Search results

  1. TitleObčanské právo hmotné : obecná část : absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    Issue3. aktualizované vydání
    PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
    Scope302 stran ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Portion of titleObčanské právo hmotné - obecná část
    Absolutní majetková práva
    NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
    Anglické resumé
    AudiencePro studenty občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol
    AnnotationTato učebnice se snaží dosažení rovnováhy mezi didaktickou prezentací občanského práva včetně poznání jeho podstaty, funkcí, systémového i institucionálního zázemí a jeho hodnot na jedné straně a cílem charakterizovat živé občanské právo v dynamickém vývoji a praktickém životě na straně druhé.
    Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo * vlastnictví * učebnice * Česká republika
    Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
    ISBN978-80-7380-718-4
    Copy count2, currently available 0
    Document kindUčebnice
    Call numberLocationInfo
    F 87547PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 01.06.2021)
    F 87547PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *03.02.2021)
    Občanské právo hmotné
  2. TitleNáklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti / Jan Hurdík
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    IssueVydání první
    PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
    Scopexiv, 119 stran ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Edition Právní monografie
    NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je ke dni 1.1.2016"--Rub titulní strany. Kniha je dostupná také v systému ASPI
    Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
    Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rovné zacházení * přístup k soudu
    Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
    1236 - Práva a svobody
    ISBN978-80-7552-087-6
    Copy count1, currently available 1
    URL Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti (obsah)
    Document kindMonografie
    Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

    book

    Call numberLocationInfo
    F 85774PSS - Poslanecká sněmovna
    Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
  3. TitleObčanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    Issue2. aktualiz. vyd.
    PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
    Scope308 s. : il. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Portion of titleObecná část
    Absolutní majetková práva
    NoteAnglické resumé
    Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
    AnnotationUčebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014. S legislativními změnami je spojen obtížný úkol připravit studenty občanského práva na osvojení si nového legislativního stavu, přitom však zvládnout rovněž dosavadní legislativní stav a jejich vzájemné vazby a prostupnost nutné pro standardní fungování práva. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilují v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v nezbytné míře s dosavadním stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové podoby občanského práva, založené na jeho rekodifikované podobě. Druhé vydání učebnice je aktualizované a upravené v nezbytném rozsahu reagujícím na některé změny v civilním právu nastalé v době od prvního vydání.
    Výrazy tezauru vlastnictví * občanské právo * soukromé právo * učebnice
    Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
    ISBN978-80-7380-377-3
    Copy count2, currently available 1
    Document kindUčebnice
    Občanské právo hmotné

    book

    Call numberLocationInfo
    F 84222PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 20.05.2021)
    F 84222PSS - Poslanecká sněmovna
    Občanské právo hmotné
  4. TitleObčanské právo hmotné. Obecná část, Absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
    Scope308 s. : il. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Portion of titleAbsolutní majetková práva
    NoteAnglické resumé
    Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
    Výrazy tezauru občanské právo * vlastnictví * učebnice
    Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
    ISBN978-80-7380-377-3
    Copy count2, currently available 2
    Document kindUčebnice
    Občanské právo hmotné

    book

    Call numberLocationInfo
    F 82652EXH - externí sklad Měšice
    F 82652EXH - externí sklad Měšice
    Občanské právo hmotné
  5. TitleSystém zásad soukromého práva / Jan Hurdík, Petr Lavický
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    Another authors Lavický, Petr, 1977- (Author)
    Masarykova univerzita. Právnická fakulta
    Issue1. vyd.
    PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
    Scope197 s. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 367
    NoteAnglické resumé. 200 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
    Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    Výrazy tezauru soukromé právo * filozofie práva
    Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
    ISBN978-80-210-5387-8
    Copy count1, currently available 1
    URL Systém zásad soukromého práva (obsah)
    Document kindMonografie
    Systém zásad soukromého práva

    book

    Call numberLocationInfo
    F 81786EXH - externí sklad Měšice
    Systém zásad soukromého práva
  6. TitlePrávnické osoby a jejich typologie / Jan Hurdík
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    Issue2. dopl. vyd.
    PublicationPraha : C. H. Beck, 2009
    Scopexii, 108 s. ; 23 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Edition Beckova edice právní instituty
    NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
    AudienceUrčeno čtenářům s právnickou profesí, ale i odborníkům z humanitně a ekonomicky zaměřených oborů.
    AnnotationAutor sleduje dvě dynamicky se měnící roviny. První je vývoj koncepce právnických osob, směřující k dosažení jejich jednotného právního základu a současně k mnohosti jevových podob, projevující se v jejich diferencovaných právních formách. Usiluje o nalezení společenských východisek a právního základu vědecky odůvodněné typologie právnických osob. Tento základ nachází v základních charakteristických rysech právnických osob, jejich společném základu daném jejich nejobecnějším společenským cílem a v konkrétních variabilních projevech jejich poslání, spojených s užitím odpovídajících právních forem. Druhá rovina překračuje rámec práva a hledá vývojové tendence právnických osob do budoucna v poznatcích ekonomické, sociologické aj. literatury, zabývající se vlivem změn, kterými prochází lidská společnost, na změny v podobě základního konceptu i jednotlivých typů právnických osob.
    Výrazy tezauru právnická osoba
    Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
    ISBN978-80-7400-168-0
    Copy count1, currently available 1
    URL Právnické osoby a jejich typologie (obsah)
    Document kindMonografie
    Právnické osoby a jejich typologie

