Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

book

Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k záměru vytvořit Plavební stupeň Děčín

Šrám, Radim J
book