Number of the records: 1  

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

  1. Mates, Pavel, 1947- Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení / Pavel Mates a Martin Kopecký. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2022. -- (Teoretik). -- Scope and content: Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád a další zákony pro přezkum pravomocných rozhodnutí. -- ISBN : 978-80-7502-548-7 (brožováno). Kopecký, Martin, 1965-. *2Teoretik0 správní právo * správní řízení

Number of the records: 1