Number of the records: 1  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  1. Bezpečnost Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : provoz vyhrazených technických zařízení : nový zákon a nařízení vlády od 1.7.2022 : redakční uzávěrka 1.7.2022. -- Ostrava : Sagit, [2022]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1497). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno 5 nařízení vlády. Tyto nové předpisy nabyly účinnosti 1. 7. 2022. -- ISBN : 978-80-7488-537-2 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 14970 bezpečnost při práci * zdraví na pracovišti * bezpečnostní norma * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1