    book

    Call numberLocationInfo
    F 78891EXH - externí sklad Měšice
    Právnické osoby a jejich typologie
  7. TitleCzech law in European regulatory context / Jan Hurdík, Radim Polčák, Terezie Smejkalová (eds.)
    Another authors Hurdík, Jan, 1951- (Editor)
    Polčák, Radim, 1978- (Editor)
    Smejkalová, Terezie (Editor)
    PublicationWien ; München : Verlag Medien und Recht, 2009
    Scopeviii, 273 s. ; 21 cm
    CountryAustria ; Germany
    LanguageEnglish
    NoteObsahuje bibliografické odkazy
    AnnotationKniha popisuje problémy s aplikací evropského práva v českém právním řádu v prvních pěti letech členství České republiky v Evropské unii.
    Výrazy tezauru národní právo * národní implementace práva Společenství * veřejné právo * soukromé právo * občanské právo
    Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
    1206 - Prameny a odvětví práva
    1211 - Občanské právo
    ISBN978-3-939438-09-0
    Copy count1, currently available 1
    Document kindSborníky
    Czech law in European regulatory context

    book

    Call numberLocationInfo
    F 81775EXH - externí sklad Měšice
    Czech law in European regulatory context
  8. TitleEvropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo / Jan Hurdík ... [et al.]
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
    Issue1. vyd.
    PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2009
    Scope160 s. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 359
    NoteAnglické resumé. "Monografické dílo je publikováno jako výsledek dílčího řešení výzkumného záměru Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 0086 Evropský kontent vývoje českého práva po roce 2004"--Rub tit. s.. 200 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
    Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    AnnotationPublikace je primárně určena pro zahraniční studenty na Právnické fakultě MU. Po úvodu bude student seznámen se základními instituty občanského práva -- právní subjektivitou, vlastnictvím, koupí a prodejem, nájmem a odpovědností za škodu. Kniha nabízí také základní přehled o judikatuře a kontrolní otázky, které umožní studentům zjistit kvalitu nabytých vědomostí. Introduction to the Czech Civil Law I. může sloužit také jako základní přehled o českém občanském právu pro zahraniční právní obec komunikující v anglickém jazyce.
    Výrazy tezauru závazkové právo * občanské právo * ochrana spotřebitele * právo Evropské unie * závazková odpovědnost
    Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
    2026 - Spotřeba
    ISBN978-80-210-5042-6
    Copy count1, currently available 1
    URL Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo (obsah)
    Document kindMonografie
    Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo

    book

    Call numberLocationInfo
    F 79820EXH - externí sklad Měšice
    Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo
  9. TitleInstitucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti / Jan Hurdík
    Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
    IssueVyd. 1.
    PublicationV Praze : C. H. Beck, 2007
    Scopeviii, 119 s. ; 23 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Jazyk resuméEnglish
    Edition Beckova edice právní instituty
    NoteAnglické resumé
    Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
    Výrazy tezauru soukromé právo * vlastnictví * závazkové právo * odpovědnost
    Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
    1211 - Občanské právo
    ISBN978-80-7179-379-3
    Copy count2, currently available 2
    Document kindStudie
    Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti

    book

    Call numberLocationInfo
    F 76475EXH - externí sklad Měšice
    F 76475EXH - externí sklad Měšice
    Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti
  10. TitleEvropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006 / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká
    Main entry-action Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 (2007 : Brno, Česko)
    Another authors Hurdík, Jan, 1951- (Editor)
    Fiala, Josef, 1953- (Editor)
    Selucká, Markéta, 1971- (Editor)
    Issue1. vyd.
    PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2006
    Scope426 s. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 305
    NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    Výrazy tezauru Evropská unie * Česká republika * komunitární právo - národní právo * přibližování legislativy
    Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
    ISBN80-210-4182-X
    Copy count1, currently available 1
    Document kindSborníky
    Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004

    book

    Call numberLocationInfo
    F 76100EXH - externí sklad Měšice
    Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004