Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0000251^"
 1. TitleKontroverze práva, zdraví a rodiny / Ivo Telec
  Author Telec, Ivo, 1959- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope268 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationAutor se uceleně zabývá současnými kontroverzními otázkami práva, zdraví a rodiny. Vychází z ústavně zaručené svobody včetně svobody žít podle svého s ohledem na bližního. Tři části knihy jsou věnovány právním otázkám bytí a zdraví, duševnímu zdraví a různostem s právním vlivem na zdraví. Dílčí kapitoly jsou zaměřeny na náhradní mateřství, postavení dul, porody ve vlastním sociálním prostředí, kritiku nálezu Ústavního soudu o uznání rodičovského statusu stejnopohlavního manžela, zákaz eugenických praktik a zákaz klonování lidských bytostí. Dále se autor věnuje náhradě újmy při povinném očkování a kultuře pohřbívání, rodinnému životu a pietě. Podstatná část obsahuje právní otázky psychoterapie a psychosomatiky. Mezi právními různostmi může čtenář nalézt medikaci off-label, zákaz klamavého označení klinika, postavení zastánčích spolků a masérů. Práce navazuje na předchozí autorovy monografie Právo přírodního léčitelství a Právo komplementární a alternativní medicíny.
  Výrazy tezauru zdravotnická legislativa * bioetika * smrt * mateřství * rodina * očkování * duševní zdraví * práva pacienta
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7502-533-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kontroverze práva, zdraví a rodiny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90030PSS - Poslanecká sněmovna
  Kontroverze práva, zdraví a rodiny
 2. TitlePrávo komplementární a alternativní medicíny / Ivo Telec
  Author Telec, Ivo, 1959- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope448 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor se zabývá právem komplementární a alternativní medicíny na pomezí práva, sociomedicíny a filozofie zdraví. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů péče o zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Podstatné části jsou zaměřeny na racionální pojetí komplementární a alternativní medicíny, zejména medicíny přírodní a tradiční. Pozornost je podrobně věnována lékárenské zdravotní péči a zdravotnickým prostředkům v této oblasti, stejně tak i sociálnímu právu a veřejnému zdravotnímu pojištění. Dílčí kapitoly jsou věnovány zdravotním službám podle pravidel vědy, pojetí evidence-based medicine, technickým normám, právním otázkám placeba, homeopatie, antroposofické medicíny, léčebné pedagogiky, arteterapie aj. Čtyři kapitoly se týkají právních otázek tradiční čínské medicíny včetně akupunktury.
  Výrazy tezauru alternativní medicína * zdravotnická legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7502-384-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právo komplementární a alternativní medicíny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88766EXH - externí sklad Holešovice
  Právo komplementární a alternativní medicíny
 3. TitleAutorský zákon : komentář / Ivo Telec, Pavel Tůma
  Author Telec, Ivo, 1959-
  Another authors Tůma, Pavel (Author)
  Česko. Autorský zákon (2000, novela 2019) (Other)
  Issue2., upravené vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexix, 1295 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Velké komentáře
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru autorské právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-748-4
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Autorský zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88386LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88386EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  Autorský zákon
 4. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope432 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021. Do té doby je nezbytné pěstovat znalost jejího obsahu, aby pak byla o to lépe její harmonizace v českém autorském zákoně či občanském zákoníku chápána.
  Výrazy tezauru autorské právo * duševní vlastnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-386-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88566EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  Autorské právo a práva související
 5. TitlePrávo přírodního léčitelství : právní rozbor přírodního léčitelství / Ivo Telec
  Author Telec, Ivo, 1959- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope336 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zabývá právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva, živnostenského práva a dalších oborů včetně historických ohlédnutí a zahraničních a mezinárodních souvislostí. Pozornost je věnována též podrobnému rozboru právního postavení přírodních léčitelů a způsobů jejich působení na zdraví.
  Výrazy tezauru alternativní medicína * provozovatel alternativní medicíny * zdravotní péče * právní postavení
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-306-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právo přírodního léčitelství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87881EXH - externí sklad Holešovice
  Právo přírodního léčitelství
 6. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan, 1938- (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope416 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Výrazy tezauru autorské právo
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-240-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Autorské právo a práva související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86969EXH - externí sklad Holešovice
  Autorské právo a práva související
 7. TitlePrávo duševního vlastnictví v informační společnosti / Ivo Telec
  Author Telec, Ivo, 1959- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope240 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Student
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografi
  AnnotationKniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, zejména pirátskými stranami – viz např. Internacionálu pirátských stran. Autor rozlišuje hospodaření s nehmotnými majetkovými hodnotami na trhu, včetně trhu elektronických služeb, od nakládání s nimi v soukromí, a snaží se nalézt východiska ze zdánlivě protikladných postojů k duševnímu vlastnictví. Zabývá se také alternativními způsoby zpřístupňování duševního vlastnictví veřejnosti, jako je např. využívání otevřených informačních zdrojů.
  Výrazy tezauru duševní vlastnictví * informační společnost * soukromé právo * zpřístupňování informací * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  3231 - Informace a zpracování informací
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-061-1
  Copy count2, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84776EXH - externí sklad Holešovice
  F 84776EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  Právo duševního vlastnictví v informační společnosti
 8. TitlePojmové znaky duševního vlastnictví / Ivo Telec
  Author Telec, Ivo, 1959- (Author)
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha] : C. H. Beck, 2012
  Scopeix, 153 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVýklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Dále je obsah rozveden o podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy jako je umělecké nebo vědecké dílo či oprávněnost změny autorského díla. Kniha obsahuje i známý Tříkrokový test. Vedle toho se čtenář může seznámit s pojetím know-how či s právním hodnocením průmyslového vzoru. Pomůckou může být též právně-technický list výrobků, který sleduje ochranu výrobku, i jeho zadání.
  Výrazy tezauru duševní vlastnictví
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7400-425-4
  Copy count2, currently available 1
  URLPojmové znaky duševního vlastnictví (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Pojmové znaky duševního vlastnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81847EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  F 81847EXH - externí sklad Holešovice
  Pojmové znaky duševního vlastnictví
 9. TitleAutorský zákon : komentář / Ivo Telec, Pavel Tůma
  Author Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Another authors Tůma, Pavel (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2007
  Scopexviii, 971 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Velké komentáře
  NoteObsahuje odkazy na související zákony, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru autorské právo * komentář k zákonu * Česká republika * zákon
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7179-608-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Autorský zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76796EXH - externí sklad Holešovice
  F 76796EXH - externí sklad Holešovice
  Autorský zákon
 10. TitlePřehled práva duševního vlastnictví. 1, Lidskoprávní základy. Licenční smlouva / Ivo Telec
  Author Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Issue2., upr. vyd.
  PublicationBrno : Doplněk, 2007
  Scope199 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleLidskoprávní základy
  Licenční smlouva
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru duševní vlastnictví * patentová licence
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7239-206-3
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Přehled práva duševního vlastnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25371EXH - externí sklad Holešovice
  G 25371EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  Přehled práva duševního vlastnictví

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.