Number of the records: 1  

Svobodný přístup k informacím

  1. Svobodný Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 24.7.2021 ; Elektronické komunikace : změny zákona o elektronických komunikacích ; Egovernment : elektronické úkony, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identifikace, právo na digitální služby, přístupnost, služby vytvářející důvěru : velké změny 5 zákonů ; Kybernetická bezpečnost : redakční uzávěrka 1.9.2021. -- Ostrava : Sagit, [2021]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1445). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identifikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce, právo na digitální služby, přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací) a Kybernetická bezpečnost. Byla novelizována řada zákonů: o svobodném přístupu k informacím, o elektronických komunikacích, o základních registrech, o informačních systémech veřejné správy, o kybernetické bezpečnosti, o právu na digitální služby o elektronické identifikaci a o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. -- ISBN : 978-80-7488-482-5 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 14450 informace * právo na informace * informatika a průmysl zpracování dat * e-government * elektronická správa dokumentů * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1