope107 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Společnost, v níž by si lidé nepovídali o jiných lidech, kteří u toho nejsou nebo nevědí, že se vypráví o nich, dosud nebyla nalezena. Co jsou drby, začínají v plném rozsahu chápat děti ve věkovém rozmezí osm až dvanáct let. Ženy a muži drbou stejně často, odlišné jsou však náměty jejich sdělení. V textu knihy se dozvíme, jak drby vznikají, jaký mají vztah k našim emocím, jak a kdy začínají drbat děti, jaké jsou rozdíly v ženském a mužském drbání, jaké drby žijí v organizacích, jak drbou vědci a jak se do drbání zapojují sociální sítě, mezi jejichž temné stránky patří šíření záporných, stigmatizujících a nepravdivých drbů. Závěr knihy patří celebritám, které z drbů žijí stejně jako média, která tyto celebrity vyrábějí i ničí. Obrana neexistuje. Jen jedna prastará moudrost: Mlčeti zlato.
  Výrazy tezauru schopnost komunikace * vědy o chování * psychologie
  Klasifikační znaky3611.4 - Psychologie a pedagogika
  ISBN978-80-7492-595-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Drby

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27250Poslanecká sněmovna
  Drby
 2. TitleOdolnost : přežít těžkou dobu / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Galén, [2022]
  Copyright notice date©2022
  Scope111 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titlePřežít těžkou dobu
  NoteChybné ISBN (bez písmen) uvedeno na zadní straně obálky pod čárovým kódem - dle sdělení vydavatele bude opraveno v případném dostiku
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha je určena širšímu okruhu čtenářů a pojednává o chronickém psychosociálním stresu, s nímž se v životě setká každý. Jeho příčiny mohou být objektivní: bída, válka nebo přírodní katastrofa. Ze subjektivních příčin stresu u dětí lze uvést rozpad rodiny, zneužívání nebo šikanu. Část populace chronickému stresu podléhá, jak dokládá spotřeba cigaret, alkoholu, drog, psychofarmak, obezita, prevalence deprese a sebevražd. Vyrovnat se s chronickým psychosociálním stresem, jehož míra v současnosti rychle roste, je nutné a nesnadné. Klíčová je odolnost. Svoji genetickou výbavu ovlivnit nemůžeme, vše ostatní lze pochopit a snažit se při velkém a velmi dlouhodobém úsilí alespoň korigovat tak, abychom o stres denně nezakopávali. Tato knížka pojednává o odolnosti a o tom, jak se dá zvyšovat.
  Výrazy tezauru psychické vypětí * psychologie
  Klasifikační znaky3611.4 - Psychologie a pedagogika
  ISBN978-80-7492-616-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Odolnost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90824Poslanecká sněmovna
  Odolnost
 3. TitleBřevno v oku : lidé v roce 2022 / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  Another authors***TF_UNA 1941- Chlap kousl psa
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022
  Scope278 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationSpolečným tématem publikace je mapovat „mozaiky lidské nátury, jak ji skládají špičkové vědecké časopisy“. Eseje i tentokrát vycházejí z aktuálních poznatků a trendů soudobé vědy, především kognitivních neurověd, se širokým záběrem do dalších oborů od psychologie přes sociologii a kulturní antropologii až po neuroekonomii či neurogenetiku. Citované zdroje jsou vysoce kvalitní, autor rozvíjí nastolené otázky mnohdy překvapivým směrem. Znovu tak potvrzuje svou pověst popularizátora vědy par excellence.
  Výrazy tezauru neurologie * přírodní vědy * psychologie * vědy o chování * sociologie * politologie
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  3611.3 - Politologie a sociologie
  3611.4 - Psychologie a pedagogika
  ISBN978-80-246-5149-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Břevno v oku

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27251Poslanecká sněmovna
  Břevno v oku
 4. TitleBulšit : o žvanění v organizacích, médiích, politice a vědě / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Galén, [2021]
  Copyright notice date©2021
  Scope139 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o nenápadné součásti naší kultury, o žvanění. Žvanění je staré jako lidstvo samo, nicméně jeho současný dosah je díky internetu a sociálním sítím globální a nesrovnatelně vyšší. Žvanění je dnes natolik rozšířené, že se stalo běžnou sociální aktivitou. Žvanění není lhaní, o to hůře se poznává. Je to rakovina naší komunikace a lidé, kteří se nás ve jménu moci snaží za jakoukoli cenu ovlivnit, ovládají techniku žvanění skvěle. Za pomoci bulšitu, zmrzačené podoby jazyka, podřezávají větev, na níž sedíme. Kniha nabízí základní informace k pochopení bulšitu, abychom jej dokázali odhalit a najít před ním obranu.
  Výrazy tezauru schopnost komunikace * jazykověda
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7492-558-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Bulšit

