Search results

 1. TitleÚstavní kontinuita České republiky s československou tradicí / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds)
  Another authors Gerloch, Aleš, 1955- (Editor)
  Žák Krzyžanková, Katarzyna (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope715 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština ; English
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text, souběžný anglický úvod, anglické resumé
  AnnotationPublikace představuje hlavní výstup z mezinárodní vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, jež se ve dnech 10.– 11. května 2018 konala v Praze u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Pozornost je věnována historickým souvislostem, nechybí mezinárodní kontext, ale i samotné teoretické uchopení problému kontinuity a diskontinuity ve vývoji práva, státu a společnosti. Stranou nezůstává ani analýza vývojových fází České republiky a vybrané aktuální ústavněprávní problémy.
  Výrazy tezauru ústavní právo * historie práva * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-749-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindSborníky
  Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88096PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88096PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88096PSS - Poslanecká sněmovna
  Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí
 2. TitlePraktikum teorie práva / Aleš Gerloch a kolektiv
  Author Gerloch, Aleš, 1955- (Author)
  Issue2. upravené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope268 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktikum
  Portion of titleTeorie práva
  NoteAnglické resumé
  Výrazy tezauru filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-674-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87065PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum teorie práva
 3. TitleTeorie práva / Aleš Gerloch
  Author Gerloch, Aleš, 1955- (Author)
  Issue7. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope335 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické a německé resumé
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-652-1
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87053PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  F 87053PSS - Poslanecká sněmovna
  Teorie práva
 4. TitleFunkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu / Aleš Gerloch, Karel Beran a kol.
  Author Gerloch, Aleš, 1955- (Author)
  Another authors Beran, Karel, 1975- (Interviewee)
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope272 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPrávní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích – v občanském, trestním a správním právu, dále v disciplinární odpovědnosti a také v odpovědnosti ústavní. Podstatná část je věnována rekodifikaci občanského práva, která přinesla určité novinky v pojetí odpovědnosti v tomto odvětví
  Výrazy tezauru odpovědnost * občanské právo * Česká republika * soukromé právo * monografie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-058-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84565PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84565PSS - Poslanecká sněmovna
  Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu
 5. TitleViktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času / Aleš Gerloch (ed.)
  Another authors Gerloch, Aleš, 1955- (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope730 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationProfesor Knapp působil v řadě oborů právní vědy. Byl v první řadě významným civilistou. Výrazně ovlivnil obecnou právní teorii a právní filosofii. Patřil k předním evropským právním komparatistům. Lze ho bezesporu považovat za zakladatele československé právní informatiky. Zasáhl však svou činností i do ústavního a správního práva, i do dalších oblastí jurisprudence. Je autorem několika set vědeckých a odborných prací. Svůj význam si podržují nejen jeho díla z posledních let života, zejména učebnice Teorie práva z roku 1995, ale i monografie Problém nacistické právní filosofie z roku 1947, O možnosti použití kybernetických metod v právu z roku 1963, avšak i Filosofické problémy socialistického práva z roku 1967, Velké právní systémy z roku 1972, vydané v rozšířené podobě bezprostředně po jeho smrti v roce 1996, jakož i další publikace samostatné nebo se spoluautory. Z četných veřejných aktivit je namístě připomenout jeho dlouholeté působení jako ředitele Ústavu státu a práva ČSAV od jeho založení do začátku 70. let 20. století
  Výrazy tezauru Knapp, Viktor (1914-1996) * právnická profese * právní věda * filozofie práva * srovnávací právo * občanské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-509-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Viktor Knapp (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Viktor Knapp

