Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

book

Nové formy v mezinárodním obchodě a způsob jejich uplatnění v ČSSR

Zahálka, Václav
book