Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

book

Abecední seznam paušálů daně z obratu od 1. října 1921 vyšlých a příslušných výnosů ministerstva financí

Luzum, Jan
book