Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

View book information on page www.obalkyknih.cz

Zaolzie w śvietle szyfrogramów Polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie (1945-1949)

Friedl, Jiří
book, ISBN: 978-80-903673-4-0