Number of the records: 1  

Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva

  1. Švarc, Zbyněk, 1950- Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva / Zbyněk Švarc a kolektiv. -- 5. vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. -- (Vysokoškolské učebnice). -- Scope and content: Publikace reaguje na podstatné změny právní úpravy základních předpisů rekodifikovaného soukromého práva v ČR, především zákona o obchodních korporacích. -- ISBN : 978-80-7380-834-1 (brožováno). *2Vysokoškolské učebnice0 obchodní právo

Number of the records: 1