Number of the records: 1  

Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike

  1. Hodás, Milan, 1979- Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike / Milan Hodás. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- (Teoretik). -- Scope and content: Publikácia sa zaoberá vznikom právnych predpisov v kontexte ústavného systému Slovenskej republiky aj v kontexte vplyvov členstva v Európskej únii. Obsahuje prehľad legislatívneho procesu v Slovenskej republike a obsahové požiadavky na normotvorbu nielen v teoretickej súvislosti, ale i z pohľadu praktických implikácií, pričom je zohľadňovaná judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj implikácie vyplývajúce z potreby transpozície či implementácie právnych aktov Európskej únie. -- ISBN : 978-80-7502-521-0 (brožováno). *2Teoretik0 legislativní proces * právo Evropské unie * implementující opatření státu * národní implementace práva Společenství * interpretace práva * Evropská unie * Slovensko

Number of the records: 1