Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

corporation

Ústřední ústav národohospodářského výzkumu. Oddělení vědeckovýzkumných informací

corporation