Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

View book information on page www.obalkyknih.cz

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Svobodová, Jaroslava
book, ISBN: 978-80-7554-313-4