Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

book

Výjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech

Krausová, Marta
book