Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0000380^"
 1. TitlePražské jaro 1968 : přerušená revoluce? / Miroslav Novák
  Author Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2021
  Scope279 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméFrancouzština
  Portion of titlePřerušená revoluce?
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Francouzské resumé
  AnnotationPublikace zasazuje pražské jaro do širšího rámce etap rezistence proti komunistickým režimům. V úvodní části srovnává různé krize v komunistických státech. Ve druhé části autor interpretuje pražské jaro. Rozlišuje tři velmi odlišné roviny: a) působení politiků strany a vlády v ČSSR, b) aktivitu nekonformních spisovatelů, filozofů a žurnalistů, k nimž se brzy přidali bezejmenní, c) manévrování Sovětského svazu a jeho čtyř satelitů, které vyústilo v obnovení pořádku vojenskou okupací. Vrchol díla tvoří kritický rozbor iluzí reformních komunistů a revizionistických marxistů
  Výrazy tezauru komunismus * politický život * zahraniční politika * veřejné mínění * občanská neposlušnost * Československo * Svaz sovětských socialistických republik * rok 1968
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-200-3248-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  G 27137PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *22.12.2022)
  Pražské jaro 1968
 2. TitleÚvod do studia politiky / Miroslav Novák et al., další autoři: Lubomír Brokl, Petr Drulák, Pavol Frič, Martin Gregor, Dušan Hendrych, Miroslav Hroch, Hynek Jeřábek, Karel Kouba, Oldřich Krulík, Michal Kubát, Jan Kysela, Tomáš Lebeda, Milan Nakonečný, Martin Potůček, Petr Skalník, Marek Skovajsa
  Author Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  Another authors Brokl, Lubomír, 1937- (Author)
  Drulák, Petr, 1972- (Author)
  Frič, Pavol, 1956- (Author)
  Gregor, Martin, 1992- (Author)
  Hendrych, Dušan, 1927- (Author)
  Hroch, Miroslav, 1932- (Author)
  Jeřábek, Hynek, 1949- (Author)
  Kouba, Karel, 1981- (Author)
  Krulík, Oldřich, 1975- (Author)
  Kubát, Michal, 1975- (Author)
  Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Lebeda, Tomáš, 1976- (Author)
  Nakonečný, Milan, 1932- (Author)
  Potůček, Martin, 1948- (Author)
  Skalník, Petr, 1945- (Author)
  Skovajsa, Marek, 1974- (Author)
  IssueDruhé vydání, rozšířené a doplněné
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
  Scope921 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studijní texty
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zaměřuje na vybrané subdisciplíny politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Zpracovány josu i úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Poslední část publikace pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy.
  Výrazy tezauru politologie
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-263-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Úvod do studia politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88295PSS - Poslanecká sněmovna
  Úvod do studia politiky
 3. TitleStrany, volby a demokracie : od Duvergera k Sartorimu a dále / Miroslav Novák (ed.)
  Another authors Novák, Miroslav, 1953- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016
  Scope516 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studijní texty ; 66. svazek
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationKniha Strany, volby a demokracie se s důrazem na dílo a odkaz tří špičkových politologů – Maurice Duvergera, Giovanniho Sartoriho a Arenda Lijpharta – zaměřuje na důkladnou analýzu vývoje organizace stran, typů stranických systémů, jejich vztahů s volebními systémy a s nimi úzce spjatými dvěma protikladnými modely demokracie. Díky tomu čtenář této kolektivní monografie pochopí, jak se moderní demokracie vyvíjejí a jak politická věda k různým alternativám vývoje přistupuje. Přesvědčivě se zde vyvrací řada mýtů, které nekriticky opakuje mnoho současných politologů. Je volební účast, jak to v řadě svých prací uvádí Lijphart, výtečným indikátorem kvality demokracie? Přeceňoval skutečně Duverger roli volebního systému k vysvětlení vzniku stranických systémů? Může i poměrný volební systém někdy snižovat počet stran, jak to tvrdí Duverger? Je Sartoriho koncepce politického středu opravdu zcela odlišná od Duvergerovy, jak italský politolog stále zdůrazňuje? Je Sartoriho kategorie „polarizovaného pluralismu“ anachronická? Přijímají dnešní krajně pravicové xenofobní strany demokracii? Provedl Lijphart v politické vědě „revoluci“ ve smyslu Thomase Kuhna? Hodí se konsensuální model pro všechny demokratické země a je skutečně lepší než model westminsterský, jak tvrdí Lijphart?
