Search results

 1. TitleDějiny španělské Afriky a Rovníkové Guineje / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
  Scope511 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChronologické přehledy. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationSouhrnný přehled dějin španělských výbojů a všech španělských území v Africe přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje, o jeho zvláštnostech a odlišnostech i o jeho vztahu k ostatnímu světu. Tato shrnující syntéza pokrývá tři hlavní oblasti španělského pronikání do Afriky: Španělské Maroko, Španělskou Saharu se sousedními územími Cabo Juby a Ifni a poté Španělskou Guineu. Na poslední případ navazují dějiny Rovníkové Guineje jako nástupnického státu vzniklého z bývalé kolonie. Historie zmíněných oblastí umožňuje zvážit, jak silnou dvojí zátěž vlastní poroby a rozpačité slabosti nadřazené evropské „mocnosti“ musely překonávat národy postižené španělským kolonialismem.
  Výrazy tezauru Afrika * Maroko * Západní Sahara * Rovníková Guinea * Španělsko * kolonialismus * dějiny
  Klasifikační znaky7221 - Afrika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-616-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny španělské Afriky a Rovníkové Guineje

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87351PSS - Poslanecká sněmovna
  Dějiny španělské Afriky a Rovníkové Guineje
 2. TitleDějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  IssueVydání druhé
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
  Scope383 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Dějiny států
  Portion of titleDějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova
  Cover TitleDějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova
  NoteChronologický přehled. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationV dějinách světa sehrály významnou roli také ty oblasti a státy, které nevynikají na mapách svou velikostí. Jejich poslání se však v některé epoše vývoje ukázalo jako nezastupitelné, nebo dokonce klíčové. To je případ dvou bývalých afrických ostrovních kolonií geopoliticky orientovaných na prostor Atlantského oceánu. Kapverdské ostrovy rozložené ve velkých plochách východního Atlantiku se staly nezbytným orientačním bodem a zásobovací stanicí flotil v „atlantské epoše“ evropské expanze a budování obchodu mezi Evropou, Afrikou a Amerikou. Souostroví v hloubi Guinejského zálivu, ostrov Svatého Tomáše a Princův ostrov, se zapsalo do dějin až v novověku jako významný producent pochutin i tavicí kotel mnoha kultur. V obou zemích vznikly nové národy z koloniální iniciativy a ze splývání převažujícího afrického populačního elementu s evropským. Dějiny těchto dvou států jsou důkazem africké vitality i mocenských tlaků, které určovaly život malých národů. Věrně ilustrují přírodní, strategickou, mocenskou a politickou determinaci rozvoje afrických komunit. Dobře také odrážejí vzestup Evropy na předscénu dějin a nedávný ústup „starého kontinentu“ z někdejší pozice globálního vládce. V posledním svobodném období nabízí vývoj těchto dvou zemí příklad pro pevninskou Afriku.
  Výrazy tezauru Republika Zeleného mysu * Svatý Tomáš a Princův ostrov * dějiny
  Klasifikační znaky7221 - Afrika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-558-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87365PSS - Poslanecká sněmovna
  Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova
 3. TitleKapverdští Sokolové : česká inspirace v dějinách atlantského souostroví = Sokols de Cabo Verde : a inspiração checa na história do arquipélago atlântico / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationÚstí nad Orlicí : Oftis, 2016
  Scope224; 224 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Portugalština
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleSokols de Cabo Verde
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Souběžný portugalský text tištěný zvratmo včetně vlastní titulní stránky. Anglické resumé
  AnnotationDvojjazyčná česko-portugalská publikace shrnuje jedinečnou historii největšího spontánního kapverdského občanského sdružení, které v letech 1932-1939 působilo na Kapverdských ostrovech. Členové - skoro všechna mládež v druhém největším městě Mindelu na ostrově São Vicente a mnoho mladých na dalších ostrovech - si říkali česky Sokols, pořádali přehlídky, společenské akce, veřejná cvičení i slety. Výchovou svého dorostu nahrazovali nedostatečné koloniální školství a neustále připomínali nejen tělovýchovný, ale i občanský příklad československého Sokola, který malému národu pomohl vybojovat nezávislost. Kniha obsahuje řadu vzácných dobových ilustrací a kopií dokumentů. Českým čtenářům přibližuje příběh jediného Sokola, který se kdy v Africe úspěšně rozvíjel, portugalskojazyčným čtenářům objasňuje i československé a české souvislosti.
  Výrazy tezauru sportovní organizace * Republika Zeleného mysu * Československo * kulturní vztahy
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7405-399-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kapverdští Sokolové

