Search results

Records found: 88  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0000404^"
 1. TitleDílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 19/II, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. (Část 2 = Pars 2), Pansophia. (Část 1 = Pars 1) / vydali Martin Steiner, Markéta Klosová, Vojtěch Balík, Magda Králová, Marie Kyralová, Lenka Řezníková, Věra Schifferová, Martin Žemla
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  Klosová, Markéta, 1958- (Editor)
  Balík, Vojtěch, 1947- (Editor)
  Králová, Magda (Editor)
  Kyralová, Marie, 1937- (Editor)
  Řezníková, Lenka, 1970- (Editor)
  Schifferová, Věra, 1959- (Editor)
  Žemla, Martin (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2022
  Scope347 stran : barevné faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin ; Czech ; English
  Portion of titleDe rerum humanarum emendatione consultatio catholica
  Pansophia
  Par.titleJohannis Amos Comenii Opera omnia
  Cover TitleJ.A.K.
  Spine TitleOpera omnia J.A.K.
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Latinský text, částečně souběžný český a anglický text
  ContentsPraefationes ceteraque Pansophiae praemissa -- Mundus possibilis -- Mundus archetypus -- Mundus angelicus
  AnnotationDruhý svazek kritické edice Komenského zásadního díla obsahuje první polovinu ústřední a nejrozsáhlejší části Obecné porady nazvané Pansophia, hoc est Universalis sapientia (Pansofie, to jest Všeobecná moudrost). Komenský tu zpracovává systematickou soustavu tezí o podstatě světa ve formě postupných gradů: ve svazku 19/II jsou tři z celkových osmi, a to svět možný (vlastně hypotetický) a dva světy božského stvoření: pravzorový a andělský. Svazek je uveden editorským úvodem k celé Pansofii i k jednotlivým částem v latině, češtině a angličtině. Kromě vlastní edice latinského textu, příslušného textově kritického aparátu a věcných komentářů obsahuje svazek také bibliografický soupis, rozpisy zkratek, obrazové přílohy a rejstříky.
  Výrazy tezauru filozofie * vzdělávání * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-200-3398-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSouborné dílo
  Dílo Jana Amose Komenského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 51747EXH - externí sklad Holešovice
  Dílo Jana Amose Komenského
 2. TitleDílo Jana Amose Komenského. 26/I, Korespondence. Část I, 1628-1638 = Johannis Amos Comenii Opera Omnia. 26/I, Epistulae. Pars I, 1628-1638 / vydali Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Václav Bok, Markéta Klosová, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  Havelka, Tomáš, 1967- (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Editor)
  Bok, Václav, 1939- (Editor)
  Klosová, Markéta, 1958- (Editor)
  Slavíková, Marcela (Editor)
  Storchová, Lucie, 1979- (Editor)
  Šolcová, Kateřina, 1968- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2018
  Scope353 stran : faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin ; Czech ; English
  Portion of titleKorespondence
  Epistulae
  Par.titleJohannis Amos Comenii Opera Omnia
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Latinský a částečně anglický a český text
  AnnotationPrvní svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje 71 listů odeslaných a obdržených od roku 1628 do prosince 1638. Jedná se o dopisy z prvého lešenského pobytu, kdy Komenský navázal kontakty s předními představiteli dobové republiky učenců. Nejvýznamnějšími centry Komenského korespondenční sítě, kde byly dopisy z tohoto období psány či kam směřovaly, byly Lešno, Londýn, Gdaňsk a Amsterdam. Svazek obsahuje vedle předmluvy textově kritický aparát a věcné komentáře, regesty jednotlivých dopisů, bibliografický soupis, obrazové přílohy a rejstříky osob, prací a geografických názvů.
  Výrazy tezauru Komenský, Jan Amos (1592-1670) * korespondence * inteligence * Čechy (země) * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2991-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Dílo Jana Amose Komenského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 51747EXH - externí sklad Holešovice
  Dílo Jana Amose Komenského
 3. TitleDílo Jana Amose Komenského. 19/1. Část 1, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica Johannis Amos Comenii Opera omnia. 19/I. Pars 1, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica / vydali Martin Steiner ... [et al.]
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2014
  Scope379 s. : barev. faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleJohannis Amos Comenii Opera omnia. 19/I. Pars 1, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica
  Additional Variant TitlesDe rerum humanarum emendatione consultatio catholica
  De rerum humanarum emendatione consultatio catholica
  NotePřevážně latinský, část. český a část. souběžný český text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  ContentsEuropae lumina -- Panegersia -- Panaugia
  AnnotationObecná porada o nápravě věcí lidských. Filosofické dílo Jana Amose Komenského. Jedná se o syntetické, avšak nedokončené vrcholné dílo Komenského.
