Search results

 1. TitleExekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí : poznámkové vydání s judikaturou podle stavu k 1. září 2013 / Petr Hlavsa, Radovan Dávid, Michal Kojan
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Another authors Dávid, Radovan, 1982- (Author)
  Kojan, Michal
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope256 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Glosátor
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationExekuční řád byl v posledních letech několikrát novelizován, naposledy k 1. srpnu 2013. Rozsáhlé změny zavádí s účinností od 1. ledna 2013 zákon č. 396/2012 Sb., který na jedné straně posiluje postavení exekutorů (výkon rozhodnutí provádí téměř výlučně soudní exekutor), na druhé straně některé jejich dosavadní pravomoci omezuje (např. nemožnost sepisovat exekutorské zápisy obsahující svolení k přímé vykonatelnosti), a opět zavádí tzv. povinné předžalobní upomínky
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * vyrovnání s věřiteli * rozhodčí řízení * občanskoprávní řízení * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-87576-54-0
  Copy count2, currently available 2
  URLExekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (anotace)
  Document kindKomentované zákony
  Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83346EXH - externí sklad Měšice
  F 83346EXH - externí sklad Měšice
  Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
 2. TitleExekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy : podle stavu k 1.9.2004 / Petr Hlavsa
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Issue3. aktualiz. a podst. dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope271 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * Česká republika * výkon rozhodnutí * legislativa * exekuční vystěhování
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-704-1
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77205EXH - externí sklad Měšice
  F 77205EXH - externí sklad Měšice
  F 77205EXH - externí sklad Měšice
 3. TitleObčanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící : s úvodem k aplikaci komunitárního práva a k předběžné otázce / Petr Hlavsa
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Issue5. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope647 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationÚvod publikace je věnovan stručnému seznámení s aplikací komunitárního práva v ČR a k předběžné otázce v soudní praxi. Občanský soudní řád byl od doby 4. vydání osmnáctkrát novelizován a soudní řád správní sedmkrát. Všechny novely v 5. vydání jsou opatřeny vysvětlujícími poznámkami, jde zejména o nový elektronický platební rozkaz a o nové řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Vysvětlivky obsahuje i připojený zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. U soudního řádu správního byly vysvětlující poznámky doplněny o závěry nové procesní judikatury správních soudů.
  Výrazy tezauru legislativa * komentář k zákonu * Česká republika * občanské právo * občanskoprávní řízení * správní řízení * správní soud * komunitární právo - národní právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-706-5
  Copy count2, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Občanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77640EXH - externí sklad Měšice
  F 77640EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 10.02.2022)
 4. TitleObčanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící : s úvodem k aplikaci komunitárního práva a k předběžné otázce / Petr Hlavsa
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Issue4., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope621 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.4.2006
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * správní řízení * správní soud * komunitární právo - národní právo * Česká republika * komentář k zákonu * legislativa
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7201-603-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75329EXH - externí sklad Měšice
  F 75329EXH - externí sklad Měšice
 5. TitleObčanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící : s úvodem k aplikaci komunitárního práva a k předběžné otázce / Petr Hlavsa
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Issue3., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2004
  Scope611 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.11.2004
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru soudní řízení * občanskoprávní řízení * správní soud * správní řízení * národní implementace práva Společenství * Česká republika * komentář k zákonu * legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1221 - Soudnictví
  ISBN80-7201-498-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Občanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73740EXH - externí sklad Měšice
  F 73740EXH - externí sklad Měšice
 6. TitleExekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. : s poznámkami a prováděcími předpisy / Petr Hlavsa
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Issue2. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2004
  Scope199 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeznam zkratek. Podle stavu k 1.9.2004
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * Česká republika * výkon rozhodnutí * legislativa * exekuční vystěhování
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7201-494-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73620EXH - externí sklad Měšice
  F 73620EXH - externí sklad Měšice
  F 73620EXH - externí sklad Měšice
  Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb
 7. TitleCivilní proces a organizace soudnictví / Jaruška Stavinohová, Petr Hlavsa
  Author Stavinohová, Jaruška, 1950- (Author)
  Another authors Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Brně : Masarykova univerzita : Doplněk, 2003
  Scope660 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně sv. 332
  NoteSeznam zkratek
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * civilní soud * soudní řízení * soudní systém
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN80-210-3271-5
  80-7239-155-0
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Civilní proces a organizace soudnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72845EXH - externí sklad Měšice
  F 72845EXH - externí sklad Měšice
  F 72845EXH - externí sklad Měšice
  Civilní proces a organizace soudnictví
 8. TitleObčanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící : s výkladem nových ustanovení / Petr Hlavsa
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Issue2. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2003
  Scope581 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeznam použitých zkratek. Podle stavu k 1.8.2003
  Obsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru civilní soud * Česká republika * kompetence soudce * občanské právo * občanskoprávní řízení * soudní pravomoc * soudní řízení * vrchní soud * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN80-7201-431-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Občanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72609EXH - externí sklad Měšice
  F 72609EXH - externí sklad Měšice
  Občanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící
 9. TitleObčanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící : s výkladem nových ustanovení / Petr Hlavsa
  Author Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  PublicationLinde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka Praha, 2002
  Scope627 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje seznam zkratek, příl. a rejstřík
  Výrazy tezauru civilní soud * Česká republika * kompetence soudce * občanské právo * občanskoprávní řízení * soudní pravomoc * soudní řízení * vrchní soud * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN80-7201-369-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Občanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71677EXH - externí sklad Měšice
  F 71677EXH - externí sklad Měšice
 10. TitleCivilní kodexy : občanský zákoník, občanský soudní řád : výklad, judikatura, související předpisy / Vladimír Plecitý, Petr Hlavsa, Jiří Kocourek
  Author Plecitý, Vladimír, 1954- (Author)
  Another authors Hlavsa, Petr, 1939- (Author)
  Kocourek, Jiří, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Eurounion, 2001
  Scope1330 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePublikace zachycuje právní stav k 31.3.2001
  Obsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * Česká republika * interpretace práva * legislativa * občanské právo * občanskoprávní řízení * občanský zákoník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN80-85858-98-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindJudikáty
  Civilní kodexy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70629EXH - externí sklad Měšice
  Civilní kodexy