Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

book

Stanovisko ke Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

Šrám, Radim J
book