Number of the records: 1  

Temno

  1. Čornejová, Ivana, 1950- Temno : stručná historie / Ivana Čornejová. -- Vydání první. -- V Praze : Paseka, 2022. -- Scope and content: Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální barokní kultury a vzdělanosti, doba, kdy se české země opět otevírají světu a dohánějí opoždění způsobené dramatickými konfesijními a nacionálními střety. Bez ohledu na hodnoticí stanoviska platí, že stopy baroka v české krajině jsou dodnes nepřehlédnutelné a že i misi Tovaryšstva Ježíšova často provázelo horoucí vlastenectví, jak dokazuje například působení slavného jezuitského historika Bohuslava Balbína. -- ISBN : 978-80-7637-286-3 (vázáno). bitva na Bílé hoře (1620) * Čechy (země) * 17. století

Number of the records: 1