Search results

 1. TitleZákon o dani z přidané hodnoty: zákon č. 235/2004 Sb. s komentářem / Václav Benda
  Author Benda, Václav, 1957- (Commentator)
  PublicationPraha : Poradce, 2021
  Scope326 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitleDPH po novele s komentářem
  NoteNad názvem na obálce: 5-6, 2022/27. ročník
  ContentsZákon o dani z přidané hodnoty s komentářem. Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * komentář k zákonu * vyhláška * nařízení * Česká republika
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISSN1211-2437
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89861Poslanecká sněmovna
 2. TitleDPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží / Václav Benda, Milan Tomíček
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Tomíček, Milan (Author)
  IssueVydání osmé aktualizované
  PublicationPraha : Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2019
  Scope438 stran : ilustrace, formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Annotationzachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně základních vazeb na předpisy Evropské unie v daňové a celní oblasti. Vysvětleny jsou také praktické postupy při uplatňování daně při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku a při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. V publikaci jsou promítnuty zejména změny vyplývající z novely zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku pro rok 2019.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zahraniční obchod * dovoz * vývoz * zboží a služby * legislativa * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  2006 - Obchodní politika
  2016 - Obchod
  ISBN978-80-7273-181-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88282Poslanecká sněmovna
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
 3. TitleDaň z přidané hodnoty s komentářem : k 1.7.2017 / Ladislav Pitner, Václav Benda
  Author Pitner, Ladislav, 1948- (Author)
  Another authors Benda, Václav, 1957- (Author)
  Issue11. aktualizované vydání
  PublicationOlomouc : ANAG, 2017
  Scope855 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Daně
  Partial contentsZákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  Annotationpublikace nabízí čtenářům jednak úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled vybraných aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení Ministerstva Financí k uplatňování DPH.
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * daň * daň z přidané hodnoty * daňové právo
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7554-089-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Daň z přidané hodnoty s komentářem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86836Poslanecká sněmovna
 4. TitleDPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daňové povinnosti a kontrolní hlášení / Václav Benda, Růžena Hrůšová
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Hrůšová, Růžena (Author)
  IssueVydání I.
  PublicationPraha : Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016
  Scope145 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsah: Úvod--Místo plnění--Zvláštní režim jednoho správního místa-Sazby daně--Oprava základu daně a výše daně--Změny v oblasti správy DPH v tuzemsku--Změny v režimu přenesení daňové povinnosti--Kontrolní hlášení od 1.1.2016--Přílohy
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * Česká republika
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7273-176-3
  Copy count2, currently available 2
  URL DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daňové povinnosti a kontrolní hlášení (obsah)
  Document kindPříručky
  DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daňové povinnosti a kontrolní hlášení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85585externí sklad Měšice
  F 85585externí sklad Měšice
  DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daňové povinnosti a kontrolní hlášení
 5. TitleDaň z přidané hodnoty s komentářem : k 1.1.2016 / Ladislav Pitner, Václav Benda
  Author Pitner, Ladislav, 1948- (Author)
  Another authors Benda, Václav, 1957- (Author)
  Issue10. aktualizované vydání
  PublicationOlomouc : ANAG, 2016
  Scope807 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Daně
  Výrazy tezauru Česká republika * daň z přidané hodnoty * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7554-005-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Daň z přidané hodnoty s komentářem (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Daň z přidané hodnoty s komentářem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85805externí sklad Měšice
  Daň z přidané hodnoty s komentářem
 6. TitleDPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží : praktické postupy uplatňování daně s využitím příkladů / Václav Benda, Milan Tomíček
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Tomíček, Milan (Author)
  IssueVydání šesté aktualizované
  PublicationPraha : RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2015
  Scope374 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationPraktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně základních vazeb na předpisy Evropské unie v daňové a celní oblasti. Vysvětleny jsou praktické postupy při uplatňování daně při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku a při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Promítnuty jsou zejména změny vyplývající z novelizací zákona o DPH, které byly provedeny s účinností od 1. 1. 2015 a to zejména při stanovení místa plnění u služeb, při uplatňování zvláštního režimu jednoho správního místa a vybraných služeb a změny v navazujících oblastech. Podstatná část publikace je věnována strukturovaným praktickým příkladům, které zachycují veškeré praktické postupy plátců v souvislosti s daňovou a celní problematikou týkající se typových obchodních transakcí. Na příkladech je vysvětleno i jejich promítnutí do aktuálního tiskopisu přiznání k DPH, daňového přiznání pro zvláštní režim jednoho správního místa a také do souhrnných hlášení a výkazů INTRASTAT.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zahraniční obchod * dovoz * vývoz * zboží a služby * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  2006 - Obchodní politika
  2016 - Obchod
  ISBN978-80-7273-174-9
  Copy count1, currently available 1
  URL DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží (obsah)
  Document kindPříručky
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85081externí sklad Měšice
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
 7. TitleDPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží : praktické postupy uplatňování daně s využitím příkladů / Václav Benda, Milan Tomíček
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Tomíček, Milan (Author)
  IssueVyd. 5., aktualiz.
  PublicationPraha : BOVA POLYGON, 2013
  Scope342 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * zahraniční obchod * dovoz * vývoz * zboží a služby * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7273-171-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82821externí sklad Měšice
  DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží
 8. TitleDPH a daňové doklady / Václav Benda, Růžena Hrůšová
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Hrůšová, Růžena (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : BOVA POLYGON, 2013
  Scope158 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationPublikace obeznamuje se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a archivaci. Vysvětleny jsou i související změny v oblasti intrakomunitárních plnění a správy DPH. Stručně jsou shrnuty také další změny od roku 2013 např. v pravidlech pro registraci daňových subjektů, změny sazeb daně a v osvobození od daně a dílčí změny v oblasti odpočtu daně.
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * daň * daňová reforma
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7273-172-5
  Copy count1, currently available 1
  URLDPH a daňové doklady (obsah)
  Document kindPříručky
  DPH a daňové doklady