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87315PSS - Poslanecká sněmovna
  Kapverdští Sokolové
 4. TitleDějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015
  Scope584 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPřehled politických dějin Latinské Ameriky přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje na tomto kontinentě, o jeho zvláštnostech a odlišnostech i o jeho vztahu k ostatnímu světu. Trvalý populační, politický a ekonomický vzestup oblasti, pád posledních diktatur, úspěšný proces regionální a kontinentální integrace, odvážné politické a sociální projekty současnosti a rostoucí ekonomické i populační kapacity připoutávají pozornost k této části západní polokoule. Latinská Amerika je příkladem mimořádně čilého a plodného stýkání a potýkání nejrozmanitějších ras, etnik a kultur, jejichž historické konflikty vyúsťují v naší době v příznivou a mnohotvárnou podobu specifické latinskoamerické civilizace.
  Výrazy tezauru Latinská Amerika * světová historie * resumé
  Klasifikační znaky7216 - Amerika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-368-6
  Copy count1, currently available 1
  URLDějiny Latinské Ameriky (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny Latinské Ameriky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84979PSS - Poslanecká sněmovna
  Dějiny Latinské Ameriky
 5. TitleDějiny Namibie / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015
  Scope272 s. : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny států
  NoteChronologický přehled. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Namibie * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7221 - Afrika
  ISBN978-80-7422-375-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Dějiny Namibie (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny Namibie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84998PSS - Poslanecká sněmovna
  Dějiny Namibie
 6. TitleDějiny Guineje-Bissau / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015
  Scope249 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Dějiny států
  NoteAnglické resumé. Chronologický přehled. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationGuinea-Bissau prošla ve svém vývoji dramatickým "střetem civilizací" mezi svou bytostně africkou podstatou a konstruktivními i destruktivními vlivy euroamerického světa. Násilné prosazování portugalského koloniálního režimu tu trvalo mnoho staletí a nedosáhlo úplného úspěchu, jak doložila ničivá osvobozenecká válka v letech 1963-1973. Tehdy poprvé a naposledy vstoupila Guinea-Bissau do světového povědomí, ale vítězství partyzánů se zvrhlo v neschopnost vojenské elity řídit osvobozené společenství tak, aby prospívalo. Historie západoafrického státu vklíněného mezi Senegal a Guineu tak věrně odráží potíže a zvláštnosti svého regionu i málo úspěšnou interakci Evropy a Afriky. Země opakovaně oslabovaná vnitřními etnickými spory, brutalitou svých vládců i světovým obchodem s drogami a nejen africkým militarismem nicméně nabízí kromě lekce z konfliktní historie také bohatství kultur svých populací, jedinečnou přírodu a pravý africký kolorit svých obyvatel, kteří s optimismem překonávají zdánlivě přílišné potíže.
  Výrazy tezauru Guinea-Bissau * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7221 - Afrika
  ISBN978-80-7422-376-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Dějiny Guineje-Bissau (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny Guineje-Bissau

