Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

View book information on page www.obalkyknih.cz

Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století

Janišová, Jana
book, ISBN: 978-80-88013-37-2