  Výrazy tezauru filozofie * náboženství * vzdělávání * společenská změna * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-200-2448-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Dílo Jana Amose Komenského. 19/I (obsah)
  Document kindSouborné dílo
  Dílo Jana Amose Komenského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 51747EXH - externí sklad Holešovice
  Dílo Jana Amose Komenského
 4. TitleDílo Jana Amose Komenského. 9/II, Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio / vydali Martin Steiner, Tomáš Havelka, Jiří Just, Věra Petráčková, Stanislav Sousedík, Marta Bečková, Marie Kyralová, Jiří Beneš, Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  Havelka, Tomáš, 1967- (Editor)
  Just, Jiří, 1973- (Editor)
  Petráčková, Věra (Editor)
  Sousedík, Stanislav, 1931- (Editor)
  Bečková-Ringesová, Marta, 1930- (Editor)
  Kyralová, Marie, 1937- (Editor)
  Beneš, Jiří, 1950- (Editor)
  Řezníková, Lenka, 1970- (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2013
  Scope441 stran : faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleHistorie Lasitii
  Historie Lasitského
  Lesnae excidium
  Carolo Gustavo votiva acclamatio
  Par.titleJohannis Amos Comenii Opera Omnia
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Převážně latinský, část. český a část. souběžný český text, anglická resumé
  AnnotationDalší svazek souborné edice Komenského spisů navazuje tematicky na svazek 9/I. Zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Je to zejména Komenského edice a překlad osmé knihy dějin Jednoty bratrské od polského šlechtice Jana Lašického - Komenský si tuto část Lašického spisu vybral proto, že pojednává o církevním řádu Jednoty, a právě na něj chtěl v době po uzavření vestfálského míru zvláště upozornit, protože jej považoval za velmi důležitý pro přežití církve rozptýlené v exilu. Spis tedy sleduje především pastorační cíl, v české verzi nabádá k návratu k vnitřní kázni v životě Jednoty, v latinské verzi připomíná sesterským evangelickým církvím jednak dlouhou tradici české reformace, jednak důraz na již zmíněnou vnitřní kázeň v životě Jednoty. Svazek dále obsahuje dva drobnější latinské spisky, volně spjaté s osobností švédského krále Karla X. Gustava. První z nich, Vyhlazení Lešna, podrobně líčí poslední dny obyvatel Lešna před dobytím a vypálením polskými vojáky v dubnu 1656. Tato událost, v rámci švédsko-polské války málo významná, byla osudová pro tamní živé centrum Jednoty i pro Komenského osobně. Druhá práce, Děkovné provolání Nejjasnějšímu králi Švédů Karlu Gustavovi, napsaná u příležitosti zpočátku úspěšného tažení proti Dánsku v roce 1658, patří ke komeniologickým objevům 20. století. Stejně jako ve spisku Panegyrik, věnovaném témuž panovníkovi zhruba o tři roky dříve (viz Opera omnia 13) Komenský také zde vyzdvihuje vojenské schopnosti a vladařské přednosti krále jako vzor pro křesťanské panovníky.
  Výrazy tezauru Lasicki, Jan (1534-asi 1605) * protestantismus * náboženský konflikt * vztah mezi církví a státem * Karel X. Gustav (1622-1660) * švédsko-polská válka (1655-1660) * 17. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2244-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSouborné dílo
  Dílo Jana Amose Komenského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 51747EXH - externí sklad Holešovice
  Dílo Jana Amose Komenského
 5. TitleDílo Jana Amose Komenského. 15/IV, Eruditionis scholasticae pars I, Vestibulum. Eruditionis scholasticae pars II, Janua / k vydání připravili Jiří Beneš, Hana Bouzková, Karel Hubka, Marie Kyralová, Stanislav Sousedík, Martin Steiner
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Beneš, Jiří, 1950- (Editor)
  Bouzková, Hana (Editor)
  Hubka, Karel, 1938-1986 (Editor)
  Kyralová, Marie, 1937- (Editor)
  Sousedík, Stanislav, 1931- (Editor)
  Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2011
  Scope542 stran : faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin
  Jazyk resuméCzech, English
  Portion of titleEruditionis scholasticae pars I, Vestibulum
  Eruditionis scholasticae pars II, Janua
  Par.titleJohannis Amos Comenii Opera Omnia
  Cover TitleEuruditio I - Vestibulum
  Euruditio II - Janua
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Latinský text, české a anglické resumé
  AnnotationDalší svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z dalších svazků) zahrnul do svého souborného vydání Opera didactica omnia (ODO, Amsterdam 1657). Toto souborné vydání je předlohou této kritické edice, a proto svazek navazuje i svým číslováním na předchozí již vydané části ODO pod číslem 15. Oba tyto učebnicové soubory představují z pohledu Komenského vrchol jeho snah o co nejdokonalejší učební pomůcky pro tříletou latinskou školu.
  Výrazy tezauru pedagogická metoda * vzdělávání * jazykověda * výuka jazyků * latina * učebnice * slovník * 17. století
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  3611 - Humanitní vědy
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-200-2042-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSouborné dílo
  Dílo Jana Amose Komenského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 51747EXH - externí sklad Holešovice
  Dílo Jana Amose Komenského
 6. TitleBreviář myšlenek Jana Amose Komenského / [osm pořadů komponovaných Milanem Friedlem, který také napsal úvod ; doslov napsal Adolf Inneman ; text připravil Eduard Kulhánek]
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Friedl, Milan, 1931-2009 (Author) (Author of introduction)
  Inneman, Adol (Author of introduction)
  Kulhánek, Eduard (Editor)
  Issue1. vyd., dotisk
  PublicationBrno : Integrál Brno, 2012
  Scope147 s. : il., portréty ; 23 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteČást. přeloženo z latiny
  Zvukový záznam osmi pořadů, kde účinkují G. Filippi, O. Brousek st., R. Pellar, A. Strejček a J. Zapletal
  Celková délka nahrávek přesahuje sedm hodin mluveného textu.
