Search results

 1. TitleHusitská revoluce : stručná historie / Petr Čornej
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Paseka, 2021
  Scope190 stran, xxxii stran obrazových příloh : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace formou novely s krátkými, svižnými kapitolami popisuje revoluce, četné přelévání jejích sil, střetů, zvratů, politického kvasu i jejích klíčových aktérů od počátků a ideových zdrojů až po vládu husitského krále Jiřího z Poděbrad. Populární formou osvětluje evropský kontext událostí, dobovou mentalitu, náboženské souvislosti, vojenskou strategii husitů a jejich protivníků i význam husitství pro české dějiny.
  Výrazy tezauru protestantismus * církev * Čechy (země) * 15. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7637-189-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Husitská revoluce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89540Poslanecká sněmovna
  Husitská revoluce
 2. TitleMísta paměti : v procesu formování moderního českého národa / Petr Čornej, Václava Kofránková a kol.
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  Another authors Kofránková, Václava, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Historický ústav, 2021
  Scope507 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series Monographia
  Portion of titleMísta paměti v procesu formování moderního českého národa
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationKniha sleduje proměny vnímání a interpretací profilových dějinných osobností (Přemysl Otakar II., Karel IV. a Jiří z Poděbrad, Jan Žižka, sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, rychtář Kubata) a fenoménů (vztah k monarchii, husitství, emancipace venkova, česko-německé vztahy, postoj české společnosti k církvi a jejím symbolům, rodinná paměť a její veřejné projevy) v české historické tradici od pozdního 18. století do první čtvrtiny 20. století. Text se zabývá především aktualizačním potenciálem těchto postav a fenoménů jako míst paměti v českém národně-emancipačním hnutí 19. století a v samotném procesu utváření moderního českého národa.
  Výrazy tezauru historická geografie * historie * Žižka, Jan z Trocnova (kolem 1360-1424) * Přemysl Otakar II. (ca 1233-1278) * Karel IV. (1316-1378) * Jiří z Poděbrad (1420-1471) * Cyril, svatý (827-869) * Metoděj, svatý (ca 815-885) * Václav, svatý (ca 907-ca 935) * Čechy (země) * 18. století * 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3606 - Přírodní a aplikované vědy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-381-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 90363Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 21.02.2023)
  Místa paměti
 3. TitleSvětla a stíny husitství : (události, osobnosti, texty, tradice) : výbor z úvah a studií / Petr Čornej
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  IssueVydání druhé, pozměněné, v Nakladatelství Karolinum první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
  Scope693 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha přináší 24 studií, původně publikovaných časopisecky i knižně. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, věnuje se osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a ve filmu. Ve druhém vydání byly texty upraveny v souladu s novými poznatky a doplněny o základní novou odbornou literaturu.
  Výrazy tezauru protestantismus * náboženský konflikt * zahraniční politika * Žižka, Jan z Trocnova (kolem 1360-1424) * Zikmund Lucemburský (1368-1437) * Jiří z Poděbrad (1420-1471) * historie * Čechy (země) * dějiny * 15. století
  ISBN978-80-246-4613-8
  Copy count1, currently available 1
  URLSvětla a stíny husitství (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindStudie
  Světla a stíny husitství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89546Poslanecká sněmovna
  Světla a stíny husitství
 4. TitleJan Žižka : život a doba husitského válečníka / Petr Čornej
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : Paseka, 2019
  Scope855 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationŽižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, koriguje i překonává.
  Výrazy tezauru Žižka, Jan z Trocnova (kolem 1360-1424) * protestantismus * 15. století * životopis
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-990-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Jan Žižka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88657Poslanecká sněmovna
  Jan Žižka
 5. TitleJan Hus : 600 let od smrti / Jiří Svoboda, Jan Blahoslav Lášek, Jiří Hanuš, Jiří Weigl, Václav Klaus, František Šmahel, Petr Čornej, Ladislava Chateau, Stanislav Přibyl, Zdeněk Uhlíř, Ivo Strejček
  Author Svoboda, Jiří, 1945- (Author)
  Another authors Lášek, Jan Blahoslav, 1956- (Author)
  Weigl, Jiří, 1958- (Author)
  Hanuš, Jiří, 1963- (Author)
  Klaus, Václav, 1941- (Author)
  Šmahel, František, 1934- (Author)
  Čornej, Petr, 1951- (Author)
  Chateau, Ladislava, 1950- (Author)
  Přibyl, Stanislav, 1966- (Author)
  Uhlíř, Zdeněk, 1956- (Author)
  Strejček, Ivo, 1962- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Institut Václava Klause, 2015
  Scope115 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Publikace č. 21/2015
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  ContentsO církvi (první kapitola), Knížky o svatokupectví (první a druhá kapitola), Dopisy z Kostnice (výběr) / Jan Hus
  Výrazy tezauru Hus, Jan (asi 1371-1415) * křesťanství * etika * církev
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7542-003-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Jan Hus : 600 let od smrti (obsah)
  Document kindSborníky
  Jan Hus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85208externí sklad Měšice
  Jan Hus
 6. TitleStížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jan Husa 1415-2015 / Petr Čornej, Aleš Knápek, Ladislav Macek, Pavel Rous ; editor Ladislav Langpaul
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  Another authors Knápek, Aleš, 1979- (Author)
  Macek, Ladislav, 1965- (Author)
  Rous , Pavel, 1947- (Author)
  Langpaul, Ladislav, 1948- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationOkrouhlice : Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2015
  Scope105 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé. Částečně přeloženo z latiny. Název z obálky
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace mapuje historické události související se vznikem významného dokumentu českých dějin ze dne 2. září 1415. Zabývá se širšími souvislostmi vzniku tohoto „českého protestu“ (Petr Čornej), v dalších částech se věnuje regionu dnešního Havlíčkobrodska kolem hradu Lipnice, který byl tehdy ve vlastnictví jednoho z nejvýznamnějších šlechticů království, Čeňka z Vartenberka. Kniha zkoumá osudy sídel v regionu na pomezí Čech a Moravy, jejichž majitelé, vesměs příslušníci drobné šlechty, se stali signatáři listu, popisem pečetí, připojených k jedinému dochovanému exempláři dokumentu a přináší srovnání obrazové podoby originálu, dochovaného ve skotském Edinburghu s jeho faksimile ve Státním archivu ČR. Kniha je významná pro regionální historii sídel v oblasti kolem Havlíčkova Brodu. Zachycuje jednoznačně nejvýznamnější moment celé jejich historie a také hledá odpověď na otázku, kdo byli signatáři protestu, jaká byla jejich motivace a důvody, které je vedly v roce 1415 k politickému vystoupení evropského významu. Pro mnohé obce jsou pečeti a šlechtické predikáty vůbec prvním dokladem jejich existence.
  Výrazy tezauru Hus, Jan (asi 1371-1415) * horní třída * církevní koncil * Čechy (země) * Morava (region) * sídlo * dějiny * 15. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-260-7690-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jan Husa 1415-2015 (obsah)
  Document kindMonografie
  Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jan Husa 1415-2015

