Number of the records: 1  

Pošetilci, šarlatáni a buřiči

  1. Scruton, Roger, 1944-2020 Pošetilci, šarlatáni a buřiči : myslitelé nové levice / Roger Scruton ; z anglického originálu Fools, frauds and firebrands ... přeložil Ladislav Nagy. -- Vydání první. -- V Českých Budějovicích : Nakladatelství Jihočeské univerzity, 2020. -- Scope and content: Překlad polemické knihy Fools, Frauds, and Firebrands: Thinkers of the New Left anglického filosofa s myšlením tzv. „Nové levice“ Rogera V. Scrutona. Ve své knize z roku 2015 Roger Scruton navazuje na své dřívější filosofické práce, jak knihy, jako byla monografie Myslitelé nové levice z roku 1985, tak na články, které v průběhu osmdesátých let uveřejňoval v Salisbury Review a které se staly zdrojem řady kontroverzí. Scrutonova argumentace je konzistentní: zdůrazňuje důležitost tradice, kterou ovšem nevnímá jen jako velkou tradici politického myšlení, ale naopak jako tradici všednodennosti, tradici spolků a lidské pospolitosti. Tuto tradici brání proti utopickému radikalismu, jenž — jak dovozuje v knize — se u moderní levice projevuje hlavně vynálezem určité formy novořeči (s odkazem na Orwella). -- ISBN : 978-80-7394-844-3 (vázáno). Nagy, Ladislav, 1974-. [Fools, frauds and firebrands. Česky] politická filozofie * politická levice * politické zaměření * politologie

Number of the records: 1