  Výrazy tezauru politická strana * politická příslušnost * volební systém * demokracie * politologie * Francie * Itálie * Nizozemsko
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0416 - Volební proces a hlasování
  0406 - Politický rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-233-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Strany, volby a demokracie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89602PSS - Poslanecká sněmovna
  Strany, volby a demokracie
 4. TitleInternetové volby : budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?
  Author Brunclík, Miloš, 1981- (Author)
  Another authors Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014
  Scope291 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studijní texty sv. 59
  NoteAnglické resumé. Na tit. s.: další autoři: Marek Antoš, Jiří Š. Cieslar, Stanislav Drápal, Adam Hejl, Jiří Kohoutek, Daniel Kunštát, Ladislav Mrklas, Isaline Renaud, Petr Sokol, Jean-Philippe Trabichet, Matěj Trávníček
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationInternetové volby analyzované v různých souvislostech: v kontextu tzv. digitální propasti, z hlediska očekávaných výhod (např. zvýšení dostupnosti voleb pro voliče v zahraničí) a rizik (např. bezpečnostní otázky či problém kupčení s hlasy). Zkoumají se rovněž dopady internetových voleb na volební účast, konformitu s ústavními zásadami volebního práva, politické strany a jejich zisky apod. Tyto politologické, ústavněprávní či sociologické perspektivy vytvářejí plastický obraz vzniku, rozvoje a stávající podoby internetových voleb v Estonsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, Austrálii, Norsku a Nizozemsku. Významná část publikace se věnuje i myšlenkám internetových voleb v České republice, které jsou rozebírány z hlediska demografických trendů, technického vybavení domácností, počítačové gramotností voličů, jejich ochoty hlasovat v budoucnosti pomocí internetu, postojů politických stran k internetovým volbám, ústavněprávní roviny internetových voleb, nákladů na jejich zavedení do praxe. V závěru knihy autoři poukazují nejen na nesporné výhody internetových voleb a jejich úspěchy v některých zemích, ale současně neopomíjejí upozornit na závažná rizika internetového hlasování a také na neúspěšné projekty internetových hlasování v zahraničí.
  Výrazy tezauru Internet * volby * volební kampaň * způsob hlasování * referendum * Česká republika * analýza dopadu
  Klasifikační znaky0416 - Volební proces a hlasování
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7419-168-8
  Copy count1, currently available 1
  URLInternetové volby (obsah)
  Internetové volby (recenze)
  Internetové volby (recenze)
  Document kindKolektivní monografie
  Internetové volby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84515EXH - externí sklad Měšice
  Internetové volby
 5. TitleÚvod do studia politiky / Miroslav Novák et al. ; další autoři Lubomír Brokl ... [et al.]
  Author Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  Another authors Brokl, Lubomír, 1937- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011
  Scope783 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studijní texty sv. 50
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUčebnice určená vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd.
  AnnotationUčebnice je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín - od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy.
  Výrazy tezauru politologie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7419-052-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Úvod do studia politiky (obsah)
  Document kindUčebnice
  Úvod do studia politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81711EXH - externí sklad Měšice
  Úvod do studia politiky
 6. TitlePostavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě / Miroslav Novák, Miloš Brunclík (eds.)
  Another authors Novák, Miroslav, 1953- (Editor)
  Brunclík, Miloš, 1981- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Dokořán, 2008
  Scope399 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Bod
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru hlava státu * parlamentní zřízení * prezidentský režim * Evropa * Česká republika
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7363-179-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindSborníky
   Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76875EXH - externí sklad Měšice
  F 76875EXH - externí sklad Měšice
   Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě
 7. TitleMezi demokracií a totalitarismem : Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století / Miroslav Novák
  Author Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007
  Scope213 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Monografie sv. č. 18
  Note300 výt.
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru autoritativní režim * 20. století * politologie * politická filozofie * sociologie * Aron, Raymond (1905-1983)
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-210-4437-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Mezi demokracií a totalitarismem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77187EXH - externí sklad Měšice
  Mezi demokracií a totalitarismem
 8. TitleVolební a stranické systémy : ČR v mezinárodním srovnání / Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol.
  Author Novák, Miroslav, 1953-
  Another authors Lebeda, Tomáš, 1976- (Author)
  PublicationDobrá Voda : Aleš Čeněk, 2004
  Scope485 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru volební systém * politická strana * organizace strany * systém mnoha politických stran
  Klasifikační znaky0416 - Volební proces a hlasování
  ISBN80-86473-88-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Volební a stranické systémy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74078EXH - externí sklad Měšice
  Volební a stranické systémy
 9. TitleKomunismus a fašismus / François Furet ... [et al.] ; uspořádal Miroslav Novák
  Author Furet, François, 1927-1997 (Author)
  Another authors Novák, Miroslav, 1953- (Editor)
  PublicationInstitut pro středoevropskou kulturu a politiku Praha, 2002
  Scope276 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePřeloženo z francouzštiny, angličtiny, italštiny a němčiny
  Obsahuje příl., bibliografii, o autorech a rejstřík
  Výrazy tezauru komunismus * fašismus
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN80-86130-21-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Komunismus a fašismus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71735EXH - externí sklad Měšice
  Komunismus a fašismus
 10. TitleLinie štěpení v České republice : komparace národní úrovně s příkladem konkrétní lokality / Miroslav Novák a Klára Vlachová
  Author Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  Another authors Vlachová, Klára, 1971- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001
  Scope30 s. : il. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice "Sociological papers"
  NoteObsahuje bibliografii a české, anglické, německé resumé
  Výrazy tezauru Česká republika * politické zaměření * politický režim * politický život * společenský konflikt
  Klasifikační znaky0406
  ISBN80-7330-002-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Linie štěpení v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14500EXH - externí sklad Měšice
  Linie štěpení v České republice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.