Number of the records: 1  

Autorem je každý z nás

  1. Malá, Jitka, 1969- Autorem je každý z nás / Jitka Malá. -- 1. vydání. -- Praha : Academia, 2021. -- Na obálce nad názvem: Středisko společných činností Akademie věd ČR. -- "Legislativa použitá v textu je platná k 1.1.2021"--Obálka. -- Contains also: Zákon č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). -- Scope and content: Příručka provází autorským právem. Je určena převážně těm, kteří autorské právo nestudovali, ale setkávají se s ním v rámci své činnosti nebo na něj narážejí v běžném životě a rádi by znali na základní otázky jednoznačně formulované a srozumitelné odpovědi. -- ISBN : 978-80-200-3251-5 (brožováno). Česko. Autorský zákon (2000, novela 2019) autorské právo * zákon * Česká republika

Number of the records: 1