Number of the records: 1  

Univerzita a republika

  1. Univerzita Univerzita a republika : vybrané příspěvky z konference / Drahomír Suchánek (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. -- Konference konaná 23.10.2018 v pražském Karolinu. -- Scope and content: Sborník navazuje na vědeckou konferenci Univerzita a republika, 1918–2018, kterou uspořádala Univerzita Karlova v rámci oslav stého výročí založení Československa. Vybrané příspěvky významných českých historiků představují reprezentativní ukázku konferenčních jednání i badatelského zájmu jednotlivých autorů. Propojuje se v nich snaha ukázat na vybraných tématech důležitost a přínos akademického prostředí pro utváření československého státu a nutnost vnímat tento vývoj v širším politickém a společenském kontextu. -- ISBN : 978-80-246-4856-9 (brožováno). Suchánek, Drahomír, 1972-. Univerzita Karlova. Univerzita a republika, 1918-2018 (konference) Praha, Česko) univerzita * politický život * Československo * 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1