Number of the records: 1  

Liniové stavby

  1. Truneček, Jaroslav, 1975- Liniové stavby : zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a předpisy s ním související ve znění zákonů č. 237/2020 Sb. a č. 403/2020 Sb. : komentář podle stavu k 1.6.2021 / Jaroslav Truneček. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2021. -- (Komentátor). -- Scope and content: Publikace je rozdělena na komentář k nové úpravě v liniovém zákonu a dílčí komentáře k novelizovaným ustanovením dalších dotčených právních předpisů. Nabízí tak souhrnný přehled o problematice povolování liniových staveb. -- ISBN : 978-80-7502-527-2 (brožováno). Česko. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (2009, novela 2020). *2Komentátor0 dopravní infrastruktura * inženýrské stavby * vodohospodářské stavby * energetická rozvodná síť * správní řízení * stavební povolení * územní plánování * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1