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27144Poslanecká sněmovna
  Bulšit
 5. TitleChlap kousl psa : lidé v roce 2021 / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021
  Scope254 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationPublikace přístupnou formou zprostředkovává i obtížnější poznatky o lidském mozku, o vztahu mozku a mysli, vědomí a sebeuvědomění, a také zjištění vypovídající o nikoli snadno a přesně oddělitelné hranici mezi člověkem a jinými živými tvory, mezi člověkem a neuronálním objemem i těch nejnižších živočichů. Zasazuje člověka do celku evoluce přírody a evoluce kosmu.
  Výrazy tezauru neurologie * přírodní vědy * psychologie * vědy o chování * sociologie * politologie
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  3611.3 - Politologie a sociologie
  3611.4 - Psychologie a pedagogika
  ISBN978-80-246-4796-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Chlap kousl psa

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27216Poslanecká sněmovna
  Chlap kousl psa
 6. TitleSociálně úspěšní psychopati, aneb, Vzpoura deprivantů 1996-2020 / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Galén, [2020]
  Copyright notice date©2020
  Scope217 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleVzpoura deprivantů 1996-2020
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationKdyž v roce 1996 vyšla kniha Vzpoura deprivantů, vyvolala zaslouženou pozornost. Šlo o první příspěvek českých autorů k tématu lidí s charakteristickým souborem odchylek citového a sociálního života, pro které je jediným smyslem bytí dosažení a udržení moci. Za uplynulé čtvrtstoletí se svět změnil v mnoha očekávaných i neočekávaných směrech tak rychle a převratně, jak tomu pravděpodobně celé dějiny nebylo. Sociálním úspěchem dnes chápeme vysoký podíl na moci a majetku získaný jakýmkoli způsobem. V populaci stále existuje vysoký podíl jedinců s jednotlivými psychopatickými znaky. Tito lidé bývají velmi přizpůsobiví a ve vhodném prostředí se z části z nich mohou stát sociálně úspěšní psychopati. Obvykle se sami nechovají násilně. Objevují se na vysokých příčkách hierarchií nejrůznějších organizací, hospodářských i politických. Sociálně úspěšní psychopati se v České republice vyskytují a jsou vysoce aktivní stejně jako v jiných zemích, o čemž svědčí bezpočet „kauz“ minulých desetiletí. František Koukolík se k tomuto tématu po 25 letech vrátil a pokusil se shrnout vývoj poznání v uplynulé době. Kniha přináší skutečnosti, o kterých mnohdy nechceme ani slyšet. Probouzejí úzkost a neplyne z nich příliš naděje. Jsme manipulovatelní, rádi slyšíme a vidíme jen to, co si přejeme slyšet a vidět. Citová paměť je nepřenosná a tak se staré hrůzy vracejí a zrůdní političtí šašci se rodí generaci za generací znovu… Kniha je určena všem lidem, kterým není lhostejný osud náš i dalších generací.
  Výrazy tezauru společenská norma * rozvoj osobnosti * mezilidské vztahy * mentální choroba * sociální problém * sociální chování * politické chování * politická moc
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7492-473-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Sociálně úspěšní psychopati, aneb, Vzpoura deprivantů 1996-2020

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89113Poslanecká sněmovna
  Sociálně úspěšní psychopati, aneb, Vzpoura deprivantů 1996-2020
 7. TitleO lidech a životě / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Galén, [2018]
  Copyright notice date©2018
  Scope453 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Makropulos
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationKniha Františka Koukolíka vznikla jako záměr předat vlastní životní zkušenost svým vnoučatům. Autor se v ní pokusil zachytit, čím se zabývá přes půl století. Seskupil tu svá tradiční témata, zformuloval je však stručně a seřadil pro přehlednost podle abecedy. Knihu koncipoval jako mapu cesty za pochopením lidské nátury. Je plná faktů a souvislostí. V úvodní části poznamenává: „Zeptáte-li se mne, o čem knížka je, odpovím: o svobodě.“ Není to vždy veselé čtení, ale protože lidé vždy poslouchají raději to, co je příjemné a co chtějí slyšet, autor se snaží být věcný, dobře ví, že většina událostí v dějinách prostě příjemná není.
  Výrazy tezauru společenský život * společenské přizpůsobení * civilizace * 21. století * společenská norma
  Klasifikační znaky2800 - Sociální otázky
  ISBN978-80-7492-368-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  O lidech a životě