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84599PSS - Poslanecká sněmovna
  Viktor Knapp
 6. TitleTeorie práva / Aleš Gerloch
  Author Gerloch, Aleš, 1955- (Author)
  Issue6. aktualiz. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope310 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické a německé resumé. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationAutor po úvodním výkladu pojetí práva, kde se naznačují různé dimenze tohoto složitého jevu, přechází k výkladu objektivního pozitivního práva. Ústřední roli zde má problematika právních norem a vůbec normativity v právu, neboť všechny další okruhy otázek (prameny práva, tvorba práva, typy právní kultury, subjekty práva, systém práva, interpretace práva) s ní souvisejí. Poté přechází k rozboru pojmu subjektivní právo a právní povinnost a relace subjektivního a objektivního práva z hlediska právních vztahů, právní odpovědnosti, aplikace práva a mechanismů ochrany subjektivních práv. Analýza práva a státu ústí v první (svým způsobem dílčí) syntézu v koncepci právního státu. Vývoj právního myšlení, přiblížení hlavních myšlenkových proudů v právní teorii minulosti a současnosti představuje tematiku následujících kapitol. Druhou, závěrečnou syntézu znamenají témata o právní axiologii a o úloze a působení práva ve společnosti.
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-454-1
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83317EXH - externí sklad Měšice
  F 83317EXH - externí sklad Měšice
  F 83317EXH - externí sklad Měšice
  Teorie práva
 7. Title20 let Ústavy České republiky : ohlédnutí zpět a pohled vpřed / Aleš Gerloch, Jan Kysela a kolektiv
  Author Gerloch, Aleš, 1955- (Author)
  Another authors Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope391 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Varying form of titleDvacet let Ústavy České republiky
  20 let Ústavy ČR
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé. Obsahuje příspěvky z konference konané 16.12.2012 v Parlamentu České republiky
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationDvacáté výročí přijetí Ústavy České republiky bylo připomenuto mj. dvoudenní konferencí, kterou uspořádaly ve svých sídlech obě komory Parlamentu České republiky společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Tato kniha přináší záznamy projevů i upravená odborná vystoupení z konferenčního jednání, jakož i statě dalších expertů.
  Výrazy tezauru ústava * ústavní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-448-0
  Copy count2, currently available 2
  URL 20 let Ústavy České republiky (obsah)
  Document kindSborníky
  20 let Ústavy České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83935EXH - externí sklad Měšice
  F 83935EXH - externí sklad Měšice
  20 let Ústavy České republiky
 8. TitleÚstavní systém České republiky / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek
  Author Gerloch, Aleš, 1955- (Author)
  Another authors Hřebejk, Jiří, 1955- (Author)
  Zoubek, Vladimír, 1952- (Author)
  Issue5. vyd., ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope516 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationAutoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají především postavení a vzájemné vztahy ústavních orgánů, Parlamentu v pojetí neúplného bikameralismu daného postavením Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta republiky, vlády, ministerstev a správních úřadů a soudů, tvořících soustavu soudnictví a Ústavního soudu, stojícího vně této soustavy. Stranou jejich pozornosti nezůstává ani relace státu a územní samosprávy, jakož i ústavní a zákonné vymezení České národní banky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Veřejného ochránce práv a státního zastupitelství. Rozebírají pojem ústavní pořádek České republiky, a to i v jeho relacích k mezinárodnímu právu a právu Evropské unie. Potřebnou pozornost věnují vymezení a ochraně základních práv a svobod včetně relevantní judikatury, zvláště Ústavního soudu. Nechybí ani predikce vývoje ústavního systému po změnách, které přinesla přímá volba prezidenta republiky. Kniha je uvedena kapitolou o ústavním vývoji před vznikem
  Výrazy tezauru ústavní právo * ústava * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-423-7
  Copy count8, currently available 5, at library only 1
  Document kindKolektivní monografie
  Ústavní systém České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83308LSUP - legisl.stud. Ústava a parlamentIn-Library Use Only
  F 83308EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 03.03.2022)
  F 83308EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 24.03.2021)
  F 83308EXH - externí sklad Měšice
  F 83308EXH - externí sklad Měšice
  F 83308EXH - externí sklad Měšice
  F 83308EXH - externí sklad Měšice
  F 83308EXH - externí sklad Měšice
  Ústavní systém České republiky
 9. TitleMetodologie interpretace práva a právní jistota / Aleš Gerloch, Jan Tryzna, Jan Wintr (eds)
  Another authors Gerloch, Aleš, 1955- (Editor)
  Tryzna, Jan, 1978- (Editor)
  Wintr, Jan, 1978- (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope497 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteČást. německý text, německé resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationV pěti kapitolách a shrnujícím závěru autoři analyzují metodologii interpretace práva jako prostředek, který by mohl po doktrinárním rozpracování pomoci při uplatňování požadavku předvídatelnosti soudních rozhodnutí a efektů právní regulace vůbec, tedy právní jistoty, ve stále komplikovanějším recentním právním prostředí.
  Výrazy tezauru interpretace práva * filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-388-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Metodologie interpretace práva a právní jistota

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82139EXH - externí sklad Měšice
  F 82139EXH - externí sklad Měšice
 10. TitlePrávní propedeutika / Viktor Knapp, Aleš Gerloch
  Author Knapp, Viktor, 1913-1996 (Author)
  Another authors Gerloch, Aleš, 1955- (Author)
  Issue2., upr. vyd., (Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd.)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope156 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPrávní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní terminologie, seznámit je se základními instituty ústavněprávní problematiky, přiblížit jim legislativní proces a naučit je základům práce se zákony a s dalšími prameny práva, jakož i je informovat o náplni činnosti v hlavních právnických profesích včetně etiky právnického povolání.
  Výrazy tezauru prameny práva * právní věda * legislativní proces * zákonodárná iniciativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-386-5
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Právní propedeutika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82217EXH - externí sklad Měšice
  F 82217EXH - externí sklad Měšice
  F 82217EXH - externí sklad Měšice
  Právní propedeutika