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16728Poslanecká sněmovna
  Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jan Husa 1415-2015
 7. TitleČeský stát v době jagellonské / Petr Čornej
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  IssueVyd. 2., V tomto výboru 1.
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2012
  Scope232 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Kapitoly z Velkých dějin zemí Koruny české
  AnnotationPolitické, hospodářské a náboženské dějiny českých zemí od nástupu Jagellonců na český trůn roku 1471 po nástup Habsburků v roce 1526. Výběr některých částí z šestého svazku z edice Velké dějiny zemí Koruny české. Monografie je soustředěna na politický vývoj v letech 1471-1490, charakterizovaný soupeřením mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem o moc nad českými zeměmi, stavovské uspořádání na přelomu 15. a 16. století, politický vývoj, hospodářské, náboženské nebo demografické poměry v Čechách, na Moravě i v dalších zemích Koruny české. Závěrečný oddíl je věnován reformaci, vzestupu Habsburků na evropské scéně v 1. polovině 16. století a smrtí krále Ludvíka Jagellonského roku 1526 v bitvě u Moháče.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * dějiny * stát * 15. století * 16. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-225-9
  Copy count1, currently available 1
  URLČeský stát v době jagellonské (obsah)
  Document kindMonografie
  Český stát v době jagellonské

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82067externí sklad Měšice
  Český stát v době jagellonské
 8. TitleČeské dějiny : výpravná historie českých zemí / Petr Čornej
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : B4U Publishing : Jota, 2012
  Scope175 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim., erby ; 31 cm + 35 faksim. ([46] l.)
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChybné ISBN nakl. Jota uvedeno na zadní straně desky i krabice. Pub. včetně faksim. v kartonové obálce uložena v krabici
  AnnotationKlíčové okamžiky naší historie od příchodu Slovanů po současnost. Pohled na české dějiny v politických souvislostech s atraktivní formální podobou a bohatou obrazovou přílohou. Faksimile významných historických dokumentů.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * Česká republika * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7462-096-6
  978-80-87222-16-4
  Copy count1, currently available 1
  URLČeské dějiny (obsah)
  Document kindObrazová publikace
  České dějiny

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4396Poslanecká sněmovna
  České dějiny
 9. TitleSvětla a stíny husitství : (události, osobnosti, texty, tradice) : výbor z úvah a studií / Petr Čornej
  Author Čornej, Petr, 1951- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
  Scope481 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha obsahuje čtyřiadvacet studií, které historik Čornej zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populárně naučné revue Dějiny a současnost. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, zvýšenou pozornost věnuje osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani velký a rozporuplný zjev "husitského krále" Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a ve filmu.
  Výrazy tezauru protestantismus * náboženský konflikt * Čechy (země) * Žižka, Jan z Trocnova (kolem 1360-1424) * Želivský, Jan (1380-1422) * Jiří z Poděbrad (1420-1471) * dějiny * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7422-084-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Světla a stíny husitství (obsah)
  Document kindStudie
  Světla a stíny husitství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80680externí sklad Měšice
  Světla a stíny husitství
 10. TitleMetahistorie : historická imaginace v Evropě devatenáctého století / Hayden White ; [přeložil Miroslav Kotásek] ; [doslov Petr Čornej]
  Author White, Hayden V., 1928-2018 (Author)
  Another authors Kotásek, Miroslav (Translator)
  Čornej, Petr, 1951- (Author of introduction)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Host, 2011
  Scope608 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretická knihovna sv. 28
  NotePřeloženo z angličtiny
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta totiž historik uchopuje pomocí básnických, rétorických a narativních postupů, které v sobě implicitně nesou jistou obecnou představu o zákonitostech historie, o možnostech vysvětlení historických fakt, stejně jako o možnostech proměny společnosti (tedy ideologii). Právě za to, že analyzuje historická díla prostředky vyhrazenými doposud převážně dílům fikčním (v tom se nechává inspirovat třeba Giambattistou Vicem), sklízel White vždy ostrou kritiku. Podle kritiků totiž ignoruje rozdílný ontologický status fikčního a historiografického diskursu. Navzdory této kritice zůstává Metahistorie zřejmě nejvlivnějším dílem v oblasti metodologie historiografie, přinejmenším v druhé polovině dvacátého století.
  Výrazy tezauru Evropa * dějiny * 19. století * historie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7294-376-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Metahistorie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81401externí sklad Měšice
  Metahistorie