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26835Poslanecká sněmovna
  O lidech a životě
 8. TitleMocenská posedlost / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssueVydání druhé, přepracované
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
  Scope359 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationKniha MUDr. Františka Koukolíka v novém vydání, od základu přepracovaná a doplněná bohatou věcnou dokumentací. Fenomén moci od prvního vydání knihy (Karolinum 2011) zdá se posílil a více prorostl mnoha, prakticky všemi oblastmi života populace na planetě Zemi. Nové zpracování problému se opírá o čísla statistik, o interpretaci každodenních událostí ve světě, o výsledky anket a psychologických experimentů, nepomíjí ani autorovu doménu – neurovědu jako zdroj poznání nejniternějších lidských podnětů i úchylek. Metodou pohledu je ovšem vždy kritický rozum. Skrze něj a v širokých souvislostech podává autor obraz světa, který je stále více varující.
  Výrazy tezauru politické chování * sociální chování * mezilidské vztahy * vedoucí třída * oligarchie * duševní zdraví * vědy o chování
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-246-3916-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Mocenská posedlost

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87601Poslanecká sněmovna
  Mocenská posedlost
 9. TitleRozhodování : eseje / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016
  Scope276 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationRozhodujeme esteticky, ekonomicky, právně, morálně, politicky, takticky a strategicky, sociálně i nábožensky. Rozhodujeme v nejistých situacích. Rozhodovat se musíme snad v každém vědomém okamžiku života. Záměrem nové publikace Františka Koukolíka je přiblížit přístupnou, esejistickou formou současný stav teorie rozhodování, která vychází z evoluční biologie, psychologie, ekonomie, neurovědy i filosofie. Děje se tak na základě vyhodnocení výsledků dlouhé řady oborových experimentů, významně podporovaných výhodou soudobé vědy v její možnosti sledovat, co se lidem v průběhu různých typů rozhodování „děje v hlavě“.
  Výrazy tezauru neurologie * sociální chování * psychologie * mezilidské vztahy * rozhodování
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-246-3364-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Rozhodování (obsah)
  Document kindEseje
  Rozhodování

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86054externí sklad Měšice
  Rozhodování
 10. 10.Češi

  TitleČeši : proč jsme kdo jsme - a jak dál? / František Koukolík
  Author Koukolík, František, 1941- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Galén, [2015]
  ©2015
  Scope419 stran : 1 portrét ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Makropulos
  NoteObsah: 1. Úvodní kapitola: jestliže - pak --2. Otázky Huberta Gordona Schauera--3. Projev Reinharda Heydricha--4. Osobnost, stereotypy, národy--5. Můj vlastní národ--6. Evoluční příčiny rozmanitosti lidského chování--7. Altruismus--8. Kooperace--9. Ženy a muži--10. Děti a rodiče--11. Inteligence a vzdělání--12. Tvořivost--13. Mocenská a majetková nerovnost jako kulturní nika--14. Nezaměstnanost, chudoba a stres--15. Závislosti--16. Psychopati: neúspěšní a úspěšní--17. Náboženství a církve--18. Pravice a levice--19. Optimismus--20. Smysl českých dějin?
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Annotation"Myslím, že jsme opět velmi ohrožený národ, biologicky i kulturně. Dvacet esejí nevypráví příliš o tom, co by český národ měl dělat, jestliže chce přežít, a popřípadě se dostat dál; víc mluví o tom, co by dělat neměl. Hodnotové myšlení naproti tomu říká, že je každý národ svého druhu jedinečný vesmír - stačí uvážit jen jazyk - a že jeho zánik je stejná škoda, jakou je zánik jakéhokoli druhu života. Vzdorovat zániku národa? Nevím o větší a nevděčnější námaze. Příliš velký podíl z nás totiž mylně očekává, že přežití zařídí někdo z nás. Domnívám se, že by v českém případě mohl být tenhle typ myšlení, cítění a chování výsledkem rychlé, dejme tomu šest století trvající koevoluce genů a kultury. Vypráví o tom například esej Altruismus. Převezmou svět vlastníci korporací, pro něž budou národy pouhým nástrojem? Čím méně budou národy autonomní, což nevylučuje kooperaci, tím to bude snazší."--autor
  Výrazy tezauru Čechy (země) * společensko-kulturní skupina * kulturní identita * sociální chování * společensko-hospodářské poměry * 20. století * 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7492-129-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Češi : proč jsme kdo jsme - a jak dál? (obsah)
  Document kindEseje
  Češi

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26519Poslanecká sněmovna
  Češi