  AnnotationOsm pořadů komponovaných Milanem Friedlem, které seznamují čtenáře v textu (a posluchače na přiloženém zvukovém cd ve formátu mp3) s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského: Labyrint světa a ráj srdce, Hlubina bezpečnosti, Cesta světla, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Pečeť věčnosti (Pansofia), Jedno nezbytné, Poselství Jana Amose Komenského současné Evropě a Jan Amos Komenský O sobě.
  Výrazy tezauru filozofie * etika * protestantismus
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-87176-01-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Breviář myšlenek Jana Amose Komenského (obsah)
  Document kindVýbor z díla
  Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84274EXH - externí sklad Holešovice
  Breviář myšlenek Jana Amose Komenského
 7. TitlePředehra pansofie ; Objasnění pansofických pokusů / Jan Amos Komenský ; [z latinských originálů ... přeložila, komentovala a předmluvu napsala Markéta Klosová]
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Klosová, Markéta, 1958- (Translator) (Author of introduction) (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2010
  Scope203 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Europa sv. 23
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha obsahuje dva rané Komenského spisy s pansofickým zaměřením. První, Předchůdce pansofie, je programový spis, původem vlastně předmluva k větší pansofické práci, již Komenský chystal. Tuto nehotovou předmluvu zaslal autor k posouzení příteli Samuelu Hartlibovi do Anglie, kde spisek bez Komenského vědomí vyšel tiskem oxfordské akademie (r. 1637). Rozpoutal tak evropskou bouři souhlasných i odmítavých názorů nejrůznějších učenců. Doma v polském Lešně pak Komenský zažil nepříjemnosti největší, neboť jeden z jeho souvěrců napadl jeho spis velmi ostrým způsobem: věc skončila až před synodou Jednoty bratrské. Objasnění pansofických pokusů, druhý spis v této knížce, je pak vlastně obranou prvního díla, již Komenský sepsal (r. 1638), aby obhájil svou věc, sám sebe a snad i svou pozici na lešenském gymnáziu před svými souvěrci.
  Výrazy tezauru křesťanství * vzdělávání * osvojování vědomostí
  Klasifikační znaky3216 - Organizace školství
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-200-1862-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Předehra pansofie ... (obsah)
  Document kindEseje
  Předehra pansofie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80399EXH - externí sklad Holešovice
  Předehra pansofie
 8. TitlePoselství J. A. Komenského současné Evropě / Pavel Floss, autor úvodní studie a výběru z Komenského spisů
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Floss, Pavel, 1940- (Author) (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Soliton, 2005
  Scope165 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Kniha vychází v rámci výzkumného záměru MSM6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (příjemce Univerzita Palackého v Olomouci)"--Rub tit. s.. Na obálce medaile s portrétem J.A. Komenského jako součást vazby, model medaile André Vícha. 1200 číslovaných výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Komenský, Jan Amos (1592-1670) * šíření evropské myšlenky * rozvoj osobnosti * společenský rozvoj
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-239-6048-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Poselství J. A. Komenského současné Evropě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75819EXH - externí sklad Holešovice
  Poselství J. A. Komenského současné Evropě
 9. TitleComenius der Politiker / [Jan Amos Komenský] ; herausgegeben und eingeleitet von Veit-Jakobus Dieterich und Hans Hecker
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Dieterich, Veit-Jakobus (Editor)
  Hecker, Hans (Editor)
  PublicationBaltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, c2004
  Scope121 s. : portrét ; 23 cm
  CountryGermany
  LanguageNěmčina
  Edition Grundsatztexte zum Studieren Bd. 2
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru politický život
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN3-89676-855-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindVýbor z díla
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74420EXH - externí sklad Holešovice
 10. TitleDílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia. 15/III / Jan Amos Komenský ; k vydání připravili Marta Bečková ... [et al.]
  Author Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Author)
  Another authors Bečková-Ringesová, Marta, 1930- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 1992
  Scope377 s. ; 25 cm + obr. příl.
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin ; Němčina
  NoteObsahuje rejstřík
  ContentsVestibulum-Vortür – Janua-Tür – Grammatica Latino-vernacula – Annotationes super Grammaticam – De Lexico januali. De Atrio. Judicia – Petri Colbovii Sendeschreiben – De vocatione in Hungariam – Schola pansophica – De repertis pansophici studii obicibus – Primitiae laborum scholasticorum
  Výrazy tezauru humanitní vědy * jazykověda * pedagogická metoda * učební pomůcka * výuka jazyků * vzdělávání
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-200-0070-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSouborné dílo
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 51747EXH - externí sklad Holešovice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.