Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0000106^"
 1. TitleObčanské právo hmotné : obecná část : absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope302 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleObčanské právo hmotné - obecná část
  Absolutní majetková práva
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AudiencePro studenty občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol
  AnnotationTato učebnice se snaží dosažení rovnováhy mezi didaktickou prezentací občanského práva včetně poznání jeho podstaty, funkcí, systémového i institucionálního zázemí a jeho hodnot na jedné straně a cílem charakterizovat živé občanské právo v dynamickém vývoji a praktickém životě na straně druhé.
  Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo * vlastnictví * učebnice * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7380-718-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87547EXH - externí sklad Holešovice
  F 87547EXH - externí sklad Holešovice
  Občanské právo hmotné
 2. TitleNáklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti / Jan Hurdík
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexiv, 119 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je ke dni 1.1.2016"--Rub titulní strany. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rovné zacházení * přístup k soudu
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7552-087-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti (obsah)
  Document kindMonografie
  Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85774EXH - externí sklad Holešovice
  Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
 3. TitleObčanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  Issue2. aktualiz. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope308 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleObecná část
  Absolutní majetková práva
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), přijatého s účinností ke dni 1. 1. 2014. S legislativními změnami je spojen obtížný úkol připravit studenty občanského práva na osvojení si nového legislativního stavu, přitom však zvládnout rovněž dosavadní legislativní stav a jejich vzájemné vazby a prostupnost nutné pro standardní fungování práva. Autoři učebnice k dosažení tohoto cíle usilují v jejím textu o propojení tří přístupů ke studiu občanského práva: a) hlavní témata občanského práva charakterizovat v obecných, do jisté míry univerzálních obrysech, b) v návaznosti na obecnou charakteristiku seznámit studenty v nezbytné míře s dosavadním stavem občanského práva a c) uvést je do poznání nové podoby občanského práva, založené na jeho rekodifikované podobě. Druhé vydání učebnice je aktualizované a upravené v nezbytném rozsahu reagujícím na některé změny v civilním právu nastalé v době od prvního vydání.
  Výrazy tezauru vlastnictví * občanské právo * soukromé právo * učebnice
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7380-377-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84222EXH - externí sklad Holešovice
  F 84222EXH - externí sklad Holešovice
  Občanské právo hmotné
 4. TitleObčanské právo hmotné. Obecná část, Absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope308 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleAbsolutní majetková práva
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru občanské právo * vlastnictví * učebnice
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7380-377-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82652EXH - externí sklad Holešovice
  F 82652EXH - externí sklad Holešovice
  Občanské právo hmotné
 5. TitleSystém zásad soukromého práva / Jan Hurdík, Petr Lavický
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Author)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope197 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 367
  NoteAnglické resumé. 200 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru soukromé právo * filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-210-5387-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Systém zásad soukromého práva (obsah)
  Document kindMonografie
  Systém zásad soukromého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81786EXH - externí sklad Holešovice
  Systém zásad soukromého práva
 6. TitleCzech law in European regulatory context / Jan Hurdík, Radim Polčák, Terezie Smejkalová (eds.)
  Another authors Hurdík, Jan, 1951- (Editor)
  Polčák, Radim, 1978- (Editor)
  Smejkalová, Terezie (Editor)
  PublicationWien ; München : Verlag Medien und Recht, 2009
  Scopeviii, 273 s. ; 21 cm
  CountryAustria ; Germany
  LanguageEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationKniha popisuje problémy s aplikací evropského práva v českém právním řádu v prvních pěti letech členství České republiky v Evropské unii.
  Výrazy tezauru národní právo * národní implementace práva Společenství * veřejné právo * soukromé právo * občanské právo
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-3-939438-09-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Czech law in European regulatory context

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81775EXH - externí sklad Holešovice
  Czech law in European regulatory context
 7. TitleEvropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo / Jan Hurdík ... [et al.]
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2009
  Scope160 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 359
  NoteAnglické resumé. "Monografické dílo je publikováno jako výsledek dílčího řešení výzkumného záměru Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 0086 Evropský kontent vývoje českého práva po roce 2004"--Rub tit. s.. 200 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace je primárně určena pro zahraniční studenty na Právnické fakultě MU. Po úvodu bude student seznámen se základními instituty občanského práva -- právní subjektivitou, vlastnictvím, koupí a prodejem, nájmem a odpovědností za škodu. Kniha nabízí také základní přehled o judikatuře a kontrolní otázky, které umožní studentům zjistit kvalitu nabytých vědomostí. Introduction to the Czech Civil Law I. může sloužit také jako základní přehled o českém občanském právu pro zahraniční právní obec komunikující v anglickém jazyce.
  Výrazy tezauru závazkové právo * občanské právo * ochrana spotřebitele * právo Evropské unie * závazková odpovědnost
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2026 - Spotřeba
  ISBN978-80-210-5042-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo (obsah)
  Document kindMonografie
  Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79820EXH - externí sklad Holešovice
  Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo
 8. TitlePrávnické osoby a jejich typologie / Jan Hurdík
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  Issue2. dopl. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2009
  Scopexii, 108 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudienceUrčeno čtenářům s právnickou profesí, ale i odborníkům z humanitně a ekonomicky zaměřených oborů.
  AnnotationAutor sleduje dvě dynamicky se měnící roviny. První je vývoj koncepce právnických osob, směřující k dosažení jejich jednotného právního základu a současně k mnohosti jevových podob, projevující se v jejich diferencovaných právních formách. Usiluje o nalezení společenských východisek a právního základu vědecky odůvodněné typologie právnických osob. Tento základ nachází v základních charakteristických rysech právnických osob, jejich společném základu daném jejich nejobecnějším společenským cílem a v konkrétních variabilních projevech jejich poslání, spojených s užitím odpovídajících právních forem. Druhá rovina překračuje rámec práva a hledá vývojové tendence právnických osob do budoucna v poznatcích ekonomické, sociologické aj. literatury, zabývající se vlivem změn, kterými prochází lidská společnost, na změny v podobě základního konceptu i jednotlivých typů právnických osob.
  Výrazy tezauru právnická osoba
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-168-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Právnické osoby a jejich typologie (obsah)
  Document kindMonografie
  Právnické osoby a jejich typologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78891EXH - externí sklad Holešovice
  Právnické osoby a jejich typologie
 9. TitleInstitucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti / Jan Hurdík
  Author Hurdík, Jan, 1951- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2007
  Scopeviii, 119 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru soukromé právo * vlastnictví * závazkové právo * odpovědnost
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7179-379-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76475EXH - externí sklad Holešovice
  F 76475EXH - externí sklad Holešovice
  Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti
 10. TitleEvropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006 / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká
  Main entry-action Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 (2007 : Brno, Česko)
  Another authors Hurdík, Jan, 1951- (Editor)
  Fiala, Josef, 1953- (Editor)
  Selucká, Markéta, 1971- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2006
  Scope426 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 305
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Evropská unie * Česká republika * komunitární právo - národní právo * přibližování legislativy
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN80-210-4182-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76100EXH - externí sklad Holešovice
  Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.