Number of the records: 1  

Autorské právo v divadle

  1. Srstka, Jiří, 1958- Autorské právo v divadle / Jiří Srstka. -- 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. -- Praha : Leges 2022. -- (Praktik). -- Scope and content: Autor se v publikaci zaměřuje na popis právního rámce všech jednotlivých složek, kterými je nutné se zabývat při užití autorských děl v divadelních představeních. Na úvodní obecný výklad základů autorského práva navazují kapitoly zabývající se problematikou licencí, úpravou děl za účelem jejího inscenování, režií, výtvarnými díly v inscenacích, scénickou hudbou, přenosem záznamu představení, právy výkonných umělců či agenturním provozováním divadelní činnosti. -- ISBN : 978-80-7502-582-1 (brožováno). *2Praktik0 autorské právo * kulturní představení * Česká republika

Number of the records: 1