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82959externí sklad Měšice
  DPH a daňové doklady
 9. TitleOdpočet DPH od 1.4.2011 / Václav Benda, Růžena Hrůšová
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Hrůšová, Růžena (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : BOVA POLYGON, 2011
  Scope166 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru daň z přidané hodnoty * odpis * Česká republika
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7273-165-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Odpočet DPH od 1.4.2011 (obsah)
  Document kindPříručky
  Odpočet DPH od 1.4.2011

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80915externí sklad Měšice
  Odpočet DPH od 1.4.2011
 10. TitleDaň z přidané hodnoty 2010 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2010 / [Václav Benda, Tomáš Havel]
  Author Benda, Václav, 1957- (Author)
  Another authors Havel, Tomáš (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
  Scopexvi, 145 s. : formuláře, tiskopisy ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Meritum - výkladová řada
  NoteObsah: 1. Obecné principy daně z přidané hodnoty--1.1 Obecné principy --1.2 Místo plnění--1.3 Daňové subjekty --2. Uplatňování daně z přidané hodnoty--2.1 Uplatňování daně u tuzemských zdanitelných plnění --2.2 Uplatňování daně při intrakomunitárních dodávkách zboží--2.3 Uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží --2.4 Uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku a mimo tuzemsko --2.5 Sazby daně a jejich oprava --2.6 Osvobození od daně --2.7 Odpočet daně a vrácení daně --2.8 Zvláštní režimy --3. Správa daně z přidané hodnoty--3.1 Správa daně --3.2 Přiznání k dani z přidané hodnoty. Součástí výkladu MERITUM je bezplatná elektronická aktualizace na adrese www.aktualizaceknih.cz --Rub tit. s.
  Obsahuje rejstřík
  AnnotationPraktický výklad problematiky daně z přidané hodnoty dle právního stavu k 1. 1. 2010. Naleznete zde srozumitelné vysvětlení všech pojmů a principů DPH, jako je určení místa plnění, identifikace daňových subjektů, datum uskutečnění zdanitelného plnění, vystavování či oprava daňových dokladů, sazby a výpočet DPH, uplatňování daně při tuzemských zdanitelných plněních, při intrakomunitárních dodávkách zboží a služeb, při dovozu a vývozu, dále postup v případě osvobození od daně či u zvláštních režimů. Součástí výkladu je vyplněný vzor přiznání a aktuální znění příloh k zákonu o DPH.
  Výrazy tezauru Česká republika * daň z přidané hodnoty
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7357-524-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Daň z přidané hodnoty 2010 (obsah)
  Document kindPříručky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79618externí sklad Měšice