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85540PSS - Poslanecká sněmovna
  Dějiny Guineje-Bissau
 7. TitleDějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014
  Scope278 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Dějiny států
  NoteAnglické resumé. Chronologický přehled. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDějiny dvou bývalých afrických ostrovních kolonií geopoliticky orientovaných na prostor Atlantského oceánu. Kapverdské ostrovy rozložené ve velkých plochách východního Atlantiku se staly nezbytným orientačním bodem a zásobovací stanicí flotil v „atlantské epoše“ evropské expanze a budování obchodu mezi Evropou, Afrikou a Amerikou. Souostroví v hloubi Guinejského zálivu, ostrov Svatého Tomáše a Princův ostrov, se zapsalo do dějin až v novověku jako významný producent pochutin i tavicí kotel mnoha kultur. V obou zemích vznikly nové národy z koloniální iniciativy a ze splývání převažujícího afrického populačního elementu s evropským.
  Výrazy tezauru Republika Zeleného mysu * Svatý Tomáš a Princův ostrov * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7221 - Afrika
  ISBN978-80-7422-266-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83742EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova
 8. 8.Macao

  TitleMacao / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Libri, 2012
  Scope133 s. : 1 mapa ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stručná historie států sv. 82
  NoteTerminologický slovník. Vychází ve spolupráci s pro.libri
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationDějiny strategicky významného území, které se skládá z polostrova Macao a ostrovů Taipa a Coloane, jsou spojeny jednak s portugalskou koloniální expanzí na jihovýchodě Asie, jednak s dějinami Číny. Monografie shrnuje politický vývoj území od počátků osídlení do současnosti. Macao, původně portugalská obchodní osada, později jedno z míst, odkud se šířil evropský vliv v Asii, se muselo podřídit vývoji v oblasti a zejména růstu politické i ekonomické moci Číny: v roce 1999 se změnilo ve Zvláštní správní oblast Macao Čínské lidové republiky. I dnes těží z faktu, že bylo po dlouhá staletí křižovatkou ekonomických a civilizačních názorů a místem, kde se stýkala kultura Evropy a Asie.
  Výrazy tezauru Macao * Čína * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7226 - Asie a Oceánie
  ISBN978-80-7277-466-1
  Copy count1, currently available 1
  URLMacao (obsah)
  Document kindMonografie
  Macao

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26120PSS - Poslanecká sněmovna
  Macao
 9. TitleDějiny Afriky : vývoj kontinentu, regionů a států / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Scope687 s. : il., mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSouhrnný přehled dějin afrických států a regionů přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje afrického kontinentu, o jeho zvláštnostech a odlišnostech i o jeho vztahu k ostatnímu světu. Pro porozumění světovému dění je třeba se s Afrikou a její dosud málo známou historií mnohem lépe seznámit bez evropocentrického přístupu a předsudků. Vylíčení starší, ale hlavně nové a nejnovější africké historie umožní nejen poznat, ale také pochopit mnoho afrických specifik pramenících ze značně odlišného přírodního prostředí i odlišných imperativů ovlivňujících materiální i duchovní život afrických národů i jejich společenské nebo politické představy.
  Výrazy tezauru Afrika * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7221 - Afrika
  ISBN978-80-7422-189-7
  Copy count1, currently available 1
  URLDějiny Afriky (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny Afriky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82487EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny Afriky
 10. 10.Madeira

  TitleMadeira / Jan Klíma
  Author Klíma, Jan, 1943- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Libri, 2011
  Scope103 s. : mapka ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Stručná historie států sv. č. 77.
  NoteAnglické resumé. Slovníček cizích pojmů
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationDějiny jedné z nejpřitažlivějších soudobých turistických destinací. Ačkoli Madeirské souostroví tvoří politickou i kulturní součást Portugalska, jeho vývoj historii "mateřské země" nekopíroval. Atlantský oceán přinášel ostrovanům mnoho nebezpečí, ale také mnoho podnětů z Evropy, Afriky i Ameriky; otevřený prostor formoval i otevřenou madeirskou povahu. Po staletích bojů o pouhé přežití se obyvatelé Madeiry a Porto Santa relativně nedávno dočkali prosperity a rozsáhlé politické autonomie.
  Výrazy tezauru Madeira * Portugalsko * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN978-80-7277-497-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Madeira

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25961PSS - Poslanecká sněmovna
  Madeira