Number of the records: 1  

Rusko 1917

  1. Zubov, Andrej Borisovič, 1952- Rusko 1917 : katastrofa : přednášky o ruské revoluci / Andrej Zubov ; přeložila Jitka Komendová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2021. -- Přeloženo z ruštiny. -- Scope and content: Zubovova kniha představuje osobitý pohled na ruské revoluce, únorovou a říjnovou, v roce 1917. Autor se zde formou přednášek zamýšlí nad příčinami politického a sociálního napětí v carském Rusku na počátku 20. století a nastoluje tezi, že revoluce nepropukla ze sociální bídy, ale byla spíše reakcí na pomalost a nedostatečnost politických změn. Velmi kriticky se přitom staví k vůdcům buržoazní opozice, kteří nedokázali vést zemi po rezignaci cara Mikuláše II. a svým politickým lavírováním a ustrašeností umožnili uchopit moc úzkou vrstvou bolševických revolucionářů, jejichž myšlenky měly v ruské společností velmi omezenou odezvu. Bolševici, vedení Leninem, se neštítili jakékoli brutality a dokázali využít protiválečných nálad. Zcela nedemokratickým způsobem zničili existující parlamentní demokracii a namísto ní nastolili nekompromisní režim diktatury proletariátu, jenž ve svých důsledcích ovlivňuje ruskou společnost dodnes. Teprve úplným zbavením se říjnových iluzí může podle Zubova dojít ke zrození nové ruské demokratické a liberální společnosti. -- ISBN : 978-80-257-3445-2 (vázáno). Komendová, Jitka, 1976-. [Rossija 1917. Česky] společenská změna * politický život * státní převrat * Říjnová revoluce * komunismus * Carské Rusko (-1917) * první světová válka * rok 1917

Number of the records: 1