Number of the records: 1  

Předsókratovští filosofové

  1. Kirk, G. S. Geoffrey Stephen, 1921-2003 Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty / G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield ; z anglického originálu The presocratic philosophers přeložili Filip Karfík, Petr Kolev a Tomáš Vítek. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2004. -- (Dějiny filosofie ; svazek I). -- Scope and content: Monografie rekapituluje vývoj předsokratické řecké filozofie od předchůdců kosmogonie až po Diogena z Apollónie. -- ISBN : 80-7298-110-2 (OIKOYMENH ; brožováno). Raven, J. E. John Earle, 1915-1980. Schofield, Malcolm, 1942-. Karfík, Filip, 1963-. Kolev, Petr, 1973-. Vítek, Tomáš, 1967-. [Presocratic philosophers. Česky]. *2Dějiny filosofie. OIKOYMENH ; svazek I0 filozofie

Number of the records: 1